งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะพิเศษของ ภายใต้ คำสั่ง ลักษณะพิเศษของ ภายใต้ คำสั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะพิเศษของ ภายใต้ คำสั่ง ลักษณะพิเศษของ ภายใต้ คำสั่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะพิเศษของ ภายใต้ คำสั่ง ลักษณะพิเศษของ ภายใต้ คำสั่ง

2 คำสั่งใส่สีพื้นหลัง เป็นการใส่สีพื้นหลัง ให้มีสีสันให้ เว็บเพจมากขึ้น สามารถกำหนดเป็นการอธิบาย ลักษณะพิเศษ ของ คำสั่ง สามารถกำหนดเป็นการอธิบาย ลักษณะพิเศษ ของ คำสั่ง โดยมีรูปแบบดังนี้

3 รูปแบบของคำสั่ง สีพื้นหลัง สีพื้นหลัง

4 ผลที่ได้

5 คำสั่งใส่สีตัวอักษร คำสั่งที่สามารถกำหนดโดยการ อธิบายลักษณะ พิเศษ ของ คำสั่ง พิเศษ ของ คำสั่ง โดยมีรูปแบบดังนี้

6 รูปแบบคำสั่ง สีพื้นหลัง สีพื้นหลัง

7 ผลที่ได้

8 คำสั่งการจัดรูปแบบตัวอักษร

9 คำสั่งเส้นคั่น การใช้คำสั่งนี้ เมื่อต้องการแบ่งข้อความ บนจอภาพ โดยใช้เส้นคั่นทางแนวนอน ซึ่งสามารถ กำหนดตำแหน่ง สี ขนาดของ ความหนา ความยาวหรือ เส้น ทึบได้ ซึ่งสามารถ กำหนดตำแหน่ง สี ขนาดของ ความหนา ความยาวหรือ เส้น ทึบได้ รูปแบบคำสั่ง

10 ตัวอย่าง สวัสดี สวัสดี

11 ผลที่ได้

12 ALGIN = จัดตำแหน่งของ เส้นคั่น Center, Right, LEFT Size= กำหนดขนาดความ หนา ของเส้นคั่น Color= กำหนดสีของเส้นคั่น Width = กำหดนความยาว ของเส้นคั่น Noshade = กำหนดให้เป็น เส้นทึบ

13 การจัดรูปแบบตัวอักษรหนา เป็นตัวกำหนดลักษณะ ตัวอักษรให้เป็น ตัวหนา (Bold) เพื่อใช้เน้นข้อความ ที่สำคัญ รูปแบบ คำสั่ง ข้อความ เป็นแท็ก คู่

14 ผลที่ได้ ตัวอักษรหนา ตัวอักษรหนา ตัวหนา ตัว ปกติ ตัวหนา ตัว ปกติ

15 ผลที่ได้

16 คำสั่งขีดเส้นใต้ข้อความ เพื่อใช้ในการเน้น ข้อความในเอกสาร เว็บ เช่นเดียวกับ คำสั่งที่เน้นอักษรตัว หนา รูปแบบคำสั่ง ข้อความ รูปแบบคำสั่ง ข้อความ เป็นแท็กคู่

17 ตัวอย่างการเขียน ตัวอักษรหนา ตัวอักษรหนา อักษรขีดเส้นใต้ อักษรธรรมดา อักษรขีดเส้นใต้ อักษรธรรมดา

18 ผลที่ได้

19 คำสั่งอักษรตัวเอียง คำสั่งอักษรตัวเอียง กำหนดตัวอักษรเป็นตัวเอียง (Italic) ใช้ ประโยชน์ในการเน้นตัวอักษร รูปแบบคำสั่ง ข้อความ เป็น แท็กคู่

20 รูปแบบการเขียนคำสั่ง ตัวอักษรเอียง ตัวอักษรเอียง อักษรเอียง อักษรธรรมดา อักษรเอียง อักษรธรรมดา

21 ผลที่ได้

22 คำสั่งตัวอักษรเป็นตัวห้อย กำหนดให้ตัวอักษร แสดงผลให้เป็น ตัวอักษรตัวห้อย ใช้ประโยชน์ในกรณีที่ ต้องการแสดงผลที่ ต้องการให้ตัวอักษร มีระดับต่ำกว่าปกติ ข้อความ ข้อความ

23 รูปแบบการเขียน ตัวอักษรเอียง ตัวอักษรเอียง อักษรตัวห้อย อักษรธรรมดา อักษรตัวห้อย อักษรธรรมดา

24 ผลที่ได้

25 คำสั่งตัวอักษรเป็นตัวยก กำหนดให้ตัวอักษร แสดงผลให้เป็น ตัวอักษรตัวห้อย ใช้ประโยชน์ในกรณีที่ ต้องการแสดงผลที่ ต้องการให้ตัวอักษร มีระดับสูงกว่าปกติ ข้อความ ข้อความ

26 รูปแบบการเขียน ตัวอักษรเอียง ตัวอักษรเอียง อักษรตัวยก อักษรธรรมดา อักษรตัวยก อักษรธรรมดา

27 ผลที่ได้

28 คำสั่งกำหนดตัวอักษรให้เคลื่อนที่ เป็นการกำหนดให้ ตัวอักษรเคลื่อนที่ ปกติแล้ว จะเคลื่อนที่จาก ขวาไปซ้าย โดยใช้คำสั่ง ข้อความ โดยใช้คำสั่ง ข้อความ

29 รูปแบบการเขียน Sample Sample ตัวอักษร เคลื่อนที่ อักษร ธรรมดา ตัวอักษร เคลื่อนที่ อักษร ธรรมดา

30 ผลที่ได้

31 - โดยรายละเอียดเนื้อหา - ตาม ชื่อเรื่อง คิดชื่อเว็บไซต์ของตนเอง


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะพิเศษของ ภายใต้ คำสั่ง ลักษณะพิเศษของ ภายใต้ คำสั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google