งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

P hotoshop 7 Episode II by..Porta Boonyatearana. Selection  การปรับขนาด / หมุน  การเคลื่อนย้าย  การหด / ขยาย  การสร้างขอบ  การปรับมุมให้โค้งมน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "P hotoshop 7 Episode II by..Porta Boonyatearana. Selection  การปรับขนาด / หมุน  การเคลื่อนย้าย  การหด / ขยาย  การสร้างขอบ  การปรับมุมให้โค้งมน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 P hotoshop 7 Episode II by..Porta Boonyatearana

2 Selection  การปรับขนาด / หมุน  การเคลื่อนย้าย  การหด / ขยาย  การสร้างขอบ  การปรับมุมให้โค้งมน

3 การปรับขนาด / หมุน Select > Transform Selection

4 การปรับขนาด / หมุน Select > Transform Selection กรอบสี่เหลี่ยม มีมุม สี่เหลี่ยมเล็กๆ สามารถปรับขนาด selection ได้ ถ้าต้องการให้มี สัดส่วนเท่าเดิม ให้ กด Shift ค้างไว้ ขณะเปลี่ยนขนาด เมื่อปรับขนาดได้ ตามต้องการแล้ว กด Enter หรือกด Esc เพื่อยกเลิก

5 การหด / ขยาย selection Select > Modify > Expand… เพื่อ ขยาย Select > Modify > Contract… เพื่อหด

6 การหด / ขยาย selection ป้อนค่า pixel ที่ต้องการ ขยายหรือหด ใน ไดอะล็อกบ็อกซ์ Expand Selection หรือ Contract Selection ขยาย selection หด selection

7 Expand Contract การหด / ขยาย selection

8 การสร้างขอบ การสร้างขอบ Select > Modify > Border…

9 การสร้างขอบ การสร้างขอบ ป้อนค่าความ หน้าของขอบใน ไดอะล็อกบ็อกซ์ Border Selection

10 การสร้างขอบ การสร้างขอบ Border

11 การปรับมุมให้โค้งมน Select > Modify > Smooth…

12 การปรับมุมให้โค้งมน กำหนดรัศมีของ ความโค้งมนใน ไดอะล็อกบ็อกซ์ Smooth Selection

13 Paint Bucket Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเติมสี foreground หรือเติมลวดลาย (pattern) ลงในขอบเขตของสีที่คลิก เมาส์ลงไป หรือภายใน Selection ที่ สร้างไว้ หรืออาจจะทั้ง layer ก็ได้

14 Gradient Tool เป็นเครื่องมือที่อยู่ในกลุ่ม เดียวกับ Paint Bucket โดยใช้เติมสี เช่นเดียวกัน แต่จะเป็นการเติมสี ในลักษณะของการไล่โทนสีหรือ ไล่ระดับความทึบ / โปร่งของสี

15 Paintbrush Tool เป็นเครื่องมือระบายสี ลักษณะเหมือนพู่กัน เป็น เครื่องมือที่ใช้งานบ่อย

16 Pencil Tool ลักษณะเหมือนดินสอสี สำหรับวาดรูป ข้อแตกต่าง ก็ คือลักษณะของเส้นที่วาดด้วย Pencil Tool จะมีความคมชัด เสมอ


ดาวน์โหลด ppt P hotoshop 7 Episode II by..Porta Boonyatearana. Selection  การปรับขนาด / หมุน  การเคลื่อนย้าย  การหด / ขยาย  การสร้างขอบ  การปรับมุมให้โค้งมน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google