งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ป้ายสำนัก สวัสดีนักเรียนทุกคน บทเรียนนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ทบทวนเนื้อหา หรือ เรียนรู้บทเรียนก่อนล่วงหน้า ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องพันธะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ป้ายสำนัก สวัสดีนักเรียนทุกคน บทเรียนนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ทบทวนเนื้อหา หรือ เรียนรู้บทเรียนก่อนล่วงหน้า ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องพันธะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ป้ายสำนัก สวัสดีนักเรียนทุกคน บทเรียนนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ทบทวนเนื้อหา หรือ เรียนรู้บทเรียนก่อนล่วงหน้า ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องพันธะ เคมี ซึ่งประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ย่อย 4 เรื่อง คือ การเกิดพันธะเคมี พันธะโลหะ พันธะไอออนิก และ พันธะโคเวเลนต์ โดยการใช้สื่อต่างๆมาประกอบในบทเรียน ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียนในรูปของ Word , Powerpoint , Animation , วีดีโอประกอบการสอน รวมถึงแบบฝึกหัดในรูปของออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนทบทวนความรู้ หวังว่านักเรียนคงได้ประโยชน์ และสนุกจากบทเรียนผ่านเว็บนี้ รู้จักบทเรียน รู้จักเมนู เรียนรู้ไอคอล

2 ป้ายสำนัก ในบทเรียนผ่านเว็บนี้ได้กำหนด เมนูหลัก ไว้ 4 เมนูดังนี้
- เข้าสู่สำนัก เป็นเมนูที่จะนำเข้าสู่บทเรียน - รู้จักครู เป็นเมนูที่นำเสนอข้อมูลของผู้สร้างบทเรียนผ่านเว็บ - บอกครู เป็นเมนูที่ใช้แจ้งข่าวสาร หรือ ถามคำถามแก่ผู้สร้างบทเรียน - ป้ายสำนัก เป็นเมนูที่แนะนำบทเรียนผ่านเว็บ รู้จักบทเรียน รู้จักเมนู เรียนรู้ไอคอล

3 ป้ายสำนัก ท่องยุทธจักร คัมภีร์ในสำนัก classroom.html resource.html
ในบทเรียนผ่านเว็บนี้ เมื่อคลิ๊กเข้าสู่เนื้อหาของแต่ละการเรียนรู้ย่อย นักเรียนจะพบ ไอคอล 4 ไอคอล ดังแสดงด้านล่าง นักเรียนสามารถคลิ๊ก เพื่อดูความหมายของไอคอลดังกล่าว รุ้จักบทเรียน รู้จักเมนู ท่องยุทธจักร คัมภีร์ในสำนัก รู้จักไอคอล classroom.html resource.html ฝึกยุทธ ขอคำชี้แนะ

4 ปิดหน้านี้ ท่องยุทธจักร
เมื่อคลิ๊กเข้าไปนักเรียนจะได้ พบกับเมนูย่อย อีก 4 เมนู ซึ่งแต่ละเมนูจะลิงค์เข้าสู่แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมที่นำเสนอในรูปแบบของ Animation ที่มาจากเว็บไซต์ต่างๆ ปิดหน้านี้

5 ปิดหน้านี้ คัมภีร์ในสำนัก
เมื่อคลิกเข้าไปนักเรียนพบกับเมนู 2 เมนู ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ในห้องเรียนจริง ประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียนในรูปของ Word และ Powerpoint ปิดหน้านี้

6 ปิดหน้านี้ ขอคำชี้แนะ
เมื่อคลิ๊กเข้าไปนักเรียนจะได้ ชมวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการสอนในที่นี้จะเกี่ยวกับพันธะโคเวเลนต์ ปิดหน้านี้

7 ฝึกยุทธ เป็นแบบฝึกหัดในรูปของโปรแกรมที่ให้นักเรียนดาวโหลด เพื่อให้นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้แม้ไม่ออนไลน์ก็ตาม ปิดหน้านี้


ดาวน์โหลด ppt ป้ายสำนัก สวัสดีนักเรียนทุกคน บทเรียนนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ทบทวนเนื้อหา หรือ เรียนรู้บทเรียนก่อนล่วงหน้า ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องพันธะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google