งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกกลุ่ม 1. นางสาวพัชรินทร์ ปินตาแก้ว รหัสนักศึกษา 5006105327 2. นางสาวพัชรีพร ถานะ รหัสนักศึกษา 5006105328 3. นางสาวรมณี อุดมคณารัตน์ รหัสนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกกลุ่ม 1. นางสาวพัชรินทร์ ปินตาแก้ว รหัสนักศึกษา 5006105327 2. นางสาวพัชรีพร ถานะ รหัสนักศึกษา 5006105328 3. นางสาวรมณี อุดมคณารัตน์ รหัสนักศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สมาชิกกลุ่ม 1. นางสาวพัชรินทร์ ปินตาแก้ว รหัสนักศึกษา 5006105327 2. นางสาวพัชรีพร ถานะ รหัสนักศึกษา 5006105328 3. นางสาวรมณี อุดมคณารัตน์ รหัสนักศึกษา 5006105336 4. นางสาวลักขณา กาวินคำ รหัส นักศึกษา 5006105337 5. นางสาววาสนา คำกล่อม รหัสนักศึกษา 5006105339 6. นางสาวสุนิษา คำบรรลือ รหัส นักศึกษา 5006105347

3 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ ร้าน ดอกไม้แพรชมพู ฟลาวเวอร์ บริการจัดส่งสินค้าทั่ว เขตเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครสามารถสั่งทำสินค้า ตามแบบที่ต้องการได้ซึ่งลูกค้านั้นสามารถกำหนดใน เรื่องของสีสัน รูปแบบ ขนาด ของสินค้า ได้ด้วยตนเอง หากต้องการดอกไม้สดทาง ร้านดอกไม้เราสามารถ จัดหาให้ได้ ร้านดอกไม้ แพรชมพู ฟลาวเวอร์ รับจัดทำ ช่อดอกไม้ พวงหรีด ดอกไม้วาเลนไทน์ กระเช้าดอกไม้ กระเช้า ผลไม้ จัดส่งทั่วเชียงใหม่และกรุงเทพ ร้านดอกไม้ แพรชมพู ฟลาวเวอร์ รับจัดงานนอก สถานที่ งานอีเวนต่างๆ ดำเนินงานโดยคุณมาลา โพธิ์ ทองสุนันท์

4 วัตถุประสงค์ของ โครงการ • เพื่อเกิดความสะดวกสบายในการสั่งซื้อ สินค้าสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการไปซื้อที่ร้าน ด้วยตนเอง • เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลสินค้าและการ ซื้อขาย • เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า • เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่ม ของลูกค้าอย่างแพร่หลาย

5 สถานที่ตั้งร้าน : 96/9 ถ. ไปรษณีย์ ต. ช้างม่อย อ. เมืองเชียงใหม่ 5660 ร้านแพรชมพู ฟลาว เวอร์ เวลาทำการ : 8.00 – 20.00 น. ให้บริการส่งดอกไม้ ทั่วเชียงใหม่ และกรุงเทพฯ ในราคาย่อมเยาว์ โดยทีมงานจัด ดอกไม้มืออาชีพ คุณภาพที่คุณพอใจ พร้อมบริการ จัดส่งถึงมือผู้รับ ในทุกโอกาสทุก เทศกาลโดย เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

6 ขั้นตอนการดำเนิน โครงการ 1. การวางแผนโครงการ 1.1 ศึกษาแนวทางและเก็บรวบรวมข้อมูลองค์กร 1.1.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 1.1.2 รวบรวมข้อมูลองค์กร 1.1.3 วิเคราะห์ความต้องการระบบงานใหม่ 1.2 เขียนแบบเสนอโครงร่างโครงการ 1.2.1 กำหนดหลักการและเหตุผล 1.2.2 กำหนดวัตถุประสงค์ 1.2.3 กำหนดขอบเขตงาน 1.2.4 กำหนดโครงสร้างกิจกรรมย่อย wbs 1.3 จัดทำสัญญาโครงการ 1.3.1 จัดทำสัญญาโครงการ

7 2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2.1 วิเคราะห์ระบบ 2.1.1 ออกแบบ Dataflow Diagram 2.1.2 ออกแบบ ER Diagram 2.2 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 2.2.1 ออกแบบด้านกราฟฟิค 2.2.2 ออกแบบระบบฐานข้อมูล 2.2.3 เขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเว็บไซต์ 3. การควบคุม 3.1 ทำการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน 3.2 ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดจากการ ทดสอบการใช้งาน 3.3 จัดทำเอกสารโครงการ 3.4 นำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 4. ปิดโครงการ 4.1 ส่งมอบงานให้องค์กร 4.2 นำเสนอและส่งเอกสารต่ออาจารย์ประจำสาขา

8 login สำหรับ สมาชิก

9 เมนูสินค้า ค้นหา ข้อมูล

10 สมัคร สมาชิก

11 รายการ สินค้า

12 ส่วนรถเข็นการเลือก ซื้อสินค้า

13 วิธีการชำระเงิน

14 โปรโมชั่น

15 ติดต่อเรา

16 เว็บบอร์ด

17 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ http://itpmproject.brinkster.net/ สธ 305 การบริหารโครงการเทคโนโลยี สารสนเทศ (Information Technology Project Management)


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกกลุ่ม 1. นางสาวพัชรินทร์ ปินตาแก้ว รหัสนักศึกษา 5006105327 2. นางสาวพัชรีพร ถานะ รหัสนักศึกษา 5006105328 3. นางสาวรมณี อุดมคณารัตน์ รหัสนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google