งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net สำหรับ xxxxxxxxx. การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net Step 1 - เข้าสู่บริการ SCB Easy Net (www.scbeasy. com)www.scbeasy. com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net สำหรับ xxxxxxxxx. การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net Step 1 - เข้าสู่บริการ SCB Easy Net (www.scbeasy. com)www.scbeasy. com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net สำหรับ xxxxxxxxx

2 การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net Step 1 - เข้าสู่บริการ SCB Easy Net (www.scbeasy. com)www.scbeasy. com - เลือกสมัครบริการ ออนไลน์ การสมัครใช้ บริการ

3 Step 2 - กรอกหมายเลข บัตร ATM - กรอกรหัส ATM โดยใช้แป้นพิมพ์ ที่ปรากฎบน หน้าจอ -Click “OK” -Click “Next” การสมัครใช้ บริการ การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net

4 Step 3 - กรอกหมายเลข บัตรประชาชน หรือ หนังสือ เดินทาง -Click “Next” การสมัครใช้ บริการ การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net

5 Step 4 - ระบุเลขที่บัญชี พร้อมหมายเลข บัตร ATM ที่บัญชี ดังกล่าวผูกอยู่ ( ไม่เกิน 6 บัญชี ) - ระบุหมายเลข บัตรเครดิต ( ไม่ เกิน 3 บัตร ) -Click “Next” การสมัครใช้ บริการ การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net • หมายเหตุ : ระบบจะระบุให้ท่านกรอกทั้งหมายเลขบัญชีธนาคาร และ หมายเลข บัตรเอทีเอ็ม

6 Step 5 - ตรวจสอบและ ยืนยันข้อมูลบัญชี -Click “Confirmation” เพื่อยืนยันการทำ รายการ การสมัครใช้ บริการ การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net

7 Step 6 - อ่านเงื่อนไขการ บริการอย่าง ละเอียด -Click “ ยอมรับ ” จากนั้นกด “Next” เพื่อ ดำเนินการต่อ การสมัครใช้ บริการ การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net

8 Step 7 - ระบุ Log in name, Password, และ Email ของท่าน - ระบุคำถามช่วย จำ หรือ ท่าน สามารถทำได้ที่ เมนู “Edit Profile” หลังจาก เข้าสู่บริการ SCB Easy Net การสมัครใช้ บริการ การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net

9 Step 8 - เสร็จสิ้นการสมัคร - จากนั้น Click “Continue” หาก ท่านต้องการใช้ บริการ SCB Easy Net ต่อ หรือ Click “Main” เพื่อ Log in ใช้บริการใน ครั้งถัดไป การสมัครใช้ บริการ การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net

10 ระบบรักษาความ ปลอดภัยในการใช้ บริการ ในการโอนเงินให้บุคคล อื่นต่างธนาคาร ระบบจะ กำหนดให้ลูกค้าทำการ เพิ่มและเปิดใช้บริการ บัญชีรับโอนของบุคคล อื่นก่อน โดยทางธนาคารจะแจ้ง รหัส OTP ผ่านทาง Email หรือ SMS* จากนั้นจึงนำรหัส ดังกล่าวมาดำเนินการ เปิดใช้บัญชีบุคคลที่ 3 OTP (One Time Password) ระบบรักษาความปลอดภัยของ SCB Easy Net • หมายเหตุ : ระบบจะแสดงหมายเลขโทรศัพท์ และ Email Address ที่ ท่านได้ระบุไว้ตอนเปิดบัญชีกับธนาคาร เพื่อให้ท่านเลือกช่องทางการรับ รหัส OTP • หากต้องการแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ หรือ Email Address กรุณา ติดต่อสาขาใกล้บ้านท่าน

11 My Page - แสดงรายละเอียดบัญชี ทั้งหมด - แสดงยอดเงินคงเหลือ ในบัญชี - สามารถเลือกทำ รายการได้โดย Click เลือกคำสั่งที่ต้องการ ทำรายการ บริการของ SCB Easy Net SCB Easy Net ทำอะไรได้บ้าง ?

12 Balance inquiry - สรุปยอดเงินในบัญชี - แสดงข้อมูลดอกเบี้ย ค้างจ่าย และวันที่ทำ รายการล่าสุด บริการของ SCB Easy Net SCB Easy Net ทำอะไรได้บ้าง ?

13 Statement Inquiry - สามารถตรวจสอบ รายละเอียดการเดิน บัญชี - แสดงรายละเอียด ประเภทรายการเดิน บัญชี ช่องทางการทำ รายการ และสรุป ยอดเงิน - สามารถตรวจสอบ ข้อมูลย้อนหลังได้ สูงสุดถึง 60 วัน บริการของ SCB Easy Net SCB Easy Net ทำอะไรได้บ้าง ?

14 Money Transfer - สามารถโอนเงินได้ทั้ง ภายใน และต่างธนาคาร - โอนเงินระหว่างบัญชี ตนเอง - โอนเงินเข้าบัญชี บุคคลอื่นใน SCB - โอนเงินไปบัญชีต่าง ธนาคาร - โอนเงินไป ต่างประเทศ บริการของ SCB Easy Net SCB Easy Net ทำอะไรได้บ้าง ?

15 - เรียกดูใบแจ้ง ยอดบัตรเครดิต - ในหน้าจอ Bill Summary Click “View” เพื่อดูรายละเอียด บริการของ SCB Easy Net SCB Easy Net ทำอะไรได้บ้าง ?

16 Bill Payment - สามารถชำระค่าสินค้า และบริการได้ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และสาธารณูปโภคต่างๆ กว่า xxx รายการ บริการของ SCB Easy Net SCB Easy Net ทำอะไรได้บ้าง ?

17 Bill Payment - สามารถตั้งค่าการชำระ เงิน ที่เป็นประจำทุกเดือนได้ ด้วยการ เลือกตั้งเวลา ชำระล่วงหน้า และ จำนวนเดือนที่จะชำระ ซ้ำ บริการของ SCB Easy Net SCB Easy Net ทำอะไรได้บ้าง ?

18 Easy Fund - สามารถทำรายการคำสั่ง ซื้อ ขายคืน หรือ สับเปลี่ยนกองทุนได้ ด้วยตนเอง - สามารถสั่งทำรายการ ต่างๆ ล่วงหน้าได้ - สามารถตรวจสอบ รายการต่างๆ อย่าง ละเอียด - สามารถเรียกดู Report ต่างๆ เช่น NAV และ Fund Balance เป็นต้น บริการของ SCB Easy Net SCB Easy Net ทำอะไรได้บ้าง ?

19 SCB Easy Net สมัครง่าย ใช้ง่าย อยู่ที่ไหนก็เหมือน ไปธนาคาร http://www.scbeasy.com


ดาวน์โหลด ppt การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net สำหรับ xxxxxxxxx. การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net Step 1 - เข้าสู่บริการ SCB Easy Net (www.scbeasy. com)www.scbeasy. com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google