งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมแซมพระอุโบสถ เสนาสนะและปรับภูมิทัศน์ วัดปราสาทเยอเหนือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมแซมพระอุโบสถ เสนาสนะและปรับภูมิทัศน์ วัดปราสาทเยอเหนือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมแซมพระอุโบสถ เสนาสนะและปรับภูมิทัศน์ วัดปราสาทเยอเหนือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวา สถานที่ตั้ง : ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เจ้าของโครงการ : จังหวัดศรีสะเกษ และวัดปราสาทเยอเหนือ ( วัดหลวงปู่มุม ) หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ( สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ร่วมเป็นคณะกรรมตรวจการจ้าง และควบคุมงาน ) ปีที่ดำเนินการ : พ. ศ.2555 งบประมาณ : 4,320,000 บาท ( สีล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน )

2

3


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมแซมพระอุโบสถ เสนาสนะและปรับภูมิทัศน์ วัดปราสาทเยอเหนือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google