งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

by..Porta Boonyatearana

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "by..Porta Boonyatearana"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 by..Porta Boonyatearana
Photoshop7 Episode II by..Porta Boonyatearana

2 Selection การปรับขนาด/หมุน การเคลื่อนย้าย การหด/ขยาย การสร้างขอบ
การปรับมุมให้โค้งมน

3 การปรับขนาด/หมุน Select > Transform Selection

4 การปรับขนาด/หมุน Select > Transform Selection
ถ้าต้องการให้มีสัดส่วนเท่าเดิม ให้กด Shift ค้างไว้ขณะเปลี่ยนขนาด เมื่อปรับขนาดได้ตามต้องการแล้ว กด Enter หรือกด Esc เพื่อยกเลิก

5 การหด/ขยาย selection Select > Modify > Expand… เพื่อขยาย
Select > Modify > Contract… เพื่อหด

6 การหด/ขยาย selection ป้อนค่า pixel ที่ต้องการขยายหรือหด ในไดอะล็อกบ็อกซ์ Expand Selection หรือ Contract Selection ขยาย selection หด selection

7 การหด/ขยาย selection Expand Contract

8 การสร้างขอบ Select > Modify > Border…

9 การสร้างขอบ ป้อนค่าความหน้าของขอบในไดอะล็อกบ็อกซ์ Border Selection

10 การสร้างขอบ Border

11 การปรับมุมให้โค้งมน Select > Modify > Smooth…

12 การปรับมุมให้โค้งมน กำหนดรัศมีของความโค้งมนในไดอะล็อกบ็อกซ์ Smooth Selection

13 Paint Bucket Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเติมสี foreground หรือเติมลวดลาย (pattern) ลงในขอบเขตของสีที่คลิกเมาส์ลงไป หรือภายใน Selection ที่สร้างไว้ หรืออาจจะทั้ง layer ก็ได้

14 Gradient Tool เป็นเครื่องมือที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับ Paint Bucket โดยใช้เติมสีเช่นเดียวกัน แต่จะเป็นการเติมสีในลักษณะของการไล่โทนสีหรือไล่ระดับความทึบ/โปร่งของสี

15 เป็นเครื่องมือระบายสี ลักษณะเหมือนพู่กัน เป็นเครื่องมือที่ใช้งานบ่อย
Paintbrush Tool เป็นเครื่องมือระบายสี ลักษณะเหมือนพู่กัน เป็นเครื่องมือที่ใช้งานบ่อย

16 Pencil Tool ลักษณะเหมือนดินสอสี สำหรับวาดรูป ข้อแตกต่าง ก็คือลักษณะของเส้นที่วาดด้วย Pencil Tool จะมีความคมชัดเสมอ


ดาวน์โหลด ppt by..Porta Boonyatearana

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google