งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มานุษยวิทยาศึกษาคือ อะไร Anthropos (Man,Human beings) ANTHROPOLOGY Logos (To reason,to study) + A story of mankind.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มานุษยวิทยาศึกษาคือ อะไร Anthropos (Man,Human beings) ANTHROPOLOGY Logos (To reason,to study) + A story of mankind."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มานุษยวิทยาศึกษาคือ อะไร Anthropos (Man,Human beings) ANTHROPOLOGY Logos (To reason,to study) + A story of mankind

3 ลักษณะ วิชา มานุษยวิทยาจัดเป็นวิชาทาง สังคมศาสตร์ ศึกษามนุษย์เมื่ออยู่ในกลุ่มใน สังคม ลักษณะเด่นของวิชา คือ - ศึกษามนุษย์จากทุกแง่ทุกมุม - ศึกษาลักษณะที่หลากหลาย แตกต่าง กัน / หาแบบแผนที่คล้ายคลึงกัน / จัดแบ่ง ประเภท - ให้คำอธิบายว่าทำไมมนุษย์จึงต่างกัน ทำไมมนุษย์จึงเหมือนกัน -Diversity within unity อธิบายโดย วัฒนธรรม ซึ่งจัดเป็นหัวใจของการศึกษา ทางมานุษยวิทยา

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 พัฒนาการรายวิชา - Herodotus บิดาแห่งประวัติศาสตร์ - ยุค Renaissance - ยุคแห่งการสำรวจ - ยุคจักรวรรดินิยม - ยุคปัจจุบัน

14 พัฒนาการ ของวิชา - Herodotus บิดาแห่งประวัติศาสตร์ มีผู้ จัดเป็นบิดาแห่งวิชามานุษยวิทยาด้วย เพราะ สนใจเก็บข้อมูลและบันทึกเกี่ยวกับชนต่างเชื้อ ชาติและเผ่าพันธุ์ มาตั้งแต่สมัยกรีก

15 1. ยุค Renaissance ฟื้นฟูวิทยากรเริ่มรื้อ ฟื้นและสนใจ ศิลปะวัฒนธรรม

16 2. ยุคสำรวจ คริสตศตวรรษที่ 16,17 ชาวยุโรปออก เดินทาง สำรวจดินแดนต่างๆ บันทึกวิถีชีวิต วัฒนธรรมของกลุ่มชนต่างๆ ที่ได้เห็นข้อมูล เชิง พรรณา

17

18

19 3. ยุคอาณานิคม ( จักรวรรดินยม ) กลางคริสตศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ไม่ สำรวจอย่างเดียวแต่เข้าไปตั้งหลักแหล่ง ด้วย มีปัญหากับคนพื้นเมือง ต้องการศึกษา เพื่อเอาข้อมูลมาเป็นประโยชน์ในการติดต่อ ค้าขาย เข้าควบคุมทางเศรษฐกิจและ การเมือง จุดเริ่มต้นของ มานุษยวิทยา หาทางศึกษาอย่างเป็นระบบ เก็บข้อมูล ลึกซึ้งขึ้น พยายามอธิบายมากกว่า พรรณนา หรือบรรยาย อย่างเดียว เน้นสังคมดั้งเดิม

20

21

22 4. ยุคปัจจุบัน ข้อมูลมากขึ้น มีทฤษฎี วิธี การศึกษาชัดเจน หลัง WWII หมดยุคอาณานิคม สังคมดั้งเดิม เปลี่ยนไป หันมาศึกษาสังคม สมัยใหม่ สังคมใกล้ตัวและสังคมของตัวเอง ( ยุโรปและอเมริกา ) มากขึ้น 5. อนาคต ยังคงมีอยู่ ตราบใดที่ยังมีสังคมที่ แตกต่างกันอยู่ มานุษยวิทยาจะช่วยทำความ เข้าใจคนต่างวัฒนธรรม ในสังคมสมัยใหม่ใช้ ศึกษาวัฒนธรรมย่อย กลุ่มคนในสังคมเดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt มานุษยวิทยาศึกษาคือ อะไร Anthropos (Man,Human beings) ANTHROPOLOGY Logos (To reason,to study) + A story of mankind.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google