งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กราฟิกสำหรับ เว็บไซต์ นำเสนอโดย นิติมา เตรียมโพธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กราฟิกสำหรับ เว็บไซต์ นำเสนอโดย นิติมา เตรียมโพธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กราฟิกสำหรับ เว็บไซต์ นำเสนอโดย นิติมา เตรียมโพธิ์

2 เว็บกราฟิก เว็บไซต์ สื่อนำเสนอที่มี อิทธิพลสูงมากสื่อหนึ่ง เน้นการนำเสนอทั้ง ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ภาพยนตร์ องค์กรต่างๆ สถานศึกษา บุคคลที่ ต้องการเผยแพร่ผลงาน ต่างให้ความสนใจกับ การนำเสนอข้อมูล ผลงานในรูปของสื่อ ชนิดนี้มากขึ้นทุกวัน

3 เว็บกราฟิก องค์ประกอบสำคัญใน การทำเว็บให้ดู น่าสนใจ นอกจาก ข้อความที่มีคุณค่า ก็ คงหนีไม่พ้นรูปภาพที่ นำมาตกแต่ง โดยการนำภาพสำเร็จ มาใช้งาน, นำภาพจาก เว็บอื่นๆ ที่ดูสวยงามมา ใช้ และ สร้างภาพเอง โดยอาศัยโปรแกรม กราฟิกต่างๆเช่น Photoshop

4 หน้าเว็บที่มีแต่ เนื้อหาข้อความ หน้าเว็บที่มี ภาพประกอบ

5 ภาพกราฟิก นิยมใช้กัน 3 ฟอร์แมต คือ 1. JPEG (Joint Photographer’s Experts Group File) 2. GIF (Graphics Interlace File) 3. PNG (Portable Network Graphics)

6 ไฟล์สกุล JPG ภาพที่เหมาะคือ ภาพถ่าย

7

8 ไฟล์สกุล GIF ภาพที่เหมาะคือ ภาพวาดลายเส้น

9 ไฟล์สกุล PNG เป็นไฟล์ภาพที่ได้รับความ นิยมมากในปัจจุบัน เพราะได้นำจุดเด่นของ ไฟล์ JPG และ GIF มาพัฒนาร่วมกัน

10 การเตรียมภาพ ดิจิตอล ภาพถูกใจกับ Scanner ภาพทันใจด้วยกล้องถ่ายภาพ ดิจิตอล การจับภาพด้วยเทคนิค Screen Capture โดยใช้ ความสามารถ Clipboard ของ โปรแกรม Windows (Prt Scrn), ใช้โปรแกรมจับจอภาพเฉพาะ เช่น SnagIT

11 ขนาดภาพ สำหรับเว็บไซต์ การออกแบบกราฟิกสำหรับ เว็บไซต์ จำเป็นต้องคำนึงถึง ขนาดภาพ ให้เหมาะสมกับจอภาพ โดยปกติจอภาพ 14 นิ้ว มี Screen Area ได้ 3 ลักษณะ คือ 640 x 480, 800 x 600 และ 1024 x 768 pixel

12 ขนาดภาพ สำหรับเว็บไซต์ ดังนั้นก่อนจะสร้าง ภาพกราฟิก ควรวางแผน ก่อนว่า เว็บที่นำเสนอ ต้องการให้แสดงผลได้ดี ที่สุดบนจอภาพที่มี Screen Area เท่าใด เช่น ขนาด 800 x 600 pixel ภาพกราฟิกไม่ควรยาวเกิน 780 pixel เพราะโปรแกรม เบราว์เซอร์จะมีค่ากำหนด เกี่ยวกับ Margin และ Scroll Bar เสมอ

13 ตัวอย่างผลงาน การออกแบบ ภาพกราฟิก สำหรับเว็บไซต์

14 Web Header

15 Web Poster

16

17

18 Web Banner

19 Thank you


ดาวน์โหลด ppt กราฟิกสำหรับ เว็บไซต์ นำเสนอโดย นิติมา เตรียมโพธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google