งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ เรื่อง ปฏิทินประวัติศาสตร์ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ เรื่อง ปฏิทินประวัติศาสตร์ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ เรื่อง ปฏิทินประวัติศาสตร์ ”
รายงาน วิชา ประวัติศาสตร์ ส ชั้น ม. 1 “ เรื่อง ปฏิทินประวัติศาสตร์ ”

2 หัวข้อการทำรายงาน 1. เดือนมกราคม เรื่อง เวลากับประวัติศาสตร์
2. เดือนกุมภาพันธ์ เรื่อง ความสำคัญของเวลา 3. เดือนมีนาคม เรื่อง การนับเวลาในระบบสุริยคติ 4. เดือนเมษายน เรื่อง การนับเวลาในระบบจันทรคติ 5. เดือนพฤษภาคม เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 6. เดือนมิถุนายน เรื่อง สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 7. เดือน กรกฎาคม เรื่อง สมัยประวัติศาสตร์ 8. เดือนสิงหาคม เรื่อง ศักราช

3 9. เดือนกันยายน เรื่อง การใช้ ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ 10
9. เดือนกันยายน เรื่อง การใช้ ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ 10. เดือนตุลาคม เรื่อง การเทียบศักราช 11. เดือนพฤศจิกายน เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 12. เดือนธันวาคม เรื่องประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

4 หลักเกณฑ์ในการทำรายงาน
1. ให้ทำรายงานเป็นกลุ่ม ๆ ละ 10 คน 2. ทำรายงานแบบ PowerPoint แล้วบันทึกลงใน Drive 3. ส่งวันสุดท้ายวันที่ 30 มิถุนายน 2557

5 ตัวอย่างการทำรายงาน ปฏิทินประวัติศาสตร์ เสนอ อ. สุทิน ขำการ

6

7 เวลากับประวัติศาสตร์
เวลา เป็นสิ่งที่กำหนดให้รู้ว่า เรื่องราว เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไร เกิดอยู่นานเพียงใด และสิ้นสุดลงเมื่อไร ประวัติศาสตร์ คือ เรื่องราวของสังคมมนุษย์ในอดีต ซึ่งต้องอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษา

8 คณะผู้จัดการ ห้อง รายชื่อ ผู้จัดทำ ชี่อ นามสกุล เลขที่ ชี่อ นามสกุล เลขที่ ชี่อ นามสกุล เลขที่


ดาวน์โหลด ppt “ เรื่อง ปฏิทินประวัติศาสตร์ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google