งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนปฏิบัติลูกเสือปี 2557 ของ สพฐ. งบประมาณปี 2557 ได้รับทั้งสิ้น 9,103,600 บาท ประชุมจัดทำแผนการพัฒนากิจการลูกเสือของ สพฐ. และ เพิ่มประสิทธิภาพการจัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนปฏิบัติลูกเสือปี 2557 ของ สพฐ. งบประมาณปี 2557 ได้รับทั้งสิ้น 9,103,600 บาท ประชุมจัดทำแผนการพัฒนากิจการลูกเสือของ สพฐ. และ เพิ่มประสิทธิภาพการจัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนปฏิบัติลูกเสือปี 2557 ของ สพฐ. งบประมาณปี 2557 ได้รับทั้งสิ้น 9,103,600 บาท ประชุมจัดทำแผนการพัฒนากิจการลูกเสือของ สพฐ. และ เพิ่มประสิทธิภาพการจัด กิจกรรมลูกเสือ การฝึกอบรมฯ ของ สพฐ. งบประมาณ 128,600 บาท เดือนตุลาคม 56 ประชุมจัดพิธีมอบโล่เกียรติยศและจัดสรร งบประมาณให้ สพป. สพม. ที่จัดกิจกรรม ลูกเสือดีเด่น 10 เขต ๆละ 100,000 บาท และ รางวัลชมเชย งบประมาณ 1,785,000 บาท เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 56

3 แผนปฏิบัติลูกเสือปี 2557 ของ สพฐ. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ. 153 โรง ๆละ 10,000 บาท รวม งบประมาณ 1,530,000 บาท เดือน พฤศจิกายน 56 การแข่งขันทักษะลูกเสือ ในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 - ระดับภูมิภาค เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 56 - จัดการแข่งขันทักษะลูกเสือระดับชาติ เดือนกุมภาพันธ์ 57 งบประมาณ 420,000 บาท

4 แผนปฏิบัติลูกเสือปี 2557 ของ สพฐ. ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ( ผู้บริหารและครู ) หลักสูตรวิชาบุกเบิก บันเทิงในกองลูกเสือ และวิชาเข็มทิศ 4 ภูมิภาค ภาคเหนือ......... ภาคใต้............... ภาคกลาง และภาคตะวันออก............ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ........... งบประมาณ 2,800,000 บาท เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2557 ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ( ผู้บริหารเขตพื้นที่ / ผู้บริหารโรงเรียน ) จำนวน 3 รุ่น A.T.C. ผู้นำ A.L.T.C. 3 ท่อน L.T.C. 4 ท่อน งบประมาณ 1,250,000 บาท เดือนสิงหาคม – กันยายน 2557

5 แผนปฏิบัติลูกเสือปี 2557 ของ สพฐ. จัดสรรงบประมาณให้ โรงเรียน สพป. สพม. จัด กิจกรรมลูกเสือในวันสำคัญ ต่าง ๆ กิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์ จิตอาสาช่วยเหลือสังคม งบประมาณ 500,000 บาท เดือนพฤศจิกายน 56 – กันยายน 2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือก สพท. ที่จัดกิจกรรม ลูกเสือดีเด่น ปี 2557 งบประมาณ 250,000 บาท เดือนกันยายน 57 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ สพท. / โรงเรียน งบประมาณ 440,000 บาท เดือนพฤศจิกายน 56- กันยายน 2557 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมลูกเสือของ สพฐ. ประจำปี 2557 เดือนกันยายน 2557


ดาวน์โหลด ppt แผนปฏิบัติลูกเสือปี 2557 ของ สพฐ. งบประมาณปี 2557 ได้รับทั้งสิ้น 9,103,600 บาท ประชุมจัดทำแผนการพัฒนากิจการลูกเสือของ สพฐ. และ เพิ่มประสิทธิภาพการจัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google