งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รู้จักและใช้งาน Applet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รู้จักและใช้งาน Applet"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รู้จักและใช้งาน Applet
บทที่ 10 รู้จักและใช้งาน Applet

2 ทำความรู้จักกับ Applet
Java Applet คือ โปรแกรมขนาดเล็กๆ ในภาษา Java ที่ถูกกำหนดไว้ให้ใช้งานได้บนเว็บเพจ โดยแสดงผลผ่านเว็บบราวเซอร์ Applet นั้นมีจุดเด่นที่สามารถสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งานเป็น Graphic User Interface (GUI) ได้ทำให้สามารถแสดงข้อความ และสามารถตกแต่งด้วยภาพกราฟิกสวยงามได้ Applet ไม่สามารถรันได้ด้วยตนเอง ต้องเรียกใช้โดย web brower

3 กระบวนการหลักๆ ของการสร้าง Applet
ขั้นแรกของการสร้าง Applet คือ เลยต้องทำการ import แพ็คเกจ java.awt.Graphics ซึ่งใช้ในการแสดงผลภาพกราฟิกและ import แพ็คเกจ java.applet.applet ซึ่งจะดึง class Applet มาใช้งานในโปรแกรม รูปแบบการสร้าง class Applet รูปแบบโค้ดที่ใช้แทรกไฟล์ Applet.class ลงในไฟล์ HTML public class ชื่อApplet extends java.applet.Applet { // ส่วนของโปรแกรม การทำงานของ Applet } <applet codebase = “URL หรือที่อยู่ไฟล์คลาส.class” width= ความกว้างของ applet height= ความสูงของ applet > </applet>

4 วัฏจักรของ Applet

5 หน้าที่ของเมธอดภายใน Applet
เมธอด init เป็นเมธอดที่ถูกอ่านโดยระบบเมื่อ Applet ถูกประมวลผล มีไว้เพื่อบอกกับระบบว่า อะไรจะเกิดขึ้นบ้างในเมื่อ Applet ใดๆ ถูกสร้างขึ้น เมธอด start เริ่มทำงาน (start) หลังจากที่การกำหนดค่าเริ่มต้น (init) แต่การเริ่มของ Applet นั้นสามารถเกิดขึ้นได้อีกในกรณีที่ Applet ก่อนหน้านี้มันถูกบังคับให้หยุด หรือผู้ใช้กดลิงค์ทำให้หน้าจอปัจจุบันถูกเปลี่ยนจากการรัน Applet ไปเป็นอย่างอื่น เมธอด paint เป็นหนึ่งในเมธอดที่ถูกกำหนดในคลาส Applet แต่ไม่ได้ทำอะไรเลย มีไว้สำหรับเมื่อต้องการให้ Applet แสดงอะไรขึ้นมาบนหน้าจอ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ, รูปภาพ, รูปทรงต่างๆ

6 หน้าที่ของเมธอดภายใน Applet
เมธอด stop การหยุดของ Applet หมายถึง การที่ผู้ใช้ออกจากหน้าจอปัจจุบันที่กำลังรัน Applet อยู่นั้น หรือการที่ Applet หยุดตัวมันเองด้วยการเรียกเมธอด stop โดยตรง เมธอด destroy เป็นการบอกให้ Applet ล้างหน่วยความจำต่างๆ ให้เป็นเหมือนก่อนที่มันจะใช้เมื่อทำการปิดบราวเซอร์ หรือใช้ทำลายเธรดต่างๆ ที่ยังคงทำงานค้างอยู่

7 รูปแบบทั่วไป public class ชื่อApplet extends java.applet.Applet { // ส่วนของโปรแกรมการทำงานของ Applet public void init() { } public void start() { } public void paint() { } public void stop() { } public void destroy() { } }

8

9

10 ผลการรัน InitApplet

11 การส่งค่าตัวแปรจากไฟล์ HTML เข้าไปใช้ใน Applet
รูปแบบการใช้งานเมธอด getParameter <APPLET CODE=”yourApplet.class” WIDTH=100 HEIGHT=100> <PARAM NAME=”ชื่อตัวแปร1” VALUE=”ค่าตัวแปร1”> <PARAM NAME=”ชื่อตัวแปร2” VALUE=”ค่าตัวแปร2”> . <PARAM NAME=”ชื่อตัวแปรN” VALUE=”ค่าตัวแปรN”> </APPLET> String getParameter ( String ชื่อตัวแปร)

12

13

14 ผลการรัน (เมื่อมีการ security)

15 ผลการรัน (เมื่อไม่มีการ security หรือ ผู้ใช้อนุญาต)

16 Applet สวยงามกับรูปทรงต่างๆ และการระบายสี
สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการทำกราฟิกในโปรแกรม Applet ของคุณก็คือ คลาสต่างๆ ที่อยู่ใน Package java.awt ที่ Java เตรียมไว้ให้ และคลาสที่เรามักใช้อยู่บ่อยๆ ก็คือ คลาส Graphics โดยปกติแล้วเราจะ import เอาไว้ในทุกๆ โปรแกรม Applet ดังนี้ Import java.applet.*; // สำหรับการเรียกใช้คลาส Applet import java.awt.*; // สำหรับการเรียกใช้คลาส Graphics public class ชื่อApplet extends Applet { //คำสั่งภายใน Applet }

17 Coordinate +x 0,0 +y

18 Applet สวยงามกับรูปทรงต่างๆ และการระบายสี
การวาดเส้น รูปแบบการใช้งานเมธอด drawLine การวาดรูปสี่เหลี่ยม รูปแบบการใช้งานเมธอด drawRect วาดรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป x1,y1 x2,y2 drawLine( x1,y1,x2,y2 ); x,y h w drawRect( x, y, w, h );

19 Applet สวยงามกับรูปทรงต่างๆ และการระบายสี
การวาดรูปสี่เหลี่ยมทึบ (FillRectangle) รูปแบบการใช้งานเมธอด fillRect วาดรูปสี่เหลี่ยมทั่วไปทึบ การวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมมน (RoundRectangle) รูปแบบการใช้งานเมธอด drawRoundRect วาดรูปสี่เหลี่ยมมุมมน x,y h w fillRect( x, y, w, h ); w2 x,y drawRoundRect( x, y, w1, h1, w2, h2 ); h2 h1 w1

20 Applet สวยงามกับรูปทรงต่างๆ และการระบายสี
การวาดสี่เหลี่ยมมุมมนทึบ (FillRoundRectangle) รูปแบบการใช้งาน เมธอด fillRoundRect วาดรูปสี่เหลี่ยมมุมมน การวาดรูปวงกลม หรือวงรี รูปแบบการใช้งานเมธอด drawOval วาดรูปวงกลมหรือวงรี แบบโปร่งใส รูปแบบการใช้งานเมธอด fillOval วาดรูปวงกลมหรือวงรี แบบทึบ fillRoundRect( x, y, w1, h1, w2, h2 ); drawOval( x, y , w, h ); x,y fillOval( x, y , w, h ); h w

21 Applet สวยงามกับรูปทรงต่างๆ และการระบายสี
วาดส่วนโค้งส่วนหนึ่งของวงกลม หรือวงรี รูปแบบการวาดส่วนโค้งส่วนหนึ่งของวงกลม หรือวงรีแบบโปร่ง รูปแบบการวาดส่วนโค้งส่วนหนึ่งของวงกลม หรือวงรีแบบทึบ การตกแต่งภาพด้วยตัวอักษร รูปแบบการใช้งานออบเจ็กต์ฟอนต์ drawArc( x, y, w, h, s, A ); fillArc( x, y, w, h, s, A ); Font f = new Font( ชื่อของแบบตัวอักษร, ลักษณะของตัวอักษร , ขนาดของตัวอักษร );

22

23 Applet สวยงามกับรูปทรงต่างๆ และการระบายสี
การเพิ่มสีสันให้กับรูปวาดต่างๆ รูปแบบการใช้ดังนี้ หรือ setFont( รูปแบบของอักษรที่สร้างจากหัวข้อที่แล้ว ); drawString( ข้อความที่ต้องการเขียน , x , y ); Color c = new Color( R, G, B ); setColor( Color.ชื่อสี );

24 Assignment #6 เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงรูปวาดและข้อความบน web brower โดยรูปวาดต้องประกอบด้วยอย่างน้อยรูปทรง วงกลม สี่เหลี่ยม และส่วนโค้ง เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงรูปวาดเป็นรูปหน้าคน บน web brower


ดาวน์โหลด ppt รู้จักและใช้งาน Applet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google