งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายเกื้อกูล กุมรัมย์ รหัส 483040092- 9 นายโกศล แสนอุบล รหัส 483040093- 7 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. วาธีส ลีลาภัทร General Purpose TV Interfacing Module.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายเกื้อกูล กุมรัมย์ รหัส 483040092- 9 นายโกศล แสนอุบล รหัส 483040093- 7 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. วาธีส ลีลาภัทร General Purpose TV Interfacing Module."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายเกื้อกูล กุมรัมย์ รหัส 483040092- 9 นายโกศล แสนอุบล รหัส 483040093- 7 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. วาธีส ลีลาภัทร General Purpose TV Interfacing Module การส่งสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไป แสดงผลบนโทรทัศน์

2 Out Line  ที่มาและความสำคัญ  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  การออกแบบ  ผลการทดลอง  สรุป  Q&A

3 ที่มาและความสำคัญ  โทรทัศน์สามารถแสดงผลแทนคอมพิวเตอร์ มี ข้อมูลแบบ ASCII Code ขนาด 8 bit ผ่านทาง พอร์ต RS232  ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวรับข้อมูลจาก คอมพิวเตอร์แล้วส่งต่อไปยังโทรทัศน์  การสร้างภาพบนจอเครื่องโทรทัศน์ทำได้โดย ควบคุมสัญญาณอนาล็อกให้สร้างสัญญาณ Horizontal sync pulse และ Vertical sync pulse  การแสดงผลจะแสดงเฉพาะสีขาว และ สีดำ

4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

5 การออกแบบการแสดงผลของเครื่อง โทรทัศน์ขั้นต้น  การออกแบบการแสดงผลสีดำบนเครื่องโทรทัศน์  การออกแบบการแสดงผลสีขาวบนเครื่องโทรทัศน์

6 การออกแบบการแสดงผลของเครื่องโทรทัศน์ ขั้นต้น (cont.)  การออกแบบการแสดงผลแบบ 3 เส้นบนเครื่องโทรทัศน์

7 ผลการทดลอง การปรับปรุงขนาดตัวอักษรและการแสดงผล  การปรับปรุง dot ให้มีขนาดเล็กลง  การแสดงตัวอักษรบนหน้าจอโทรทัศน์แบบหลาย ตัวอักษร

8 การปรับปรุงตัวอักษรและการแสดงผล (Cont.)  การออกแบบตัวอักษร

9 ผลการทดลอง การแสดงตัวอักษร ตัวอักษรทั่วไป ข้อความ การแสดงผลกราฟฟิกส์ เส้นตรง สามเหลี่ยมมุมฉาก สี่เหลี่ยม

10 การแสดงตัวอักษร  การแสดงตัวอักษรทั่วไป

11 การแสดงตัวอักษร (cont.)  การแสดงข้อความ  คำสั่ง “x1,x2,string”

12 การแสดงผลกราฟฟิกส์  วิธีการสร้างเส้นตรง

13 การแสดงผลกราฟฟิกส์ (cont.)  เส้นตรง  คำสั่ง s(x1,y1|x2,y2)

14 การแสดงกราฟฟิกส์ (cont.)  สามเหลี่ยมมุมฉาก  คำสั่ง t(x1,y1|x2,y2)

15 การแสดงกราฟฟิกส์ (cont.)  สี่เหลี่ยม  r(x1,y1|x2,y2)

16 สรุป  การแสดงผลบนหน้าจอโทรทัศน์แบ่งเป็น 2 แบบ  การแสดงผลตัวอักษร  การแสดงผลกราฟฟิกส์

17 Q & A


ดาวน์โหลด ppt โดย นายเกื้อกูล กุมรัมย์ รหัส 483040092- 9 นายโกศล แสนอุบล รหัส 483040093- 7 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. วาธีส ลีลาภัทร General Purpose TV Interfacing Module.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google