งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 แผนปฏิบัติลูกเสือปี 2557 ของ สพฐ.
แผนปฏิบัติลูกเสือปี ของ สพฐ. งบประมาณปี 2557 ได้รับทั้งสิ้น 9,103,600 บาท ประชุมจัดทำแผนการพัฒนากิจการลูกเสือของ สพฐ. และ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ การฝึกอบรมฯ ของ สพฐ. งบประมาณ 128,600 บาท เดือนตุลาคม 56 ประชุมจัดพิธีมอบโล่เกียรติยศและจัดสรรงบประมาณให้ สพป. สพม. ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น10 เขต ๆละ 100,000 บาท และรางวัลชมเชย งบประมาณ 1,785,000 บาท เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 56 2

3 แผนปฏิบัติลูกเสือปี 2557 ของ สพฐ.
แผนปฏิบัติลูกเสือปี ของ สพฐ. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ. 153 โรง ๆละ 10,000 บาท รวมงบประมาณ 1,530,000 บาท เดือนพฤศจิกายน 56 การแข่งขันทักษะลูกเสือ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 - ระดับภูมิภาค เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 56 - จัดการแข่งขันทักษะลูกเสือระดับชาติ เดือนกุมภาพันธ์ 57 งบประมาณ 420,000 บาท 3

4 แผนปฏิบัติลูกเสือปี 2557 ของ สพฐ.
แผนปฏิบัติลูกเสือปี ของ สพฐ. ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ(ผู้บริหารและครู) หลักสูตรวิชาบุกเบิก บันเทิงในกองลูกเสือ และวิชาเข็มทิศ 4 ภูมิภาค ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบประมาณ 2,800,000 บาท เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2557 ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ (ผู้บริหารเขตพื้นที่/ผู้บริหารโรงเรียน) จำนวน 3 รุ่น A.T.C. ผู้นำ A.L.T.C. 3 ท่อน L.T.C. 4 ท่อน งบประมาณ 1,250,000 บาท เดือนสิงหาคม – กันยายน 2557 4

5 แผนปฏิบัติลูกเสือปี 2557 ของ สพฐ.
แผนปฏิบัติลูกเสือปี ของ สพฐ. จัดสรรงบประมาณให้ โรงเรียน สพป. สพม. จัดกิจกรรมลูกเสือในวันสำคัญ ต่าง ๆ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาช่วยเหลือสังคม งบประมาณ 500,000 บาท เดือนพฤศจิกายน 56 – กันยายน 2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือก สพท.ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ปี 2557 งบประมาณ 250,000 บาท เดือนกันยายน 57 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ สพท. / โรงเรียน งบประมาณ 440,000 บาท เดือนพฤศจิกายน56- กันยายน 2557 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมลูกเสือของ สพฐ. ประจำปี 2557 เดือนกันยายน 2557


ดาวน์โหลด ppt 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google