งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐต่อ สาธารณะ ประจำปี ๒๕๕๔ ของ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการดำเนินงานของรัฐต่อ สาธารณะ ประจำปี ๒๕๕๔ ของ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการดำเนินงานของรัฐต่อ สาธารณะ ประจำปี ๒๕๕๔ ของ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิษณุโลก

2 ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการงานจังหวัดพิษณุโลก สถานที่ตั้ง : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก เจ้าของโครงการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิษณุโลก หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิษณุโลกร่วมกับ สนง. สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก สนง. การไฟฟ้าเขต ๒ จังหวัดพิษณุโลก สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเขต ๑ - ๓ สนง. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมคึกษาเขต ๓๙ สนง. กศน. จังหวัดพิษณุโลก และ สนง. ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ปีที่ดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ งบประมาณ : -

3 ชื่อโครงการ : โครงการ “ โยธาธิการและผังเมืองอำเภอ ” สถานที่ตั้ง : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิษณุโลก เจ้าของโครงการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิษณุโลก หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปีที่ดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป งบประมาณ : -


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการดำเนินงานของรัฐต่อ สาธารณะ ประจำปี ๒๕๕๔ ของ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google