งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Differ of ice-cream ไอครีมกะทิสด. สมาชิกกลุ่ม นางสาว รัตนาวดี หนูนะ 504411091 นาย วีระชัย คณาโสม 504411093 นาย วุฒิชัย บิลหร่อหีม 504411094 นาย อภิชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Differ of ice-cream ไอครีมกะทิสด. สมาชิกกลุ่ม นางสาว รัตนาวดี หนูนะ 504411091 นาย วีระชัย คณาโสม 504411093 นาย วุฒิชัย บิลหร่อหีม 504411094 นาย อภิชัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Differ of ice-cream ไอครีมกะทิสด

2 สมาชิกกลุ่ม นางสาว รัตนาวดี หนูนะ 504411091 นาย วีระชัย คณาโสม 504411093 นาย วุฒิชัย บิลหร่อหีม 504411094 นาย อภิชัย ชุมสาย 504411105 นางสาว อุไรวรรณ สีสวนแก้ว 504411116

3 เหตุผลที่เลือกสินค้าชนิดนี้ สามารถรับประทานเป็นอาหารว่าง สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย รับประทานได้ทุกโอกาส ส่วนประสมในการทำมาจากธรรมชาติมี ประโยชน์ต่อร่างกาย หากินได้ง่ายและสะดวก

4

5 4P Product ไอติมโอ่ง Price ราคาถ้วยละ 20 บาทเพราะเป็นราคา โดยทั่วไปที่ไม่รวมราคาโอ่ง Place 555 ถนน นางงาม ต. บ่อยาง อ. เมือง จ. สงขลา 90000 เบอร์โทร 074-432987 E-mail tim-ong@hotmail.com Promotion ซื้อ 2 ถ้วยต่อไปลด 10%

6 4C Customer Need มีความอร่อย สินค้าเป็น เอกลักษณ์โดยส่วนตัว มีความแตกต่างจาก ท้องตลาด Cost มีคุณค่าเพราะเป็นไอครีมกะทิสดไม่มีสาร กันบูด Convenience ร้านอยู่ในตัวเมือง หาง่าย Communication มีการแจกใบปลิว ลง อินเตอร์เน็ต ติดป้ายโฆษณา ลง hi5

7 แนวทางในการนำเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มาใช้ในธุรกิจ ด้านการผลิต ใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติ ด้านการเงิน ใช้ต้นทุนในการผลิตน้อยเพราะ วัสดุส่วนมากเป็นของธรรมชาติ ด้านการตลาด ใช้ในการโฆษณาสินค้า การบริหารงานบุคคล พนักงานเสิร์ฟ การบริหารงานด้านลูกค้า บริการเป็นกันเอง การรับชำระเงิน มีพนักงานเรียกเก็บเงินที่โต๊ะ การขนส่ง เดินทางสะดวกเพราะอยู่ในตัวเมือง


ดาวน์โหลด ppt Differ of ice-cream ไอครีมกะทิสด. สมาชิกกลุ่ม นางสาว รัตนาวดี หนูนะ 504411091 นาย วีระชัย คณาโสม 504411093 นาย วุฒิชัย บิลหร่อหีม 504411094 นาย อภิชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google