งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงที่ว่าการอำเภอบึงกาฬเป็น ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ สถานที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ถนน หนองคาย - นครพนม เจ้าของโครงการ : จังหวัดบึงกาฬ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการ : ปรับปรุงที่ว่าการอำเภอบึงกาฬเป็น ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ สถานที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ถนน หนองคาย - นครพนม เจ้าของโครงการ : จังหวัดบึงกาฬ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงการ : ปรับปรุงที่ว่าการอำเภอบึงกาฬเป็น ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ สถานที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ถนน หนองคาย - นครพนม เจ้าของโครงการ : จังหวัดบึงกาฬ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ ปีที่ดำเนินการ : พ. ศ.2554 งบประมาณ : 3,039,000 บาท โครงการ : ปรับปรุงที่ว่าการ อำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นศาลากลางจังหวัด บึงกาฬ

2 โครงการ : ปรับปรุงที่ว่าการ อำเภอบึงกาฬ เป็นศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

3

4 ชื่อโครงการ : ตราสัญลักษณ์จังหวัดบึงกาฬ สถานที่ตั้ง : --- เจ้าของโครงการ : จังหวัดบึงกาฬ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ ปีที่ดำเนินการ : พ. ศ.2554 งบระมาณ : --- โครงการ : ตราสัญลักษณ์จังหวัด บึงกาฬ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการ : ปรับปรุงที่ว่าการอำเภอบึงกาฬเป็น ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ สถานที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ถนน หนองคาย - นครพนม เจ้าของโครงการ : จังหวัดบึงกาฬ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google