งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม CoP“ ชุมชนแนวปฏิบัติ ” วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง ประชุมมงคลสุช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม CoP“ ชุมชนแนวปฏิบัติ ” วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง ประชุมมงคลสุช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม CoP“ ชุมชนแนวปฏิบัติ ” วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง ประชุมมงคลสุช

2

3

4

5

6 สิ่งที่กลุ่ม CoP อาจจะได้รับจาก มหาวิทยาลัย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25.-/ คน / มื้อ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25.-/ คน / มื้อ ในกรณีที่จัดทั้งวัน 100.-/ คน / วัน ในกรณีที่จัดทั้งวัน 100.-/ คน / วัน ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ( ลักษณะ บรรยาย )600.-/ คน ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ( ลักษณะ บรรยาย )600.-/ คน ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน ( ให้เป็นของที่ ระลึก เช่น เสื้อ KM มหาวิทยาลัย / KM คณะฯ ) ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน ( ให้เป็นของที่ ระลึก เช่น เสื้อ KM มหาวิทยาลัย / KM คณะฯ ) ค่าของรางวัล ( อาจจะเบิกได้ ) ค่าของรางวัล ( อาจจะเบิกได้ ) ลักษณะการเบิกจ่ายเป็นรายครั้ง / โดยคณะฯ ต้องสำรองจ่ายก่อน และทำเบิกไปยัง มหาวิทยาลัย และกองคลังจะทำการโอนเงินให้ คณะฯ กลับคืน ) ลักษณะการเบิกจ่ายเป็นรายครั้ง / โดยคณะฯ ต้องสำรองจ่ายก่อน และทำเบิกไปยัง มหาวิทยาลัย และกองคลังจะทำการโอนเงินให้ คณะฯ กลับคืน ) หมายเหตุ : ในการขอการขอทุนอุดหนุนจะ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ มหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยจะดู ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ มหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยจะดู ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

7 ตัวอย่างการยื่นเสนอโครงการ แบบฟอร์ม ตัวอย่างข้อเสนอ โครงการ Q-Talk เสวนาจิบน้ำชา อาจารย์ เสวนาจิบน้ำชา บุคลากร วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม CoP“ ชุมชนแนวปฏิบัติ ” วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง ประชุมมงคลสุช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google