งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Copy Right © 2003 – 2008 The LESA Project นิยามดาวเคราะห์ นิยามดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์ (Planet) หมายถึงเทห์วัตถุที่มีสมบัติ ดังต่อไปนี้ครบถ้วน ( ก ) โคจรรอบดวงอาทิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Copy Right © 2003 – 2008 The LESA Project นิยามดาวเคราะห์ นิยามดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์ (Planet) หมายถึงเทห์วัตถุที่มีสมบัติ ดังต่อไปนี้ครบถ้วน ( ก ) โคจรรอบดวงอาทิตย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Copy Right © 2003 – 2008 The LESA Project นิยามดาวเคราะห์ นิยามดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์ (Planet) หมายถึงเทห์วัตถุที่มีสมบัติ ดังต่อไปนี้ครบถ้วน ( ก ) โคจรรอบดวงอาทิตย์ ( ข ) มีมวลมากพอที่แรงโน้มถ่วง ของดาว สามารถเอาชนะความแข็ง ของเนื้อดาว ส่งผลให้ดาวอยู่ในสภาวะ สมดุลไฮโดรสแตติก (hydrostatic equilibrium; เช่น ทรงเกือบกลม ) ( ค ) สามารถกวาดเทห์วัตถุ บริเวณข้างเคียงไปได้

2 Copy Right © 2003 – 2008 The LESA Project นิยามดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์แคระ (Dwarf Planet) หมายถึงเทห์วัตถุที่มี สมบัติดังต่อไปนี้ครบถ้วน ( ก ) โคจรรอบดวงอาทิตย์ ( ข ) มีมวลมากพอที่แรงโน้ม ถ่วงของ ดาว สามารถเอาชนะ ความแข็งของ เนื้อดาว ส่งผลให้ดาวอยู่ ในสภาวะ สมดุลไฮโดรสแตติก (hydrostatic- equilibrium; เช่น ทรง เกือบกลม ) ( ค ) ไม่สามารถกวาดเทห์วัตถุในบริเวณข้างเคียงไป ได้ ( ง ) ไม่ใช่ดวงจันทร์บริวารของดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ

3 Copy Right © 2003 – 2008 The LESA Project นิยามดาวเคราะห์ เทห์วัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ (Small Solar-System Bodies) หมายถึง วัตถุอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวไป แล้ว


ดาวน์โหลด ppt Copy Right © 2003 – 2008 The LESA Project นิยามดาวเคราะห์ นิยามดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์ (Planet) หมายถึงเทห์วัตถุที่มีสมบัติ ดังต่อไปนี้ครบถ้วน ( ก ) โคจรรอบดวงอาทิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google