งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาโดยใช้โปรแกรม VB.NET 1. นายฉลองชัย อาทิรหัส 5106105017 2. นายณัฐพงศ์ต๊ะใจรหัส 5106105022 3. นายธันธนะปิมาตุกานต์รหัส 5106105031 4. นางสาวธูปทิพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาโดยใช้โปรแกรม VB.NET 1. นายฉลองชัย อาทิรหัส 5106105017 2. นายณัฐพงศ์ต๊ะใจรหัส 5106105022 3. นายธันธนะปิมาตุกานต์รหัส 5106105031 4. นางสาวธูปทิพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาโดยใช้โปรแกรม VB.NET 1. นายฉลองชัย อาทิรหัส 5106105017 2. นายณัฐพงศ์ต๊ะใจรหัส 5106105022 3. นายธันธนะปิมาตุกานต์รหัส 5106105031 4. นางสาวธูปทิพย์ สะถา รหัส 5106105035 5. นางสาวพิมผกา ก้อนแก้ว รหัส 5106105051

2 ยกตัวอย่าง เช่น ◦ นวดหน้า ◦ ขัดหน้า ◦ นวดตัว ◦ พอกหน้า ◦ นวดเท้า ◦ ทำเล็บ ◦ สปาผม ◦ ฯลฯ

3 สมาชิกเข้าใช้บริการ เช่น นวดหน้า, ขัดหน้า, ทำ เล็บ ลูกค้า สมัครสมาชิก ( บัตรสมาชิก ) ระบบเก็บ ข้อมูล สมาชิก สมัครสมาชิก การใช้บริการ

4 สมาชิกชำระเงิน ออก ใบเสร็จ พนักงาน คำนวณ ค่าบริการ เก็บ ข้อมูล การใช้ บริการ คำนวณค่าบริการ ชำระเงิน

5 พนักง าน สั่งซื้อ วัตถุดิบ เช่น ขมิ้น, น้ำผึ้ง ออกใบสั่ง ซื้อ บริษัทผู้ ผลิต การสั่งซื้อวัตถุดิบ

6 พนักงาน ตรวจรับ สินค้า สินค้าดี เก็บเข้า คลัง สินค้าไม่มี คุณภาพ ส่งคืน บริษัทผู้ผลิต

7 ออกรายงาน รายงานสรุปการสั่งซื้อสินค้ารายงานการใช้บริการของลูกค้ารายงานข้อมูลสินค้าคงเหลือ รายงานการรับสินค้ารายงานข้อมูลการคืนสินค้า รายงานสรุปรายรับ - รายจ่าย

8


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาโดยใช้โปรแกรม VB.NET 1. นายฉลองชัย อาทิรหัส 5106105017 2. นายณัฐพงศ์ต๊ะใจรหัส 5106105022 3. นายธันธนะปิมาตุกานต์รหัส 5106105031 4. นางสาวธูปทิพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google