งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ". หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 . หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่
รายงานผลการปฏิบัติงานมกราคม ๒๕๕๕ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นำเสนอโดย นายชนนวัช อุตสาสาร

2 ประวัติหน่วย หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นตาม โครงการจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืด ในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของกรมประมง โดยเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จากความเห็นชอบดังกล่าว กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง จึงได้ดำเนินการจัดหาสถานที่ และจัดงบประมาณในการก่อสร้างปี พ.ศ.๒๕๓๔ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างหน่วยแล้วเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๓๖ และจัดส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นต้นมา

3 พื้นที่รับผิดชอบ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน

4 ร่วมกันพัฒนาสำนักงาน

5 สำนักงานน่ามอง

6 บ้านพักน่าอยู่

7 หลังบ้านมีผักสวนครัว

8 ท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการด้านการประมง(นายมานพ แจ้งกิจ) พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยฯ

9

10 ร่วมกับ สนง.ปจ.ชม. จัดนิทรรศการฯ ณ อ.บ.ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.ชม.

11 กิจกรรมควบคุมการประมง
แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมควบคุมการประมง โครงการ/กิจกรรม แผน (ครั้ง/วัน) ผล ผลคดี คดี/ราย ทั้งปี เดือนนี้ (ม.ค.) สะสม ( ม.ค.) ควบคุมการทำประมง 46/138 3/9 12/36 3/1 1/1 รวม

12 หมายเหตุ ๑. ตรวจทำลายเครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ บริเวณลำน้ำล้อง เขตตำบลสันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จำนวน ๑๐ แห่ง ๑๐ ปาก ตามบันทึกประจำวัน ลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๒๖ ต.ค. ๕๔ สภ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ๒. ตรวจทำลายเครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ(จิบ) บริเวณแม่น้ำปิง เขตตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จำนวน ๔ แห่ง ๑๑ ปาก ตามบันทึกประจำวัน ลำดับที่ ๗ วันที่ ๒๓ ต.ค. ๕๔ สภ.แม่จอมทอง จ.เชียงใหม่ ๓. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง นายจันทร์ ต๊ะมัง บริเวณแม่น้ำปิง บ้านพุทธินิมิต ม.๑๘ ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ส่ง สภ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ปจว.ข้อที่ ๖ ลงวันที่ ๒๐ ม.ค.๕๕ คดีที่ ๑๖/๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๖/๕๕ พ.ต.ท.ประพัฒน์ เจ้าของคดี

13 ออดตรวจควบคุมฯ แม่น้ำปิง เขตอำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่

14 ร่วมกับประมงอำเภอจอมทองและเจ้าหน้าที่ สนง. ปจ
ร่วมกับประมงอำเภอจอมทองและเจ้าหน้าที่ สนง.ปจ.ชม เข้าร่วมทำการรื้อถอนเครื่องมือจิบบริเวณแม่น้ำปิง เขตอำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่

15

16 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฯ แผน/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม / โครงการ (เดือนมกราคม) แผน (ครั้ง/ราย) ผล ทั้งปี ม.ค. สะสม 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ 34 3 11 1.1 โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ (โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ) 28 2 9 1.2 โครงการธนาคารปลาบู่ 6 1

17 ท่านอธิบดีตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านท่าทุ่ม ต.สันพระเนตร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

18 งบประมาณและการเบิกจ่าย
( 31 มกราคม ) รายการ งบประมาณ ที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ งบควบคุมการทำการประมง - กิจกรรมควบคุม - ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือนพนักงานราชการ งบถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 597,400.00 565,200.00 32,200.00 430,920.00 102,000.00 150,769.17 139,756.50 11,012.67 107,730.00 21,240.00 25.24 24.73 34.20 25.00 20.82 446,630.83 425,443.50 21,187.33 323,190.00 80,760.00


ดาวน์โหลด ppt . หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google