งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 10 รู้จักและใช้งาน Applet. ทำความรู้จักกับ Applet Java Applet คือ โปรแกรมขนาดเล็กๆ ในภาษา Java ที่ถูกกำหนดไว้ให้ใช้งานได้บนเว็บเพจ โดย แสดงผลผ่านเว็บบราวเซอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 10 รู้จักและใช้งาน Applet. ทำความรู้จักกับ Applet Java Applet คือ โปรแกรมขนาดเล็กๆ ในภาษา Java ที่ถูกกำหนดไว้ให้ใช้งานได้บนเว็บเพจ โดย แสดงผลผ่านเว็บบราวเซอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 10 รู้จักและใช้งาน Applet

2 ทำความรู้จักกับ Applet Java Applet คือ โปรแกรมขนาดเล็กๆ ในภาษา Java ที่ถูกกำหนดไว้ให้ใช้งานได้บนเว็บเพจ โดย แสดงผลผ่านเว็บบราวเซอร์ Applet นั้นมีจุดเด่นที่สามารถสร้างส่วนติดต่อ ผู้ใช้งานเป็น Graphic User Interface (GUI) ได้ ทำให้สามารถแสดงข้อความ และสามารถตกแต่ง ด้วยภาพกราฟิกสวยงามได้ Applet ไม่สามารถรันได้ด้วยตนเอง ต้องเรียกใช้ โดย web brower

3 กระบวนการหลักๆ ของการสร้าง Applet ขั้นแรกของการสร้าง Applet คือ เลยต้องทำการ import แพ็คเกจ java.awt.Graphics ซึ่งใช้ใน การแสดงผลภาพกราฟิกและ import แพ็คเกจ java.applet.applet ซึ่งจะดึง class Applet มาใช้ งานในโปรแกรม รูปแบบการสร้าง class Applet รูปแบบโค้ดที่ใช้แทรกไฟล์ Applet.class ลงใน ไฟล์ HTML public class ชื่อ Applet extends java.applet.Applet { // ส่วนของโปรแกรม การทำงานของ Applet }

4 วัฏจักรของ Applet

5 หน้าที่ของเมธอดภายใน Applet เมธอด init เป็นเมธอดที่ถูกอ่านโดยระบบเมื่อ Applet ถูกประมวลผล มีไว้เพื่อบอกกับระบบว่า อะไรจะเกิดขึ้นบ้างในเมื่อ Applet ใดๆ ถูกสร้างขึ้น เมธอด start เริ่มทำงาน (start) หลังจากที่การ กำหนดค่าเริ่มต้น (init) แต่การเริ่มของ Applet นั้นสามารถเกิดขึ้นได้อีกในกรณีที่ Applet ก่อน หน้านี้มันถูกบังคับให้หยุด หรือผู้ใช้กดลิงค์ทำให้ หน้าจอปัจจุบันถูกเปลี่ยนจากการรัน Applet ไป เป็นอย่างอื่น เมธอด paint เป็นหนึ่งในเมธอดที่ถูกกำหนดใน คลาส Applet แต่ไม่ได้ทำอะไรเลย มีไว้สำหรับ เมื่อต้องการให้ Applet แสดงอะไรขึ้นมาบน หน้าจอ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ, รูปภาพ, รูปทรง ต่างๆ

6 หน้าที่ของเมธอดภายใน Applet เมธอด stop การหยุดของ Applet หมายถึง การ ที่ผู้ใช้ออกจากหน้าจอปัจจุบันที่กำลังรัน Applet อยู่นั้น หรือการที่ Applet หยุดตัวมันเองด้วยการ เรียกเมธอด stop โดยตรง เมธอด destroy เป็นการบอกให้ Applet ล้าง หน่วยความจำต่างๆ ให้เป็นเหมือนก่อนที่มันจะใช้ เมื่อทำการปิดบราวเซอร์ หรือใช้ทำลายเธรดต่างๆ ที่ยังคงทำงานค้างอยู่

7 รูปแบบทั่วไป public class ชื่อ Applet extends java.applet.Applet { // ส่วนของโปรแกรมการทำงานของ Applet public void init() { } public void start() { } public void paint() { } public void stop() { } public void destroy() { } }

8

9

10 ผลการรัน InitApplet

11 การส่งค่าตัวแปรจากไฟล์ HTML เข้าไปใช้ใน Applet รูปแบบการใช้ส่งค่าตัวแปรจากไฟล์ HTML เข้าไป ใช้ในคลาส Applet รูปแบบการใช้งานเมธอด getParameter. String getParameter ( String ชื่อตัวแปร )

12

13

14 ผลการรัน ( เมื่อมีการ security)

15 ผลการรัน ( เมื่อไม่มีการ security หรือ ผู้ใช้อนุญาต )

16 Applet สวยงามกับรูปทรงต่างๆ และการระบายสี สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการทำกราฟิกใน โปรแกรม Applet ของคุณก็คือ คลาสต่างๆ ที่อยู่ ใน Package java.awt ที่ Java เตรียมไว้ให้ และ คลาสที่เรามักใช้อยู่บ่อยๆ ก็คือ คลาส Graphics โดยปกติแล้วเราจะ import เอาไว้ในทุกๆ โปรแกรม Applet ดังนี้ Import java.applet.*;// สำหรับการเรียกใช้ คลาส Applet import java.awt.*;// สำหรับการเรียกใช้คลาส Graphics public class ชื่อ Applet extends Applet { // คำสั่งภายใน Applet }

17 Coordinate 0,0 +x +y

18 Applet สวยงามกับรูปทรงต่างๆ และการระบายสี การวาดเส้น รูปแบบการใช้งานเมธอด drawLine การวาดรูปสี่เหลี่ยม รูปแบบการใช้งานเมธอด drawRect วาดรูปสี่เหลี่ยม ทั่วไป drawLine( x1,y1,x2,y2 ); drawRect( x, y, w, h ); x1, y1 x2, y2 x,y h w

19 Applet สวยงามกับรูปทรงต่างๆ และการระบายสี การวาดรูปสี่เหลี่ยมทึบ (FillRectangle) รูปแบบการใช้งานเมธอด fillRect วาดรูปสี่เหลี่ยม ทั่วไปทึบ การวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมมน (RoundRectangle) รูปแบบการใช้งานเมธอด drawRoundRect วาดรูป สี่เหลี่ยมมุมมน fillRect( x, y, w, h ); drawRoundRect( x, y, w1, h1, w2, h2 ); x,y h w h1 w1 w2w2 h2

20 Applet สวยงามกับรูปทรงต่างๆ และการระบายสี การวาดสี่เหลี่ยมมุมมนทึบ (FillRoundRectangle) รูปแบบการใช้งาน เมธอด fillRoundRect วาดรูป สี่เหลี่ยมมุมมน การวาดรูปวงกลม หรือวงรี รูปแบบการใช้งานเมธอด drawOval วาดรูปวงกลม หรือวงรี แบบโปร่งใส รูปแบบการใช้งานเมธอด fillOval วาดรูปวงกลมหรือ วงรี แบบทึบ fillRoundRect( x, y, w1, h1, w2, h2 ); drawOval( x, y, w, h ); fillOval( x, y, w, h ); x,y h w

21 Applet สวยงามกับรูปทรงต่างๆ และการระบายสี วาดส่วนโค้งส่วนหนึ่งของวงกลม หรือวงรี รูปแบบการวาดส่วนโค้งส่วนหนึ่งของวงกลม หรือ วงรีแบบโปร่ง รูปแบบการวาดส่วนโค้งส่วนหนึ่งของวงกลม หรือ วงรีแบบทึบ การตกแต่งภาพด้วยตัวอักษร รูปแบบการใช้งานออบเจ็กต์ฟอนต์ drawArc( x, y, w, h, s, A ); fillArc( x, y, w, h, s, A ); Font f = new Font( ชื่อของแบบตัวอักษร, ลักษณะของตัวอักษร, ขนาดของตัวอักษร );

22

23 Applet สวยงามกับรูปทรงต่างๆ และการระบายสี รูปแบบกำหนดค่ารูปแบบตัวอักษรลงบน Applet การเพิ่มสีสันให้กับรูปวาดต่างๆ รูปแบบการใช้ดังนี้ หรือ setFont( รูปแบบของอักษรที่สร้างจากหัวข้อที่แล้ว ); drawString( ข้อความที่ต้องการเขียน, x, y ); Color c = new Color( R, G, B ); setColor( Color. ชื่อสี );

24 Assignment #6  เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงรูปวาดและข้อความบน web brower โดยรูปวาดต้องประกอบด้วยอย่าง น้อยรูปทรง วงกลม สี่เหลี่ยม และส่วนโค้ง  เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงรูปวาดเป็นรูปหน้าคน บน web brower


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 10 รู้จักและใช้งาน Applet. ทำความรู้จักกับ Applet Java Applet คือ โปรแกรมขนาดเล็กๆ ในภาษา Java ที่ถูกกำหนดไว้ให้ใช้งานได้บนเว็บเพจ โดย แสดงผลผ่านเว็บบราวเซอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google