งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง วันและสัปดาห์ จัดทำโดย นางสาวจันทร์ฉาย อินตะวงค์ โรงเรียนนาคนาวา อุปถัมภ์ ต่อไ ป ออกโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง วันและสัปดาห์ จัดทำโดย นางสาวจันทร์ฉาย อินตะวงค์ โรงเรียนนาคนาวา อุปถัมภ์ ต่อไ ป ออกโปรแกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง วันและสัปดาห์ จัดทำโดย นางสาวจันทร์ฉาย อินตะวงค์ โรงเรียนนาคนาวา อุปถัมภ์ ต่อไ ป ออกโปรแกรม

2 จุดประสงค์ เนื้อหา แบบทดสอบ หน้าถัดไปถัดไป กลับเมนู ออกโปรแกรม

3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถบอกชื่อวัน ในหนึ่งสัปดาห์ได้ 2. นักเรียนสามารถบอกสี ประจำวันในหนึ่งสัปดาห์ได้ ถัดไป กลับเมนูเมนู

4 วันจันทร์จันทร์ วันพฤหัสบดีพฤหัสบดี วันพุธ วันอังคารอังคาร วันอาทิตย์อาทิตย์ วันเสาร์ วันศุกร์ ถัดไป ย้อนกลับ กลับเมนู

5 ใน 1 สัปดาห์ มี 7 วัน วันแรกของ สัปดาห์ คือ วันอาทิตย์ วัน สุดท้า ยของ สัปดา ห์ คือ วัน เสาร์ ถัดไปย้อนกลับ กลับเมนู

6 1. วันอาทิตย์ สีแดง แอปเปิ้ล สีแดง ถัดไป ย้อนกลับ กลับเมนู

7 2. วันจันทร์ สีเหลือง นกสีเหลือง ถัดไป ย้อนกลับ กลับเมนู

8 3. วันอังคารสี ชมพู ดอกกุหลาบสีชมพู ถัดไป ย้อนกลับ กลับเมนู

9 4. วันพุธ สี เขียว เต่าสีเขียว ถัดไป ย้อนกลับ กลับเมนู

10 5. วันพฤหัสบดี สีส้ม ฟักทองสีส้ม ถัดไปย้อนกลับ กลับเมนู

11 5. วันศุกร์ สีฟ้า นางฟ้า ถัดไปย้อนกลับ กลับเมนู

12 7. วันเสาร์ สีม่วง รถยนต์สีม่วง ฉันไป ด้วย ถัดไปย้อนกลับ กลับเมนู

13 1 สัปดาห์ มี 7 วัน 1. วันอาทิตย์ 2. วันจันทร์ 3. วันอังคาร 4. วันพุธ 5. วันพฤหัสบดี 6. วันศุกร์ 7. เสาร์ สีเขียว สีส้ม สีฟ้า สีม่วง สีแดง สีเหลือง สีชมพู ถัดไปย้อนกลับ


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง วันและสัปดาห์ จัดทำโดย นางสาวจันทร์ฉาย อินตะวงค์ โรงเรียนนาคนาวา อุปถัมภ์ ต่อไ ป ออกโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google