งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค. ศ.3 เพ็ญศรี สมบูรณ์ ความหมายทางประวัติศาสตร์นั้น หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่เป็นถาวรสถาน เคลื่อนย้ายไม่ได้ มีความเก่าแก่กว่า 100 ปีและให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค. ศ.3 เพ็ญศรี สมบูรณ์ ความหมายทางประวัติศาสตร์นั้น หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่เป็นถาวรสถาน เคลื่อนย้ายไม่ได้ มีความเก่าแก่กว่า 100 ปีและให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ค. ศ.3 เพ็ญศรี สมบูรณ์

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 ความหมายทางประวัติศาสตร์นั้น หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่เป็นถาวรสถาน เคลื่อนย้ายไม่ได้ มีความเก่าแก่กว่า 100 ปีและให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์

13

14

15

16

17 1. หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ หลักฐานที่เป็นโบราณวัตถุและ โบราณสถาน โดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับ มนุษย์เรียกรวมว่า โบราณคดี 2. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ หลักฐานที่มีการจารึก บันทึก เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตบนแผ่นศิลา บนผนังถ้ำ บนกระดาษข่อย บนใบลาน บนหนังสัตว์ และบนแผ่นโลหะ ฯลฯ ด้วยตัวอักษร

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 2.1 ยุคสัมฤทธิ์ ( ประมาณ 4000 – 2500 ปีมาแล้ว ) 2.2 ยุคเหล็ก ( ประมาณ 2500 – 1500 ปีมาแล้ว )

50

51

52

53

54


ดาวน์โหลด ppt ค. ศ.3 เพ็ญศรี สมบูรณ์ ความหมายทางประวัติศาสตร์นั้น หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่เป็นถาวรสถาน เคลื่อนย้ายไม่ได้ มีความเก่าแก่กว่า 100 ปีและให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google