งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Tutorial 8 Creating Effective Web Pages Creating HTML Documents and Understanding Brower Extensions.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Tutorial 8 Creating Effective Web Pages Creating HTML Documents and Understanding Brower Extensions."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Tutorial 8 Creating Effective Web Pages Creating HTML Documents and Understanding Brower Extensions

2 2 การสร้าง Web Page เว็บเพจคืออะไร เว็บเพจ เป็นสิ่งที่ใช้แสดง ข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่ง เว็บเพจแต่ละหน้าจะมีหน้าตา ไม่เหมือนกัน มีการวางรูปและ ข้อความต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการว่าจะให้ เว็บออกมาเป็นอย่างไร

3 3 หลักในการสร้างเว็บ เพจ การวางแผน – กำหนดเนื้อหา – ออกแบบมุมมองในหน้าเว็บ การเตรียมการ เช่น การเตรียมการ ด้านข้อมูลทั้งที่เป็นเนื้อหา ภาพ เสียง หรือสิ่งจำเป็นต่าง ๆ

4 4 การสร้าง Web Page เราสามารถสร้างเว็บเพจได้ 2 ทาง คือ TextEditor โดยเราต้องรู้คำสั่งของ ภาษา HTML แล้วพิมพ์โปรแกรม เข้าไปทาง TextEditor เช่น Notepad เป็นต้นTextEditor ตัวช่วยสร้าง โดยใช้โปรแกรมที่มี ความสามารถในการสร้างเว็บเพจ โดยเราไม่จำเป็นต้องรู้ภาษา HTML เพราะโปรแกรมเหล่านี้จะทำการ แปลงให้เราอัตโนมัติ

5 5 Language for develop webpage HTML - HTML ( ชื่อเต็มคือ Hypertext Markup Language ภาษามาร์กอัปข้อความหลายมิติ ) - XML เป็นภาษาที่ใช้เน้น ( มาร์กอัป ) ส่วนที่เป็น ข้อมูล - XHTML ( ย่อมาจาก Extensible Hyper Text Markup Language) เป็นภาษาประเภท Markup Language

6 6 XHTML ต่างจาก HTML อย่างไร XHTML ไม่ได้ต่างจาก HTML มากมายนัก เพียงแต่เข้มงวดเรื่องความถูกต้องของ syntax มากขึ้น

7 7 เครื่องมือในการสร้าง Web Page Adobe Illustrator Adobe Illustrator เป็นโปรแกรมวาดภาพกราฟิก แบบเวก Macromedia Dreamweaver MX เป็นโปรแกรม ประเภท Web Design สร้างเอกสารเว็บที่ทำงานใน ลักษณะ HTML Generator Flash คือ โปรแกรมสร้างงานกราฟิก เป็นเทคโนโลยีที่ ทำงานกับรูปภาพแบบเวคเตอร์ (Vector)

8 8 Web Page Car Design ปัญหาของระบบเดิม เมื่อลูกค้าต้องการซื้ออุปกรณ์ ตกแต่งรถยนต์ ทำให้ไม่เห็นภาพ ได้ว่าหลังการติดตั้งอุปกรณ์ ตกแต่งรถยนต์แล้วมีหน้าตา อย่างไร และทำให้ลูกค้าไม่ สามารถตัดสินในการซื้อสินค้าได้ ระบบงานเดิมนั้นเวลาที่ลูกค้า ต้องการซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ต้องไปซื้อที่ร้านโดยตรง

9 9 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา เพื่อพัฒนา web application แสดง ข้อมูลอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ โดย ที่ลูกค้าสามารถดูข้อมูลผ่านหน้า web page ได้ เพื่อพัฒนา web application แสดง แบบจำลองการติดตั้งอุปกรณ์ ตกแต่งรถยนต์

10 10 ขอบเขตของการพัฒนาระบบ พัฒนา web application ให้ลูกค้าสามารถดู อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์รถผ่านหน้า web page ได้ โดยจะเห็นมุมมองในลักษณะ Flash ที่ สามารถดูมุมมองได้รอบคัน โดยที่ลูกค้า สามารถเลือกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ผ่าน หน้า web ได้ โดยจะสามารถเลือกอุปกรณ์ จากรุ่นอุปกรณ์นำมาติดตั้ง เช่น spoiler, skirt, ล้อแม็ก เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมจะจำลอง เหตุการณ์ให้เห็นว่าหลังจากนำอุปกรณ์มา ติดตั้งแล้วรถจะมีหน้าตาอย่างไร พัฒนาส่วนของการแสดงข้อมูลของอุกรณ์ ตกแต่งรถยนต์ ซึ่งจะแสดงข้อมูลประเภท ชื่ออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์, รุ่นอุปกรณ์ ตกแต่ง, สี, ราคา

11 11 วิธีการดำเนินงาน ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของรถยนต์ ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ ว่ามี คุ้มค่าในการพัฒนาระบบหรือไม่ การออกแบบการพัฒนาระบบ โดยการใช้ เครื่องมือ UML(Unified Model Language) ในการ ออกแบบ รวมทั้งการออกแบบทาง สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย, การออกแบบหน้า หน้าจอที่ใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface), การออกแบบรายงาน (Report Design), การออบแบบฐานข้อมูล (Database Design)

12 12 วิธีการดำเนินงาน ( ต่อ ) พัฒนาโปรแกรมการแสดงแบบจำลองการ ติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ด้วยโปรแกรม Flash ซึ่งเป็นการออกแบบเป็น แบบ Flash ทำการ ทดสอบโปรแกรมว่าสามารถทำงานได้ถูกต้อง หรือไม่ ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม ที่ ตรวจพบในขั้นตอนการ ทดสอบโปรแกรม จัดทำคู่มือการใช้งานของโปรแกรม

13 13 ประโยชน์ในการพัฒนาระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกกับให้ลูกค้า เพื่อช่วย ในการตัดสินใจการซื้ออุปกรณ์รถยนต์ โดยที่ ลูกค้าสามารถเลือกอุปกรณ์ตกแต่งได้ผ่าน หน้า web เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้า เพื่อให้ทราบถึงงบประมาณในการซื้อสินค้าได้

14 14

15 15


ดาวน์โหลด ppt 1 Tutorial 8 Creating Effective Web Pages Creating HTML Documents and Understanding Brower Extensions.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google