งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Watch Shop ข้อมูลสั่ง สินค้า ประวัติ ลูกค้า ใบสั่งซื้อ ใบรายการ สั่งซื้อ รหัสสมาชิก ใบเสร็จ ข้อมูลรายการสั่งซื้อ ใบเสร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Watch Shop ข้อมูลสั่ง สินค้า ประวัติ ลูกค้า ใบสั่งซื้อ ใบรายการ สั่งซื้อ รหัสสมาชิก ใบเสร็จ ข้อมูลรายการสั่งซื้อ ใบเสร็จ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 Watch Shop ข้อมูลสั่ง สินค้า ประวัติ ลูกค้า ใบสั่งซื้อ ใบรายการ สั่งซื้อ รหัสสมาชิก ใบเสร็จ ข้อมูลรายการสั่งซื้อ ใบเสร็จ

4 ฝ่าย บัญชี ทำบัญชีต่างๆ ฝ่ายการ จัดซื้อ ทำการติดต่อกับผู้ขายวัตถุดิบ ( โรงงาน ) ฝ่ายขาย ฝ่าย การตลา ด สำรวจกลุ่มเป้าหมาย คิดโปรโมชั่น และวางแผนการตลาด ขายสินค้า และติดต่อกับลูกค้า

5 ฝ่ายจัดซื้อ สั่งซื้อสินค้า ฝ่ายจัดซื้อ สั่งซื้อสินค้า ฐานข้อมูล สินค้าคงคลัง โรงงาน ข้อมูลสินค้าคงคลัง รายการสั่งซื้อ รายการชำระเงิน Process 1 ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จ รายการสินค้าที่สั่งซื้อ

6  Read ข้อมูลสินค้าคงคลัง ( ชื่อสินค้า จำนวน คงเหลือ )  ตรวจสอบจำนวนสินค้า ตรวจสอบข้อมูลสินค้า › Set จำนวน reorder › เปรียบเทียบจำนวนคงเหลือ › Set n=n-1 › ถ้าจำนวนคงเหลือน้อยกว่า reorder  ถ้าใช่ ให้ทำการเพิ่มชื่อสินค้าในรายการสั่งซื้อ  ถ้าไม่ใช่ n>0 ก็ดูรายการถัดไป › เปรียบเทียบจนกว่าจะหมดรายการสินค้า n=0  Output ใบรายการสั่งซื้อ

7 ฐานข้อมูล การเงิน ฝ่ายบัญชี ทำบัญชีในงบ ต่าง ๆ ฝ่ายบัญชี ทำบัญชีในงบ ต่าง ๆ ฝ่าย บริหาร ข้อมูลการเงิน งบการเงิน Process2

8  read ข้อมูลการเงิน  ตรวจสอบงบการเงินและวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน  ทำงบการเงินต่าง ๆ  Update ฝ่ายบริหาร

9 ฝ่ายการตลาด ออกแบบ วางแผน การตลาดและ จัดทำโปรโมชั่น แผนการตลาดและ ข้อมูลโปรโมชั่น Process 3 ฝ่ายขาย ฐานข้อมูล การเงิน ฐานข้อมูล การตลาด ยอดการขายสินค้า ข้อมูล survey แผนการตลาดปีที่แล้ว

10  Read แผนการตลาดปี 2553, ข้อมูล Survey และยอดขายสินค้า  วิเคราะห์ และวางแผน  Output แผนการตลาด และข้อมูลโปรโมชั่น

11 ฝ่ายขาย ขาย สินค้าและ ติดต่อกับลูกค้า ฐานข้อมูล สินค้า ลูกค้า ข้อมูลโปรโมชั่นสินค้า Process 4 ฝ่าย การตลาด ข้อมูลการทำโปรโมชั่น ข้อมูลสินค้า สั่งซื้อสินค้า รายการ ชำระเงิน รายการสินค้าที่ สั่งซื้อ ใบเสร็จ

12 Set รหัสสินค้า n จำนวน › Set รหัสสินค้าเป็นเลข 1-n จนครบจำนวนสินค้าทั้งหมด › นำรหัสสินค้าที่สั่งซื้อ รหัส x มาเทียบกับรหัสสินค้าทั้งหมด ที่มี › ถ้าใช่ให้หยุดและนำจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อมาหักออกจาก จำนวนสินค้าคงเหลือของสินค้ารหัสนั้นๆ ถ้าจำนวนสินค้า เหลือ =,< จำนวน reorder ให้ทำการสั่งซื้อสินค้าจาก โรงงาน › ถ้าไม่ใช่ให้เทียบกับรหัสสินค้าถัดไปจนกว่าจะหมด Output ใบเสร็จสินค้า

13 ฝ่ายจัดซื้อ สั่งซื้อสินค้า ฝ่ายจัดซื้อ สั่งซื้อสินค้า ฐ านข้อมูล สินค้าคงคลัง ข้อมูลสินค้าคงคลัง รายการสั่งซื้อ รายการชำระ เงิน ฐานข้อมูล การเงิน ข้อมูล การเงิน ฝ่าย บริหาร งบ การเงิน ยอดการขายสินค้า ฐานข้อมูล การตลาด แผนการตลาดและ ข้อมูลโปรโมชั่น ฝ่ายขาย ขายสินค้า และติดต่อ ลูกค้า ข้อมูลโปรโมชั่น ข้อมูลสินค้าคงคลัง ฝ่ายบัญชี ทำบัญชีใน งบต่าง ๆ ฝ่ายบัญชี ทำบัญชีใน งบต่าง ๆ ฝ่ายการตลาด ออกแบบ วางแผน การตลาดและ จัดทำโปรโมชั่น ข้อมูล survey แผนการตลาดปีที่แล้ว ใบเสร็จ รายการสั่งซื้อ สั่งซื้อสินค้า รายการ ชำระเงิน ใบเสร็จ รายการสั่งซื้อ ยอดการขายสินค้า ยอดการสั่งซื้อสินค้าคำของบประมาณการสั่งซื้อ อนุมัติงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt Watch Shop ข้อมูลสั่ง สินค้า ประวัติ ลูกค้า ใบสั่งซื้อ ใบรายการ สั่งซื้อ รหัสสมาชิก ใบเสร็จ ข้อมูลรายการสั่งซื้อ ใบเสร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google