งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้าน ข้าวยำสองสหาย. สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวจริยา ชูแก้ว รหัส นักศึกษา 504411004 2. นางสาวผกามาศ รงค์หิน รหัส นักศึกษา 504411022 3. นางสาวเสาวนีย์ บูหมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้าน ข้าวยำสองสหาย. สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวจริยา ชูแก้ว รหัส นักศึกษา 504411004 2. นางสาวผกามาศ รงค์หิน รหัส นักศึกษา 504411022 3. นางสาวเสาวนีย์ บูหมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร้าน ข้าวยำสองสหาย

2 สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวจริยา ชูแก้ว รหัส นักศึกษา 504411004 2. นางสาวผกามาศ รงค์หิน รหัส นักศึกษา 504411022 3. นางสาวเสาวนีย์ บูหมิ รหัส นักศึกษา 504411048 4. นางสาวอัจฉรา เสียมไหม รหัส นักศึกษา 504411055 การจัดการ ทั่วไป A

3 รายการสินค้า - ข้าวยำอาวกาศ - ข้าวยำสองสหาย - ข้าวยำเส้นหมี่ - ข้าวยำดอกไม้ - ข้าวยำสาหร่ายทะเล - ข้าวยำมั่ว ๆ - ข้าวยำเกาหลีกระทะ ร้อน - ข้าวยำใบยอ - ข้าวยำไข่สด - ข้าวยำไข่กุ้งสด - ข้าวยำสามสี - ข้าวยำคลุกกะปิ - ข้าวยำป่า - ข้าวยำเกาหลีหน้าไข่ ดาว - ข้าวยำไข่กุ้งน่องไก่ - ข้าวยำบ้าน

4 ตัวอย่างสินค้า

5 หลักการและเหตุผล ในการที่กลุ่มได้คิดที่จะขายข้าวยำใน ครั้งนี้ เป็นเพราะทางกลุ่มได้เล็งเห็นว่า ข้าวยำเป็นอาหารพื้นเมืองของคนใน ภาคใต้อยู่แล้ว และอยากให้บุคคลทั่วไป ไดสัมผัสกับรสชาติของอาหารใต้อย่าง แท้จริง จึงได้คิดที่จะขายข้าวยำในครั้งนี้ ขึ้น และเนื่องด้วยปัจจุบันผู้คนหันมาดูแล สุขภาพมากขึ้น ซึ่งข้าวยำก็อุดมไปด้วย พืชผักสมุนไพรนานาชนิด ดังนั้นทางกลุ่ม จึงตัดสินใจที่จะขายข้าวยำ เพื่อสนับสนุน การดูแลสุขภาพของบุคคลโดยทั่วไป

6 กลยุทธ์ทางด้านการตลาด 4 P - สินค้า ( Product) สินค้าของเราเป็น อาหารประจำของภาคใต้ มีสารอาหารครบ 5 หมู่ ใช้ผักที่ปรอดสารพิษ ซึ้งทางร้านได้ คัดเป็นพิเศษเพื่อผู้รักษาสุขภาพ โดยเฉพาะ - ราคา (price) เนื่องจากเครื่องปรุงของเรา ได้รับการคัดสรรเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นผัก ปรอดสารพิษจึงทำให้มีราคาสูงกว่า ท้องตลาด แต่ถ้าเทียบกับคุณค่าที่จะได้รับ ถือว่าเป็นสิ่งที่คุมค่า

7 กลยุทธ์ทางด้านการตลาด 4 P ( ต่อ ) - สถานที่ (place) ที่ตั้งร้านข้าวยำสองสหาย

8 กลยุทธ์ทางด้านการตลาด 4 P ( ต่อ ) สถานที่ติดต่อ ที่อยู่ : 115 หมู่ 5 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180 โทรศัพท์ : 075-278788, 086-5566556 web : http://khawyam.thport.comhttp://khawyam.thport.com - กิจกรรมทางการตลาด (promotion) 1. ในพื้นที่จัดส่งสินค้าให้ฟรี 2. สั่งครบ 300 บาท พิเศษกุ้งทอด สวรรค์ 3. สั่งครบ 500 บาท ได้รับบัตรลด 10%

9 กลยุทธ์ทางด้านการตลาด 4 C -Customer Need เนื่องจากสินค้าของ เราได้รับการคัดสรรแต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพ เป็นผักปรอดสารพิษอย่างแท้จริง -Cost ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน ดีต่อสุขภาพ ปราศจากสารเคมี

10 กลยุทธ์ทางด้านการตลาด 4 C ( ต่อ ) -Convenience ทางร้านมีบริการผ่านทาง อินเตอร์เน็ตและมีการบริการส่งสินค้าให้ถึง บ้านโดยผ่านทางไปรษณีย์ และมีการชำระ เงินผ่านทางธนาคารทำให้ลูกค้าได้รับ ความสะดวกสบายยิ่งขึ้น -Communication มีการโฆษณาสินค้า ผ่านทางเว็บไซต์ http://khawyam.thport.com http://khawyam.thport.com

11 แนวทางในการนำคอมพิวเตอร์ มาใช้ในธุรกิจ ด้านการผลิต - ใช้ในการเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบใน การผลิตแต่ละครั้ง - ใช้ในการควบคุมการผลิตเพื่อให้ได้ คุณภาพที่เหมือนกัน - ทำให้ใช้บุคลากรในการผลิตที่น้อยลง

12 แนวทางในการนำคอมพิวเตอร์ มาใช้ในธุรกิจ ( ต่อ ) ด้านการเงิน / บัญชี - มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น - เกิดความผิดพลาดน้อยลง - ลดจำนวนพนักงาน

13 แนวทางในการนำคอมพิวเตอร์ มาใช้ในธุรกิจ ( ต่อ ) ด้านการตลาด - ใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้า - ทำให้เว็บมีความสวยงามมาก ยิ่งขึ้น

14


ดาวน์โหลด ppt ร้าน ข้าวยำสองสหาย. สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวจริยา ชูแก้ว รหัส นักศึกษา 504411004 2. นางสาวผกามาศ รงค์หิน รหัส นักศึกษา 504411022 3. นางสาวเสาวนีย์ บูหมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google