งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้าง HTML โครงสร้างพื้นฐาน HTML คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ คำสั่งการย่อหน้าใหม่ คำสั่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้าง HTML โครงสร้างพื้นฐาน HTML คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ คำสั่งการย่อหน้าใหม่ คำสั่ง "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้าง HTML โครงสร้างพื้นฐาน HTML คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ คำสั่งการย่อหน้าใหม่ คำสั่ง

2 โครงสร้าง พื้นฐานของภาษา Computer เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ของการเขียนภาษา Computer โดยทั่วไปแล้วมันจะต้อง ถูกเขียนขึ้นทุกครั้ง ภาษา HTML ก็ เหมือนกับภาษา Computer ทั่วๆไป ที่มีโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะ ของมัน คำสั่งของ HTML ส่วนมากจะถูกกำหนด อยู่ในเครื่องหมาย ซึ่งถูกเรียกว่า Tag สำหรับในส่วนของคำสั่ง Tag ภายในคำสั่ง โครงสร้างพื้นฐาน พอที่จะอธิบายคร่าวๆได้ดังนี้ โครงสร้างพื้นฐาน HTML

3 Title( ชื่อหัวเรื่อง ) ชื่อหัวเรื่อง ข้อมูลที่ถูกเขียนอยู่ภายใน Tag จะแสดงผล ออกมาให้เห็นที่บนบาร์ของ Web Browser ข้อมูลที่ต้องการแสดงผลจะเป็นส่วนที่แสดง ให้เราเห็นไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร, รูปภาพ, ตารางฯลฯ ซึ่งถูกกำหนดอยู่ระหว่าง คำสั่ง จนถึงคำสั่ง

4 คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดให้ข้อความที่เราพิมพ์ ลงไปในเอกสารขึ้นบรรทัดใหม่ ได้ตามที่เรา ต้องการ เพราะถ้าเราไม่ใช้คำสั่งสั่งให้เอกสาร แสดงผลขึ้นบรรทัดใหม่การแสดงผลของ ข้อความ จะแสดงต่อกันไปเรื่อยๆ แม้ว่าเราจะ พิมพ์ข้อความขึ้นบรรทัดใหม่ก็ตาม

5 คำสั่งการย่อหน้าใหม่ รูปแบบคำสั่ง........... หรือ มีลักษณะคล้ายกับคำสั่ง แต่คำสั่งนี้จะมีการเว้นบรรทัดว่าง ให้หนึ่งบรรทัดเพราะบางครั้งเราต้องการ เว้นบรรทัดว่างหนึ่งบรรทัดแต่โปรแกรม Web Browser จะไม่เข้าใจการ พิมพ์บรรทัดเปล่า

6 เป็นคำสั่งที่ใช้ ในการกำหนดขนาดตัวอักษร ในบรรทัดเดียวกัน ให้มีขนาดที่แตกต่างกัน ได้ ซึ่งมีค่าได้ตั้งแต่ -7 ถึง +7 ซึ่งค่าตัวเลขยิ่งมาก ขนาดของตัวอักษรก็จะ ยิ่งใหญ่มากขึ้น รูปแบบคำสั่ง..... คำสั่ง

7 ตัวอย่าง HTML ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์… ประวัติ ส่วนตัว

8 แสดงผล


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้าง HTML โครงสร้างพื้นฐาน HTML คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ คำสั่งการย่อหน้าใหม่ คำสั่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google