งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างเว็บด้วย HTML HyperText Markup Language. Tag เป็นลักษณะเฉพาะของภาษา HTML ใช้ ในการระบุรูปแบบคำสั่ง หรือการลงรหัส คำสั่ง HTML ภายในเครื่องหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างเว็บด้วย HTML HyperText Markup Language. Tag เป็นลักษณะเฉพาะของภาษา HTML ใช้ ในการระบุรูปแบบคำสั่ง หรือการลงรหัส คำสั่ง HTML ภายในเครื่องหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างเว็บด้วย HTML HyperText Markup Language

2 Tag เป็นลักษณะเฉพาะของภาษา HTML ใช้ ในการระบุรูปแบบคำสั่ง หรือการลงรหัส คำสั่ง HTML ภายในเครื่องหมาย less-than bracket ( ) โดยที่ Tag HTML แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ Tag เดี่ยว เป็น Tag ที่ไม่ต้องมีการปิดรหัส เช่น, เป็นต้น Tag เปิด / ปิด …, … เป็นต้น Tag

3 โครงสร้าง HTML

4 โครงสร้างคำอธิบาย ประกาศว่าต่อไปจะเป็น HTML กำหนดให้เริ่มต้นส่วน HEAD ข้อความ สั่งให้ TITLE แสดงตัวอักษร ที่ต้องการ กำหนดให้สิ้นสุดส่วนของ HEAD กำหนดให้เริ่มต้นส่วน BODY ข้อความต่าง ๆ ข้อความที่แสดงในส่วนของ browser กำหนดให้สิ้นสุดส่วน BODY ประกาศว่าต่อไปจะเป็นสิ้นสุด คำสั่ง HTML

5 การกำหนดสีของพื้นหลังของตัวอักษร 1. ระบุชื่อของสีที่ต้องการ อาทิเช่น red, green, yellow, blue เป็นต้น การกำหนดสีพื้นหลังโดยการ กำหนดสี การกำหนดสีพื้นหลังโดยการกำหนดสี

6 2. การระบุแบบตัวเลขโดยจะใช้ค่าสีในระบบ ฐาน 16 หรือเรียกว่า หลักการผสมสีแบบ RBG การกำหนดสีพื้นหลังโดยการ กำหนดสี การกำหนดสีพื้นหลังโดยใช้หลัก "#RBG"

7 การกำหนดสีของตัวอักษร 1. ระบุชื่อของสีที่ต้องการ อาทิเช่น red, green, yellow, blue เป็นต้น การกำหนดสีตัวอักษร การกำหนดสีตัวอักษร

8 2. การระบุแบบตัวเลขโดยจะใช้ค่าสีในระบบ ฐาน 16 หรือเรียกว่า หลักการผสมสีแบบ RBG การกำหนดสีตัวอักษร การกำหนดสีตัวอักษร

9 ข้อความลักษณะหัวเรื่อง (Heading) การกำหนด Heading Computer - Default Size Computer - H1 Computer - H2 Computer - H3 Computer - H4 Computer - H5 Computer - H6

10 ข้อความลักษณะหัวเรื่อง (Heading) ข้อความลักษณะหัวเรื่อง จะกำกับด้วย แท็ก โดย n คือตัวเลขแสดงขนาดของตัวอักษร ค่า ของ n นั้นจะมีค่าอยู่ที่ 1 - 6 –n = 1 จะมีขนาดตัวอักษรหัวเรื่องใหญ่ สุด –n = 6 จะมีขนาดตัวอักษรหัวเรื่องเล็กสุด – สามารถเพิ่ม / ลดขนาดโดยใช้ เครื่องหมาย + หรือ - นำหน้าตัวเลขได้ เช่น -1 หรือ +5 เป็นต้น

11 ผลลัพธ์ Computer - Default Size Computer - H1 Computer - H2 Computer - H3 Computer - H4 Computer - H5 Computer - H6

12 การกำหนดตัวอักษรให้มีความ หนา การกำหนดตัวหนา ตัวอักษรปรกติ COMPUTER ตัวอักษรหนา COMPUTER

13 การกำหนดตัวอักษรให้ขีดเส้นใต้ การกำหนดการขีดเส้นใต้ ตัวอักษรปกติ COMPUTER ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ COMPUTER

14 การกำหนดตัวอักษรให้มีการเอน การกำหนดอักษรเอน ตัวอักษรปกติ COMPUTER ตัวอักษรเอน COMPUTER

15 การกำหนดรูปแบบของตัวอักษร ฟอนต์สำหรับข้อความภาษาไทย / อังกฤษ ที่เหมาะสมได้แก่ MS Sans Serif, Microsoft Sans Serif, Thonburi ฟอนต์สำหรับข้อความภาษาอังกฤษที่ เหมาะสม คือ Arial, Helvetica, sans- serif

16 การกำหนดรูปแบบของตัวอักษร ( ต่อ ) FONT FACE ชนิดของฟอนต์ปกติ ฟอนต์ ชื่อ MS Sans Serif

17 การกำหนดสีของ ตัวอักษร 1. ระบุชื่อของสีที่ต้องการ FONT COLOR Computer Computer Computer

18 2. การระบุแบบตัวเลขโดยจะใช้ค่าสีใน ระบบฐาน 16 FONT COLOR Computer Computer Computer

19 การกำหนดขนาดของ ตัวอักษร 1. กำหนดเป็นตัวเลขซึ่งจะมีค่า 1 - 7 FONT SIZE Computer Computer Computer Computer Computer Computer Computer

20 กำหนดโดยใช้เครื่องหมายบวกและ เครื่องหมายลบ โดยสามารถกำหนดได้ ดังนี้ ถ้าเป็นการย่อขนาดของตัวอักษรนั้น จะใช้เครื่องหมายลบ ซึ่งจะใช้ไม่เกิน - 2 ถ้าเป็น การขยายขนาดของตัวอักษรนั้นจะ ใช้เครื่องหมายบวกซึ่งจะใช้ไม่เกิน + 4

21 FONT SIZE Computer Computer Computer Computer Computer Computer Computer

22 คำสั่งที่กำหนดตัวอักษรยกระดับ SUPERSCRIPT Computer A 2 = A 2 Computer

23 คำสั่งที่กำหนดตัวอักษรพ่วงท้าย ( ตัวห้อย ) SUBSCRIPT Computer H 2 0 = H2O Computer

24 การกำหนดตัวอักษรเคลื่อนที่ MARQUEE { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2118137/slides/slide_24.jpg", "name": "การกำหนดตัวอักษรเคลื่อนที่ MARQUEE Computer", "description": "การกำหนดตัวอักษรเคลื่อนที่ MARQUEE Computer", "width": "800" }

25

26 กำหนดตัวอักษร ขนาด และ สี

27 ช่องรับข้อมูล Drop down list คำนำหน้า : นาย นาง นางสาว

28 การสร้างปุ่มบันทึกและ ยกเลิก

29 การสร้างปุ่ม button หรือ กลับก่อนหน้า นี้

30 ช่องรับข้อมูล radio เพศ : หญิง ชาย

31 ช่องรับข้อมูล Checkbox ประเภทหนังสือที่ชอบ : นวนิยาย วิชาการ บันเทิง >

32 ช่องรับข้อมูล text area ความคิดเห็นเพิ่มเติม :

33 ช่องรับข้อมูล Text และ Password ชื่อ ผู้ใช้ (Username) : รหัสผ่าน (Password) : ยืนยันรหัสผ่าน (Confirm) :

34 การแสดงข้อความ เตือน

35 การสร้างตาราง { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2118137/slides/slide_35.jpg", "name": "การสร้างตาราง

36 ผลที่จอภาพ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างเว็บด้วย HTML HyperText Markup Language. Tag เป็นลักษณะเฉพาะของภาษา HTML ใช้ ในการระบุรูปแบบคำสั่ง หรือการลงรหัส คำสั่ง HTML ภายในเครื่องหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google