งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การระบาดของอหิวาตกโรค จังหวัดตาก สำนักระบาดวิทยา สำนักโรคติดต่อ ทั่วไป และ สคร ๙ กรมควบคุมโรค 1. สถานการณ์ 2. สาเหตุ 3. บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การระบาดของอหิวาตกโรค จังหวัดตาก สำนักระบาดวิทยา สำนักโรคติดต่อ ทั่วไป และ สคร ๙ กรมควบคุมโรค 1. สถานการณ์ 2. สาเหตุ 3. บทเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การระบาดของอหิวาตกโรค จังหวัดตาก สำนักระบาดวิทยา สำนักโรคติดต่อ ทั่วไป และ สคร ๙ กรมควบคุมโรค 1. สถานการณ์ 2. สาเหตุ 3. บทเรียน

2 สถานการณ์อหิวาตกโรค จ. ตาก พ. ค ถึง ๒๒ สค ๕๐ มีอาการ ๓๓๙ ราย เป็นพาหะไม่มีอาการ ๔๐๔ ราย มารักษาใน รพ ๑๓๒ ราย สถานการณ์กระเตื้องขึ้นหลังยืดเยื้อมา ๓ เดือน

3 ลักษณะการระบาด อ. พบพระ แรงงานอพยพจากประเทศพม่า อยู่กัน ๒๐ + ครัวเรือนตามไร่ ไม่ทราบประชากรแน่นอน แม่สอด โรงงานที่มีแรงงานอพยพจากพม่า กว่าร้อย ชุมชนแออัดอิสลามกว่า ๑๐ แห่ง ท่าสองยาง ค่ายผู้อพยพแม่หละ ๘๐๐๐ หลังคา ประมาณ ๔๐๐๐๐ + คน

4 สาเหตุ ๑.ไม่มีส้วม หรือมีแต่ไม่มีน้ำ ๒.ใช้น้ำลำห้วย หรือ น้ำอื่นๆที่ปนเปื้อน ๓.ไม่ล้างมือ ๔.อยู่กันแออัด ๕.เข้าถึงยาก

5 บทเรียนเบื้องต้น การประเมินสถานการณ์เบื้องต้น ( คิดว่าไม่ หนัก ) การหลุดข่าวในส่วนของสำนักระบาด การจัดทัพในส่วนจังหวัด สป และ สคร เมื่อเกิดการระบาด ในขนาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ต้องขอ งบประมาณจากโรงพยาบาล การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการปรับปรุง สุขาภิบาล

6 ข้อเสนอ สคร การติดตามสถานการณ์ต่างๆในเขตรับผิดชอบ และเสนอผู้บริหาร และสำนักที่เกี่ยวข้อง การเสริมทัพเข้าช่วยจังหวัด การเป็นผู้แทนกรม สำนักและกรมฯ ประเมินสถานการณ์ ระดมกำลังจากกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน สคร และ จังหวัด ประสานต่างประเทศ สรุปบทเรียนร่วมกับ สคร และ พื้นที่


ดาวน์โหลด ppt การระบาดของอหิวาตกโรค จังหวัดตาก สำนักระบาดวิทยา สำนักโรคติดต่อ ทั่วไป และ สคร ๙ กรมควบคุมโรค 1. สถานการณ์ 2. สาเหตุ 3. บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google