งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทกีฬาปิงปองปาเป้าฟุตบอลวอลเลย์บอลแชร์บอลเปตอง รุ่นเดี่ยว / คู่ ทีม 3 คนชาย 7 คน ชาย 3 หญิง 3 ผสม 7 คน ทุกรุ่น วันเวลา / สถานที่ศูนย์สารนิเทศอำนวยการสนามแม่แมะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทกีฬาปิงปองปาเป้าฟุตบอลวอลเลย์บอลแชร์บอลเปตอง รุ่นเดี่ยว / คู่ ทีม 3 คนชาย 7 คน ชาย 3 หญิง 3 ผสม 7 คน ทุกรุ่น วันเวลา / สถานที่ศูนย์สารนิเทศอำนวยการสนามแม่แมะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทกีฬาปิงปองปาเป้าฟุตบอลวอลเลย์บอลแชร์บอลเปตอง รุ่นเดี่ยว / คู่ ทีม 3 คนชาย 7 คน ชาย 3 หญิง 3 ผสม 7 คน ทุกรุ่น วันเวลา / สถานที่ศูนย์สารนิเทศอำนวยการสนามแม่แมะ หน้าหอพรรณ ไม้ ลานสนสโมสรเก่า 19 ธ. ค.54 จันทร์ 12.00 น.- 13.00 น. ทีมชายเดี่ยว / หญิงเดี่ยว 15.00 น.- 16.00 น. ปลูกบำรุง - วิจัย 16.00 น.- 17.00 น. บริหาร – ธุรกิจ 20 ธ. ค.54 อังคาร 12.00 น.- 13.00 น. ทีมชายคู่ / หญิงคู่ 15.00 น.- 16.00 น. วิจัย - บริหาร 16.00 น.- 17.00 น. ธุรกิจ – ปลูก บำรุง 21 ธ. ค.54 พุธ 12.00 น.- 13.00 น. ทีมคู่ผสม 15.00 น.- 16.00 น. วิจัย – ธุรกิจ 16.00 น.- 17.00 น. บริหาร – ปลูก บำรุง 22 ธ. ค.54 พฤหัสบดี 12.00 น.- 13.00 น. ทีมคู่ผสม 3 คน 15.00 น.- 16.00 น. ทีมชาย 3 คน 16.00 น.- 17.00 น. ทีมชาย 2 คน 23 ธ. ค.54 ศุกร์ 12.00 น.- 13.00 น. 15.00 น.- 16.00 น. ทีมหญิง 3 คน 16.00 น.- 17.00 น. ทีมหญิง 2 คน วันเสาร์ – วันอาทิตย์

2 ประเภท กีฬา ปิงปองปาเป้าฟุตบอลวอลเลย์บอลแชร์บอลเปตอง รุ่นเดี่ยว / คู่ ทีม 3 คนชาย 7 คน ชาย 3 หญิง 3 ผสม 7 คน ทุกรุ่น วัน เวลา / สถานที่ ศูนย์ สารนิเทศ อำนวยการ สนามแม่ แมะ หน้าหอ พรรณไม้ ลานสน สโมสร เก่า 26 ธ. ค.54 จันทร์ 12.00 น.- 13.00 น. ทีมชาย 3 คน 15.00 น.- 16.00 น. รอบ 1 สาย A 16.00 น.- 17.00 น. รอบ 1 สาย B 27 ธ. ค.54 อังคาร 12.00 น.- 13.00 น. ทีมหญิง 3 คน 15.00 น.- 16.00 น. ทีมชนะ A พบแพ้ B 16.00 น.- 17.00 น. ทีมชนะ B พบแพ้ A 28 ธ. ค.54 พุธ 12.00 น.- 13.00 น. ทีมผสม 3 คน 15.00 น.- 16.00 น. ทีมชนะชิงที่ 1 16.00 น.- 17.00 น. ทีมแพ้ชิงที่ 2 29 ธ. ค.54 พฤหัสบดี 12.00 น.- 13.00 น. 15.00 น.- 16.00 น. รอบ 1 สาย A 16.00 น.- 17.00 น. รอบ 1 สาย B 30 ธ. ค.54 ศุกร์ ทีมชนะ A พบ แพ้ B ทีมชนะ B พบ แพ้ A ทีมชนะชิงที่ 1 แพ้ชิงที่ 3

3 กำหนดการกีฬาภายในองค์การ สวนพฤกษศาสตร์ วันที่ 30 ธันวาคม 54 เวลากำหนดการ 09.30 น. - 10.00 น. พิธีเปิดงานกีฬาสีภายใน 10.00 น. - 10.20 น. กีฬาชักกะเย่อ สาย A สาย B 10.20 น. - 11.00 น. กีฬาแชร์บอลรอบที่ 2 สายผู้ชนะสาย A ผู้แพ้สาย B ช่วงพักครึ่งเป็นช่วงโชว์กองเชียร์หรีด เดอร์ทุกสี 11.00 น. - 11.20 น. โยนไข่ชาย โยนไข่หญิง ระหว่างพัก ครึ่ง วิ่งผลัดกระสอบชาย 5 คน วิ่งผลัด กระสอบหญิง 5 คน 11.20 น. - 12.10 น. กีฬาแชร์บอลรอบที่ 2 สายผู้ชนะสาย B พบ ผู้ชนะสาย A ช่วงพักครึ่งเป็นช่วงโชว์กองเชียร์และ เชียร์หรีดเดอร์ทุกสี 12.00 น. - 12.20 น. ตีกอฟต์บกชาย และหญิง ระหว่างพัก ครึ่ง พักรับประทานอาหาร 12.20 น. - 12.40 น. ชักกะเย่อ รอบที่ 3 ชักกะเย่อ ผู้ชนะสาย A- ผู้ชนะสาย B ผู้ชนะสาย B- ผู้แพ้สาย A 12.40 น. - 13.00 น. เก้าอี้ดนตรี ทีมละ 5 คน 13.00 น. - 13.20 น. กีฬาแชร์บอลรอบสุดท้าย ผู้แพ้รอบ 2 ชิงที่ 3 ช่วงพักครึ่งเป็นช่วงโชว์กองเชียร์และ เชียร์หรีดเดอร์ทุกสี 13.20 น. – 14.10 น. ชักกะเย่อ ผู้แพ้รอบ 2 ชิงที่ 3 และ ผู้ชนะ รอบ 2 ชิงที่ 1 14.10 น. - 14.30 น. วิ่งราวเรือชาย วิ่งราวเรือหญิง วิ่ง Superman ชาย 5 หญิง 5 14.30 น. - 15.20 น. กีฬาแชร์บอลรอบที่ ชิงชนะเลิศ ผู้ชนะ รอบที่ 2 ชิงที่ 1 15.20 น. - 16.00 น. วิ่ง 10 คน 11 ขา จับเวลา 16.00 น. - 16.30 น. พิธีปิดก๊ฬา 16.30 น. - 17.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 17.30 น. - 18.00 น. พิธีเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ สีประจำทีมแข่งขัน สีชมพูสำนักวิจัยและพัฒนา สีฟ้าสำนัก พัฒนาและปลูกบำรุง สีม่วงสำนัก บริหาร สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง สวนพฤกษศาสตร์ สุโขทัย สวนพฤกษศาสตร์ พังงา สีสัมสำนัก พัฒนาธุรกิจ สวนพฤกษศาสตร์ พิษณุโลก สวนพฤกษศาสตร์ ขอนแก่น ประเภทกีฬา ฟุตบอลชาย 7 คน วอลเลย์บอลผสมชาย 3 หญิง 3 แชร์บอลผสมชาย 3 หญิง 3 ชายหรือหญิง 1 เปตอง ( คิดคะแนนรวมจาก ทุกรุ่น ) ชาย 2 หญิง 2 ชาย 3 หญิง 3 ผสม 3 เทเบิลเทสนิส ( คิดคะแนนรวม จากทุกรุ่น ) ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู่ หญิงคู่ คู่ผสม ปาเป้า ( คิดคะแนนรวมจาก ทุกรุ่น ) ชาย 3 คน หญิง 3 คน ผสม 3 คน มหาสนุก ( คิดคะแนนรวม จากทุกรุ่น ) ชักกะเย่อ ชาย 5 หญิง 5 เก้าอี้ดนตรี ชาย 5 หญิง 5 วิ่งราวเรือชาย วิ่งราวเรือหญิง กินวิบากชาย 1 คน กินวิบากหญิง 1 คน โยนไข่ชาย 1 คน โยนไข่หญิง 1 คน วิ่ง Superman ชาย 5 หญิง 5 ตีกอฟท์บก ชาย 1 หญิง 1 วิ่ง 10 คน 11 ขา


ดาวน์โหลด ppt ประเภทกีฬาปิงปองปาเป้าฟุตบอลวอลเลย์บอลแชร์บอลเปตอง รุ่นเดี่ยว / คู่ ทีม 3 คนชาย 7 คน ชาย 3 หญิง 3 ผสม 7 คน ทุกรุ่น วันเวลา / สถานที่ศูนย์สารนิเทศอำนวยการสนามแม่แมะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google