งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลื่อนเปิดภาค การศึกษาในปี 2557 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลื่อนเปิดภาค การศึกษาในปี 2557 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลื่อนเปิดภาค การศึกษาในปี 2557 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

2 ทปอ ( ครั้ง 6/2554 วันที่ 25 ธันวาคม 2554): • มีมติให้ มหาวิทยาลัยสมาชิก ปรับช่วงเวลาการ เปิด - ปิด ภาคการศึกษาให้ สอดคล้องกับกลุ่มประเทศ อาเซียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

3 ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 วันเปิดภาคการศึกษาจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 วันสอบกลางภาค จันทร์ที่ 6 - อาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 วันสุดท้ายการศึกษา ศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 วันสอบไล่ จันทร์ที่ 1 - อังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 วันประกาศผลการศึกษา เสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557 วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จ การศึกษา ศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558

4 ภาคการศึกษาที่ 2/2557 วันเปิดภาคการศึกษาจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 วันสอบกลางภาค จันทร์ที่ 2 - จันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 วันสุดท้ายการศึกษา ศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 วันสอบไล่ จันทร์ที่ 4 - จันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 วันประกาศผลการศึกษา ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จ การศึกษา ศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558

5 ภาคฤดูร้อน /2557 วันเปิดภาคการศึกษาอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 วันสอบกลางภาค จันทร์ที่ 2 - จันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 วันสุดท้ายการศึกษา ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 วันสอบไล่ จันทร์ที่ 13 - พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 วันประกาศผลการศึกษา พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จ การศึกษา พุธที่ 5 สิงหาคม 2558

6 1/2557 11 ส. ค. 57 2/2557 5 ม. ค. 58 Summer/2557 2 มิ. ย. 2558 ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 สอบ 16 กค. 58 ประกาศผล 23 กค. 58 15 กค. 57 ทราบรายชื่อ นศ

7 • กิจกรรม Pre-college program กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

8 • กิจกรรม Pre-college program ปีการศึกษา 2557 12-22 มิถุนายน 2557: สมัคร Admission 1 กรกฎาคม 2557: ประกาศผลผู้มีสิทธ์สัมภาษณ์ 7-9 กรกฎาคม 2557: สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 15 กรกฎาคม 2557: ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ( สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( สอท )) 1/2557 11 ส. ค. 57 2/2557 5 ม. ค. 58 Summer/2557 2 มิ. ย. 2558 สอบ 16 กค. 58 ประกาศผล 23 กค. 2558 15 กค. 57 ทราบรายชื่อ นศ

9 กำหนดการ Pre-college Program สำหรับนักศึกษารหัส 57 พฤ. 24 – อา. 27 ก. ค. 57: รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ส. 26 ก. ค. 57: วันผู้บริหารพบ ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ( มหาวิทยาลัยและคณะ / วิทยาลัย ) จ. 28 ก. ค. 57: ชาวหอรวมใจ ต้อนรับน้องใหม่เข้าบ้าน ( กิจกรรมตลอดวัน อาทิ บายศรีสู่ขวัญ, กิจกรรมสานสัมพันธ์ ฯลฯ ) อ. 29 – พ. 30 ก. ค. 57: วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ( มหาวิทยาลัยและคณะ / วิทยาลัย )

10 กำหนดการ Pre-college Program สำหรับนักศึกษารหัส 57 พฤ. 31 ก. ค.- อา. 3 ส. ค. 57: สอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ - สอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา รหัส 57 ทุกคน - ข้อสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (computer based) ข้อมูลความรู้และทักษะ ภาษาอังกฤษ ในทุกมิติ (Listening/Oral expression/Reading/Vocabulary/Grammar and Writing expression) ****** แผนพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

11 กำหนดการ Pre-college Program สำหรับนักศึกษารหัส 57 จ. 4 - พ. 6 ส. ค. 57: วันจัดกิจกรรมของคณะ / วิทยาลัย วัตถุประสงค์ทางด้านวิชาการ นักศึกษาทราบถึง - วิชาชีพและการทำงานในอนาคต (21st century skill) - โครงสร้างหลักสูตรในรายละเอียด - การเรียนการสอนในคณะ ( เน้นการเรียนการสอน รูปแบบใหม่ )/ การใช้ห้องสมุด / การใช้ระบบ สารสนเทศ - บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา - หน่วยงานและบทบาทของหน่วยงานในคณะที่ เกี่ยวข้องกับนักศึกษา - กฎ ระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ในรายละเอียด - อื่นๆ

12 กำหนดการ Pre-college Program สำหรับนักศึกษารหัส 57 จ. 4 - พ. 6 ส. ค. 57: วันจัดกิจกรรมของคณะ / วิทยาลัย วัตถุประสงค์ทางด้านการพัฒนานักศึกษา นักศึกษาทราบถึง - การดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - กฎ ระเบียบ สิทธิและหน้าที่ต่างๆ ของนักศึกษา / การแต่งกาย - ระบบประกันสุขภาพ การรักษาพยาบาล ( เน้นการ ขับขี่ยานพาหะและการสวมหมวกนิรภัย ) - การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ - การจัดการตนเองเมื่อผิดหวังและการช่วยเหลือ - การทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม - อื่นๆ

13 พฤหัสบดีที่ 7 – ศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557: วันลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนของนักศึกษาใหม่ รหัส 57 11 ส. ค. 2557 เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2557


ดาวน์โหลด ppt การเลื่อนเปิดภาค การศึกษาในปี 2557 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google