งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TO BE NUMBER ONE FUTSAL CUP โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TO BE NUMBER ONE FUTSAL CUP โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคประจำปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TO BE NUMBER ONE FUTSAL CUP โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคประจำปี
ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑๑ ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๕๔ TO BE NUMBER ONE FUTSAL CUP นายอุลิศ สุจิระสกุล นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/ร่วมเปิดโครงการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE FUTSAL CUP ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์กีฬาในร่ม อาคารตลาดสดเทศบาลตำบลมะขาม ผลการแข่งขันรุ่นประชาชนชายทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ทีมมงคลวัสดุ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีมบดินทรเดชา รองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีมเทศบาลมะขามเมืองใหม่ ผลการแข่งขันรุ่นอาวุโสชายทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ทีมบดินทรเดชา รองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีมเทศบาลเมืองจันทบุรี รองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีมสถานีตำรวจภูธรมะขาม โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคประจำปี เทศบาลตำบลมะขามร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลฯจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคประจำปีโดยมีชมรมผู้สูงอายุจำนวน ๑๒๒ คนเข้าตรวจสุขภาพ โดยมีนายอุลิศ สุจิระสกุล นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ในวันที่ ๗-๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงพยาบาลสิริเวชจังหวัดจันทบุรี

2 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
นายอุลิศ สุจิระสกุล นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงานป้องกันเทศบาลฯ/ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลมะขาม ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลมะขามจัดโครงการศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมะขาม ประจำ ปี ๒๕๕๔ โดยการนำของ นายอุลิศ สุจิระสกุล นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นำชมรมผู้สูงอายุ ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลประโคนชัย จ.บุรีรัมย์,วัดป่าบ้านโจด จ.ร้อยเอ็ด,และชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้ มีคณะ อสม. เทศบาลตำบลมะขามร่วมเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชมรมผู้สูงอายุอีกด้วย

3 ประเพณีตักบาตรเทโวอำเภอมะขาม
ประชุมสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขามสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. และสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม ประเพณีตักบาตรเทโวอำเภอมะขาม อำเภอมะขาม ร่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอมะขาม ได้แก่ วัด,สำนักสงฆ์,ที่พักสงฆ์ รวม ๓๕ แห่ง พระสงฆ์ ๒๕๐ รูป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอมะขาม และกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาอำเภอมะขาม ได้จัดโครงการ งานประเพณีตักบาตรเทโวอำเภอมะขาม ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณตลอดแนวถนนสุขาภิบาล ๑ ตลาดมะขาม โดยมีนายอุลิศ สุจิระสกุล นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม ให้การดูแลและควบคุมงานนี้ และประเพณีนี้จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 3

4 ถนนคนเดินและมหกรรมอาหาร เทศบาลตำบลมะขามฟู๊ดแฟร์ ๒๐๑๑
ถนนคนเดินและมหกรรมอาหาร เทศบาลตำบลมะขามฟู๊ดแฟร์ ๒๐๑๑ เทศบาลตำบลมะขาม โดยการนำของนายอุลิศ สุจิระสกุลนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม จัดงาน ถนนคนเดินและมหกรรมอาหารเทศบาลตำบลมะขามฟู๊ดแฟร์ ๒๐๑๑ เมื่อวันที่ ๗ -๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านมะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ซึ่งพิธีเปิดงานจัดขึ้นในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดย นายพรหมกฤต ม่วงมงคล นายอำเภอมะขาม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดริ้วขบวน งานประเพณี ตักบาตร เทโวอำเภอมะขาม ประจำปี ๒๕๕๔ วันปิยมหาราช นายอุลิศ สุจิระสกุล นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/ พนักงานเทศบาลฯ เขาร่วมพิธีวางพวงมาลาในวัน”ปิยมหาราช” ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลาประชาคมอำเภอมะขาม จ.จันทบุรี 4

5 เชิญเที่ยวงาน สำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม จัดทำโดย : สำนักปลัดเทศบาล งานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ ๐-๓๙๓๘-๙๑๓๙ โทรสาร ๐-๓๙๓๘-๙๐๒๑ 5


ดาวน์โหลด ppt TO BE NUMBER ONE FUTSAL CUP โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google