งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน วิชา ประวัติศาสตร์ ส 21102 ชั้น ม. 1. 1. เดือนมกราคม เรื่อง เวลากับประวัติศาสตร์ 2. เดือนกุมภาพันธ์ เรื่อง ความสำคัญของ เวลา 3. เดือนมีนาคม เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน วิชา ประวัติศาสตร์ ส 21102 ชั้น ม. 1. 1. เดือนมกราคม เรื่อง เวลากับประวัติศาสตร์ 2. เดือนกุมภาพันธ์ เรื่อง ความสำคัญของ เวลา 3. เดือนมีนาคม เรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน วิชา ประวัติศาสตร์ ส 21102 ชั้น ม. 1

2 1. เดือนมกราคม เรื่อง เวลากับประวัติศาสตร์ 2. เดือนกุมภาพันธ์ เรื่อง ความสำคัญของ เวลา 3. เดือนมีนาคม เรื่อง การนับเวลาในระบบสุ ริยคติ 4. เดือนเมษายน เรื่อง การนับเวลาในระบบ จันทรคติ 5. เดือนพฤษภาคม เรื่อง การแบ่งยุคสมัย ทางประวัติศาสตร์ 6. เดือนมิถุนายน เรื่อง สมัยก่อน ประวัติศาสตร์ 7. เดือน กรกฎาคม เรื่อง สมัยประวัติศาสตร์ 8. เดือนสิงหาคม เรื่อง ศักราช

3

4  1. ให้ทำรายงานเป็นกลุ่ม ๆ ละ 10 คน  2. ทำรายงานแบบ PowerPoint แล้วบันทึกลงใน Drive  3. ส่งวันสุดท้ายวันที่ 30 มิถุนายน 2557

5

6

7 เวลา เป็นสิ่งที่กำหนดให้รู้ว่า เรื่องราว เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไร เกิดอยู่นานเพียงใด และสิ้นสุดลง เมื่อไร ประวัติศาสตร์ คือ เรื่องราวของสังคมมนุษย์ใน อดีต ซึ่งต้องอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษา

8 คณะผู้จัดการ ห้อง..........................


ดาวน์โหลด ppt รายงาน วิชา ประวัติศาสตร์ ส 21102 ชั้น ม. 1. 1. เดือนมกราคม เรื่อง เวลากับประวัติศาสตร์ 2. เดือนกุมภาพันธ์ เรื่อง ความสำคัญของ เวลา 3. เดือนมีนาคม เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google