งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการเดินทางโครงการเพชรศรีนครินทร์ด้านภาษา รองรับการเปิดเสรี อาเซียน สนองโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ASEAN Learning Camp#2,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการเดินทางโครงการเพชรศรีนครินทร์ด้านภาษา รองรับการเปิดเสรี อาเซียน สนองโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ASEAN Learning Camp#2,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการเดินทางโครงการเพชรศรีนครินทร์ด้านภาษา รองรับการเปิดเสรี อาเซียน สนองโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ASEAN Learning Camp#2, 2013 English Course At Malaysia-Singapore on 6 - 21 October 2013 …………………………………………………………… คณะเดินทาง นักเรียน 28 คน ครู 4 คน กิจกรรม - นักเรียนพักที่ Aurora Court ห่างจาก DISTED College ประมาณ 10 นาที - นักเรียนต้องเดินทางโดยรถรับส่งนักเรียน ไป - กลับทุกวัน - รับประทานอาหารเช้า และ อาหารกลางวันที่โรงอาหาร อาหารเย็น เป็นข้าวกล่องรับประทานที่ที่พัก - เริ่มเรียน 9.30 – 12.30 น. และ 14.00 - 17.00 น. กลับถึงที่พัก ประมาณ 17.30 น. - ครูที่มาสอน เป็นครูมาเลเซียเชื้อสายอินเดีย ครูชาวออสเตรเลีย ครู กิจกรรมแดนซ์ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน และครูนำไปทัศนศึกษาเป็น ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน รวมครูที่มาสอนทั้งหมด จำนวน 4 คน สิ่งที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม 1. นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเดินทางไป ต่างประเทศ ดังนี้ - ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง - การเดินทางโดยเครื่องบิน ขั้นตอนการปฏิบัติงานของด่าน ตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่สนามบิน ด่านมาเลเซีย และด่านสิงคโปร์ - การเดินทางโดยรถบัสในต่างประเทศ - อาหาร ภาษา วัฒนธรรม สภาพบ้านเมือง การจราจรและ การดำรงชีวิตของชาวต่างชาติและการดำรงชีวิตในต่างแดนของ นักเรียน 2. นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเรียนภาษาอังกฤษที่ DISTED college ดังนี้ - Presentation - Listening and speaking - Creative and Thinking - Role play - Make a news - Compose a song - Categorizing Transportation - Journal Writing - Drawing - Creativity and description

2 - Understanding from movie, song - Acting - Usage of words - Ask and answer question - Communication skills - Outdoor Activity 3. นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการท่องเที่ยว ในเมือง ปีนัง กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ ได้เห็น สถานที่สำคัญและมีชื่อเสียงของแต่ละประเทศ ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ การปกครอง การปลูกตันไม้ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และความเป็นระเบียบของบ้านเมือง 4. นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาที่สอง เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน รวมถึงการเรียนรู้ภาษาท้องถิ่นของประเทศ เพื่อนบ้าน 5. นักเรียนได้เห็นโอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศ

3 Exploring Animal kingdom A folklore based on animal ให้เดาชนิดสัตว์จากคำอธิบายที่ให้มา และให้เขียนนิทาน เกี่ยวกับสัตว์แล้วนำเสนอหน้าชั้น

4 Sing Along English Pop Songs Recognising sounds and improving pronunciation - ให้ดูมิวสิควีดีโอ - ให้เติมคำเนื้อเพลงที่หายไปลงใช่องว่าง - ให้แต่งเพลง ตามหัวข้อที่ให้ และให้นำมาร้อง นำเสนอหน้าห้องเรียน

5 Recognising Types of food and How to prepare a Thai Dish - ให้หาศัพท์เกี่ยวกับอาหารที่หาซื้อได้ในซุปเปอร์มาเก็ต ตั้งแต่ A-Z - ให้ดูภาพพืชผักแล้วให้บอกว่าเป็นผักอะไร - ยกตัวอย่างการทำกะหรี่ปั๊บ - ให้นักเรียนนำเสนอการทำอาหารไทยกลุ่มละ 1 อย่าง ตั้งแต่ เครื่องปรุง วิธีการทำ - ให้นักเรียนขายอาหารที่ทำในร้านของนักรียน ( เมื่อมีลูกค้ามาจะ พูดอย่างไร ราคากี่บาท กินกับอะไร มีเครื่องดื่มไหม เป็นต้น ) Role Play ordering food in Restaurant ก. Waiter ข. Cashier ค. Customer


ดาวน์โหลด ppt รายงานการเดินทางโครงการเพชรศรีนครินทร์ด้านภาษา รองรับการเปิดเสรี อาเซียน สนองโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ASEAN Learning Camp#2,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google