งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวย่านถนนอุตรกิจและบริเวณใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และวิถีชุมชน สถานที่ตั้ง : ถ. อุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวย่านถนนอุตรกิจและบริเวณใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และวิถีชุมชน สถานที่ตั้ง : ถ. อุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวย่านถนนอุตรกิจและบริเวณใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และวิถีชุมชน สถานที่ตั้ง : ถ. อุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เจ้าของโครงการ : จังหวัดกระบี่ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ปีที่ดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ งบประมาณ : ๒, ๘๕๔,ooo.- บาท ( สองล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) ผลการก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน ( วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ) : ๖๔. ๐๐ %

3 โครงการกอสร้างพัฒนาการท่องเที่ยวย่านถนนอุตรกิจและบริเวณใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และวิถีชุมชน

4 โครงการก่อสร้างพัฒนาการท่องเที่ยวย่านถนนอุตรกิจและบริเวณใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และวิถีชุมชน

5 โครงการก่อสร้างพัฒนาการท่องเที่ยวย่านถนนอุตรกิจและบริเวณใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และวิถีชุมชน

6 โครงการก่อสร้างพัฒนาการท่องเที่ยวย่านถนนอุตรกิจและบริเวณใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และวิถีชุมชน


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวย่านถนนอุตรกิจและบริเวณใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และวิถีชุมชน สถานที่ตั้ง : ถ. อุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google