งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมสัมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมสัมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมสัมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑

2

3

4

5 ด้าน ผู้เรียน

6 ด้านครู และ บุคลากร ทางการ ศึกษา

7 ด้านการ บริหาร จัดการ สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและมีความ รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน (Participation and Accountability) สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกจัด การศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐาน (Management with Quality and Standards)

8


ดาวน์โหลด ppt โดย นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมสัมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google