งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประจำเดือน มกราคม 2553 การอบโอโซนใช้ตั้งแต่เวลา 22.00 – 08.00 น. ของทุกวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประจำเดือน มกราคม 2553 การอบโอโซนใช้ตั้งแต่เวลา 22.00 – 08.00 น. ของทุกวัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประจำเดือน มกราคม 2553 การอบโอโซนใช้ตั้งแต่เวลา 22.00 – 08.00 น. ของทุกวัน

2 Main Menu ห้อง พยาบาล ห้อง พยาบาล อาคาร 2 อาคาร 2 อาคาร 3 อาคาร 3 อาคาร 4 อาคาร 4 อาคาร 5 อาคาร 5 อาคาร 6 อาคาร 6 อาคาร 7 อาคาร 7 อาคาร 8 อาคาร 8

3 ห้องพยาบาล จะทำ การอบโอโซน ทุกวันจันทร์ค่ะ

4 วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2553 - ห้องบันทึกเสียง วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2553 - ห้องตัดต่อเทป โทรทัศน์ฯ 1 - ห้องตัดต่อเทป โทรทัศน์ฯ 2 วันเสาร์ ที่ 30 มกราคม 2553 - ห้องตัดต่อเทป โทรทัศน์ฯ 3 - ห้องตัดต่อเทป โทรทัศน์ฯ 4

5 วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2553 - ห้อง คณ. บช. - ห้อง คณ. ศศ. วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2553 - ห้อง คณ. บธ.

6 วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2553 - ห้อง คณ. มน. วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2553 - ห้อง ผอ. ภษ. - ห้อง คณ. นต.

7 วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2553 - ห้องค้นคว้า 7 – 13 - พื้นที่บริการ คอมพิวเตอร์ วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2553 - สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ห้องประชุม ชั้น 3 วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2553 - แผนกบริการค้นคว้า และวิจัย - แผนกบริการ สารสนเทศ

8 วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2553 - ห้องละหมาด - ห้องประชุม SC

9 วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2553 - ห้องเรียน 762 วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2553 - ห้องเรียน 761 - Student Lounge. วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2553 - ห้องนิทรรศการศิลปะ 2 - แผนกบริการแลกเปลี่ยน นักศึกษานานาชาติ วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2553 - แผนกธุรการวิทยาลัย นานาชาติ 741 - ห้อง คณ. วนช. วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2553 - ห้องผู้ประสานงานสาขาวิชา วิทยาลัยนานาชาติ - ห้องนิทรรศการศิลปะ 1 วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2553 - สำนักงานหอศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 721 วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553 - ห้องควบคุมระบบอาคาร - BU Cafée

10 วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2553 - ห้องดนตรีสากล วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2553 - ห้องศิลปกรรม - ห้องพักอาจารย์ 851 วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2553 - ห้องคณบดี ชั้น 5 - ห้องคณบดี ชั้น 4 วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2553 - ห้องพักอาจารย์ 841 - ห้องโรงพิมพ์และโรเนียว วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2553 - แผนกตำราและคำสอน - ห้องตรวจข้อสอบ 1 วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2553 - ห้องตรวจข้อสอบ 2 - แผนกพัสดุ วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2553 - แผนกยานพาหนะ วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2553 - ห้องพักพนักงานขับรถ

11 แผนกบริการอาคารสถานที่กล้วย น้ำไท โทร. 1960 อบโอโซนครั้งต่อไป เดือน กุมภาพันธ์ 2553


ดาวน์โหลด ppt ประจำเดือน มกราคม 2553 การอบโอโซนใช้ตั้งแต่เวลา 22.00 – 08.00 น. ของทุกวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google