งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHP LANGUAGE. Introduction Program HTML Language ส่วนกำหนดรายละเอียดหัว เรื่อง หัวข้อเว็บเพจ จะปรากฏที่ Title Bar ส่วนเนื้อหาและข้อมูลภาพ link ที่ปรากฏในเว็บเพจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHP LANGUAGE. Introduction Program HTML Language ส่วนกำหนดรายละเอียดหัว เรื่อง หัวข้อเว็บเพจ จะปรากฏที่ Title Bar ส่วนเนื้อหาและข้อมูลภาพ link ที่ปรากฏในเว็บเพจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHP LANGUAGE

2 Introduction

3 Program HTML Language ส่วนกำหนดรายละเอียดหัว เรื่อง หัวข้อเว็บเพจ จะปรากฏที่ Title Bar ส่วนเนื้อหาและข้อมูลภาพ link ที่ปรากฏในเว็บเพจ

4 Format block Statement for PHP Tag ใช้สำหรับจุดเริ่มต้นและ สิ้นสุดของคำสั่ง PHP 1. 2. 3. …

5 คำสั่งแสดงผลลัพธ์ โปรแกรมภาษา PHP จัดเตรียมคำสั่งไว้ 3 รูปแบบ 1.

6 คำสั่งแสดงผลลัพธ์ 2. 3.

7 Comment ( คำสั่งหมาย เหตุ ) เขียนข้อความบางอย่างเพื่ออธิบาย คำสั่งในแต่ละบรรทัด ว่าคืออะไร หรือทำงานอย่างไร เพื่อเวลาที่ย้อนกลับ มาศึกษาโปรแกรมที่เขียนอีกครั้ง โดยส่วน ที่ถูก Comment ไว้จะไม่ถูกแปลภาษา ไม่ ว่าจะเขียนอะไรลงไปจะไม่มีความ ผิดพลาดเกิดขึ้น Comment ในภาษา PHP มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 1. เครื่องหมาย # สามารถ comment ได้ 1 บรรทัด 2. เครื่องหมาย // สามารถ comment ได้ 1 บรรทัด 3. เครื่องหมาย /* สามารถ comment ได้หลายบรรทัด */

8 Tag HTML … Tag กำหนดขนาดตัวอักษรขนาด 1 ใหญ่สุด … Tag กำหนดขนาดตัวอักษรขนาด 2 … Tag กำหนดขนาดตัวอักษรขนาด 3 … Tag กำหนดขนาดตัวอักษรขนาด 4 … Tag กำหนดขนาดตัวอักษรขนาด 5 … Tag กำหนดขนาดตัวอักษรขนาด 6 เล็กที่สุด … Tag กำหนดสีตัวอักษร

9 Tag HTML Tag คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่และเว้น 1 บรรทัด Tag คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ ข้อความที่ใช้เป็น link Tag คำสั่งในการสร้าง Link ของ ตัวหนังสือ … Tag คำสั่งการสร้าง Bullet

10 Tag HTML … Tag คำสั่งสร้างหมายเลขลำดับ ของหัวข้อต่าง ๆ … Tag คำสั่งกำหนดขนาดตัวอักษร ตัวหนา … Tag คำสั่งกำหนดขนาดตัวอักษร ตัวเอียง … Tag คำสั่งกำหนดขนาดตัวอักษร ขีดเส้นใต้ … Tag คำสั่งกำหนดให้ผลลัพธ์อยู่ กึ่งกลางหน้า

11 Tag HTML … … Tag คำสั่งในการสร้างตาราง

12 Variable, Constant Variable คือชื่อที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจองพื้นที่ใน หน่วยความจำสำหรับ พักข้อมูล

13 Variable Declarations กฎการตั้งชื่อตัวแปร  ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย $ เช่น $name, $data, $_file เป็นต้น  ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร a-z หรือ A-Z หรือ เครื่องหมาย _ เท่านั้น  ไม่จำเป็นต้องระบุชนิดข้อมูล เนื่องจาก ตัวแปรแต่ละตัวสามารถเก็บข้อมูลชนิดใดก็ได้  ชื่อตัวแปรมีลักษระ case-Sensitive คือตัวอักษรตัวใหญ่และตัวเล็กถือว่าเป็นคนละตัว กัน เช่น $abc,$ABC $aBC  ตัวแปรชนิดสตริง ( ตัวอักษร ) จะอยู่ ภายในเครื่องหมาย Single Quote (‘…’) หรือ Double Quote (“…”) เช่น $name = “ วิโรจน์ ”

14 Data Type 1. Integer เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม บวก เต็มลบ หรือ เต็มศูนย์ 2. Float or Double ตัวเลขทศนิยม 3. String ตัวอักขระหลายตัวมาเรียง ต่อกัน ( ข้อความจะอยู่ในเครื่องหมาย “…”) 4. Boolean ข้อมูลชนิดตรรกะ ใช้เก็บ ค่าในการตรวจสอบเงื่อนไขค่าที่เก็บมีเพียง 2 ค่า คือ True หรือ False

15 ฟังก์ชัน gettype() ใช้ในการตรวจสอบชนิดของข้อมูล ตัวแปร


ดาวน์โหลด ppt PHP LANGUAGE. Introduction Program HTML Language ส่วนกำหนดรายละเอียดหัว เรื่อง หัวข้อเว็บเพจ จะปรากฏที่ Title Bar ส่วนเนื้อหาและข้อมูลภาพ link ที่ปรากฏในเว็บเพจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google