งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืด เขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ รายงานผลการปฏิบัติงานตุลาคม ๒๕๕๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นำเสนอโดย นายชนนวัช อุตสาสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ". หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืด เขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ รายงานผลการปฏิบัติงานตุลาคม ๒๕๕๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นำเสนอโดย นายชนนวัช อุตสาสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 . หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืด เขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ รายงานผลการปฏิบัติงานตุลาคม ๒๕๕๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นำเสนอโดย นายชนนวัช อุตสาสาร

2 หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อน แม่กวง เชียงใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นตาม โครงการจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืด ในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของกรมประมง โดย เห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายและ แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จาก ความเห็นชอบดังกล่าว กองอนุรักษ์ ทรัพยากรประมง จึงได้ดำเนินการจัดหา สถานที่ และจัดงบประมาณในการก่อสร้างปี พ. ศ. ๒๕๓๔ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างหน่วย แล้วเสร็จเมื่อ ปี พ. ศ. ๒๕๓๖ และจัดส่ง เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นมา

3 ลำพูน แม่ฮ่องสอ น เชียงใ หม่ พื้นที่รับผิดชอบ

4 ร่วมกันพัฒนา สำนักงาน

5 สำนักงานน่ามอง

6 บ้านพักน่าอยู่

7 หลังบ้านมีผัก สวนครัว

8 ร่วมงานแข่งขันตกปลาชะโด ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อน แม่งัดสมบูรณ์ชล อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

9 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด นครสวรรค์

10 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด ปทุมธานี

11

12 โครงการ / กิจกรรม แผน ( ครั้ง / วัน ) ผล ( ครั้ง / วัน ) ผลคดี คดี / ราย ทั้งปี เดือนนี้ ( พ. ย.) สะสม เดือนนี้ ( พ. ย.) สะสม เดือน นี้ ( พ. ย. ) ควบคุมการทำประมง 46/1383/96/183/91/--/- รวม 46/1383/956/183/91/--/- แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน กิจกรรมควบคุม การประมง

13 หมายเหตุ ๑. ตรวจทำลายเครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ บริเวณลำน้ำล้อง เขตตำบลสันโป่ง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ จำนวน ๑๐ แห่ง ๑๐ ปาก ตามบันทึก ประจำวัน ลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๒๖ ต. ค. ๕๔ สภ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

14 ร่วมกับประมงอำเภอแม่แตงและเจ้าหน้าที่ สนง. ปจ. ชม เข้าร่วมทำการรื้อถอนเครื่องมือโพงพางบริเวณ ลำน้ำล้อง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

15

16 กิจกรรมถ่ายทอด เทคโนโลยีการจัดการฯ แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน กิจกรรม / โครงการ ( เดือนกันยายน ) แผน ( ครั้ง / ราย ) ผล ( ครั้ง / ราย ) ทั้งปีต.ค.ต.ค. สะสม 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ 3422 1.1 โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชน ประมงต้นแบบ ( โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ) 2822 1.2 โครงการธนาคารปลาบู่ 6--

17 ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน ๑๐๐, ๐๐๐ ตัว จาก ศจพ. ลำปาง ณ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ อ่างเก็บน้ำห้วย มะนาว อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่

18 จัดทำแนวเขตฯ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้วยแม่วะ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ. แม่ แตง จ. เชียงใหม่

19 รายการงบประมาณ ที่ได้รับ งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ร้อยละคงเหลือ งบควบคุมการทำการประมง - กิจกรรมควบคุม - ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือนพนักงานราชการ งบถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 597,400.00 565,200.00 32,200.00 430,920.00 102,000.00 ---------- ---------- ----------

20 ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้รับเหมา ทำถนนทางเข้าหน่วยฯ

21


ดาวน์โหลด ppt . หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืด เขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ รายงานผลการปฏิบัติงานตุลาคม ๒๕๕๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นำเสนอโดย นายชนนวัช อุตสาสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google