งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งเริ่มต้น รูปแบบ..... คำสั่ง เป็นคำสั่ง เริ่มต้นในการเขียนโปรแกรม และ เป็นคำสั่ง จุดสิ้นสุดโปรแกรมเหมือนคำสั่ง Beign และ End ในภาษา Pascal.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งเริ่มต้น รูปแบบ..... คำสั่ง เป็นคำสั่ง เริ่มต้นในการเขียนโปรแกรม และ เป็นคำสั่ง จุดสิ้นสุดโปรแกรมเหมือนคำสั่ง Beign และ End ในภาษา Pascal."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งเริ่มต้น รูปแบบ..... คำสั่ง เป็นคำสั่ง เริ่มต้นในการเขียนโปรแกรม และ เป็นคำสั่ง จุดสิ้นสุดโปรแกรมเหมือนคำสั่ง Beign และ End ในภาษา Pascal

2 ส่วนหัว รูปแบบ..... ใช้กำหนดข้อความ ใน ส่วนที่เป็น ชื่อเรื่อง ภายใน คำสั่งนี้ จะมีคำสั่งย่อย อีก หนึ่งคำสั่ง คือ

3 กำหนดข้อความในไตเติล บาร์ รูปแบบ..... ตัวอย่าง บทเรียน HTML เป็นส่วนแสดงชื่อของเอกสาร จะ ปรากฎ ขณะที่ไฟล์ HTML ทำงานอยู่ ข้อความ ที่กำหนด ในส่วนนี้ จะไม่ถูก นำไปแสดง ผลของ เว็บเบราเซอร์แต่จะ ปรากฎในส่วนของไตเติบาร์ (Title bar) ที่ เป็นชื่อของวินโดว์ข้างบนไม่ควรให้ยา เกินไป เพียงให้รู้ว่าเว็บเพจที่กำลัง ใช้งาน อยู่เกี่ยวข้องกับอะไร

4 ส่วนของเนื้อหา รูปแบบ..... ส่วนเนื้อหาของ โปรแกรมจะเริ่มต้นด้วย คำสั่ง และจบลง ด้วย ภายใน คำสั่งนี้ คือ ส่วนที่จะแสดง ทางจอภาพ

5 การกำหนด รูปแบบของ ตัวอักษร

6 การกำหนดหัวเรื่อง รูปแบบ ข้อความ ตัวอย่าง หัวข้อใหญ่สุด ในการกำหนดขนาดให้หัวเรื่องนั้นมี การกำหนด ไว้ 6 ระดับตั้งแต่ 1 - 6 โดย x แทนตัวเลขแต่ละลำดับโดย H1 มีขนาดใหญ่ที่สุด H6 เล็กที่สุด เมื่อต้องการใช้หัวเรื่องที่มีขนาด ตัวอักษรเท่าใดเขียนอยู่ระหว่าง....

7 การกำหนดขนาดตัวอักษร รูปแบบ ข้อความ ตัวอย่าง bcoms.net เราสามารถกำหนดขนาดของ ตัวอักษรให้แตกต่างกันได้ ภายใน บรรทัดเดียวกัน โดยเราใช้ มากำหนด โดยที่ value เป็นตัวเลขแสดงขนาด ตัวอักษร 7 ขนาด ตัวเลขยิ่งมาก ยิ่งมีขนาดใหญ่ ตั้งแต่ -7 ไปจนถึง +7

8 อักษรตัวหนา (Bold) รูปแบบ ข้อความ ตัวอย่าง bcoms.net จะทำให้ข้อความที่อยู่ใน.... มีความหนา เกิดขึ้น เช่น bcoms.net

9 อักษรตัวเอน (Itatic) รูปแบบ ข้อความ ตัวอย่าง bcoms.net ทำให้ข้อความที่อยู่ใน.... เกิดเป็นตัวเอนขึ้น เช่น bcoms.net

10 ตัวขีดเส้นใต้ (Underline) รูปแบบ ข้อความ ตัวอย่าง bcoms.net ทำให้ข้อความที่อยู่ใน..... มีเส้นขีดอยู่ใต้ ตัวอักษรเกิดขึ้น เช่น bcoms.net

11 ตัวอักษรมีขนาดคงที่ (Typewriter text) รูปแบบ ข้อมความ ตัวอย่าง bcoms.net ทำให้ข้อความ ที่อยู่ใน..... มีลักษณะเป็น fixed space เกิดขึ้น เช่น bcoms.net

12 แบบตัวอักษร (FONT) รูปแบบ ข้อความ ตัวอย่าง bcoms.net Font name เป็นชื่อของ Font ที่เรา ต้องการให้เป็น เช่น bcoms.net

13 การกำหนดขนาด Font ทั้ง เอกสาร รูปแบบ ตัวอย่าง เป็นการกำหนดขนาดของ ตัวอักษรในโฮมเพจให้มีขนาด เท่ากันทั้งเอกสาร เพื่อสะดวกเรา จะได้ไม่ต้องกำหนดบ่อย ๆ ปกติ แล้วจะกำหนดขนาดเป็น 3 โดยไม่ ต้องมีตัวปิดเหมือนคำสั่งอื่น ๆ (X แทนตัวเลข )

14 การกำหนดข้อความเลื่อน รูปแบบ ข้อความที่ต้องการเลื่อน ATTIBUTE : - SCROLLDELAY=“ เวลา ” คือ การ กำหนดความเร็วของการเคลื่อนที่ - DIRECTION=“ ทิศทาง ” คือ การ กำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ *** UP, DOWN, LEFT, RIGHT ***

15 การกำหนดข้อความเลื่อน ( ต่อ ) ตัวอย่าง การสร้างเว็บเพจ ผลลัพธ์ คือ คำว่า การสร้างเว็บเพจ จะเลื่อน จากขวามาซ้ายของหน้าเว็บเพจ

16 การกำหนดกึ่งกลางหน้า เว็บเพจ รูปแบบ ข้อความ ตัวอย่าง คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น คำว่า คอมพิวเตอร์เบื้องต้น จะ อยู่ตรงกึ่งกลางหน้าเว็บพอดี

17 การกำหนดสี

18 การกำหนดสีตัวอักษร รูปแบบ ข้อความ ตัวอย่าง คอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ คือ คำว่า “ คอมพิวเตอร์ ” จะแสดงเป็นสีน้ำเงิน

19 การกำหนดสีพื้นหลังให้ หน้าเว็บเพจ รูปแบบ ตัวอย่าง ผลลัพธ์ คือ พื้นหน้าเว็บจะ กลายเป็นสีเหลือง

20 การแทรกภาพ บนเว็บเพจ

21 การแทรกรูปภาพให้หน้า เว็บเพจ รูปแบบ ตัวอย่าง ผลลัพธ์ คือ พื้นหน้าเว็บจะ กลายเป็นสีเหลือง

22 การขีดเส้นคั่น รูปแบบ ตัวอย่าง
ดาวน์โหลด ppt คำสั่งเริ่มต้น รูปแบบ..... คำสั่ง เป็นคำสั่ง เริ่มต้นในการเขียนโปรแกรม และ เป็นคำสั่ง จุดสิ้นสุดโปรแกรมเหมือนคำสั่ง Beign และ End ในภาษา Pascal.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google