งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑๑ ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๕๔ TO BE NUMBER ONE FUTSAL CUP โครงการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคประจำปี นายอุลิศ สุจิระสกุล นายกเทศมนตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑๑ ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๕๔ TO BE NUMBER ONE FUTSAL CUP โครงการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคประจำปี นายอุลิศ สุจิระสกุล นายกเทศมนตรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑๑ ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๕๔ TO BE NUMBER ONE FUTSAL CUP โครงการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคประจำปี นายอุลิศ สุจิระสกุล นายกเทศมนตรี ตำบลมะขาม / คณะผู้บริหาร / สมาชิกสภา เทศบาล / ร่วมเปิดโครงการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE FUTSAL CUP ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์กีฬาในร่ม อาคารตลาดสดเทศบาลตำบลมะขาม ผลการแข่งขันรุ่นประชาชนชาย ทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ทีมมงคลวัสดุ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีมบดินทรเด ชา รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทีมเทศบาลมะขาม เมืองใหม่ ผลการแข่งขันรุ่นอาวุโสชายทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ทีมบดินทรเดชา รองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีมเทศบาล เมืองจันทบุรี รอง ชนะเลิศอันดับ ๒ ทีมสถานี ตำรวจภูธรมะขาม เทศบาลตำบลมะขาม ร่วมกับกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลฯจัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคประจำปี โดยมีชมรมผู้สูงอายุจำนวน ๑๒๒ คนเข้าตรวจสุขภาพ โดยมีนายอุลิศ สุจิระสกุล นายกเทศมนตรีตำบล มะขาม / คณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาฯ ช่วยอำนวย ความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ในวันที่ ๗ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงพยาบาลสิริเวชจังหวัด จันทบุรี

2 ช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัย ศึกษาดูงานชมรม ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบล มะขามจัดโครงการศึกษา ดูงานชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลมะขาม ประจำ ปี ๒๕๕๔ โดยการนำของ นายอุลิศ สุจิระสกุล นายกเทศมนตรีตำบล มะขาม นำชมรม ผู้สูงอายุ ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลประ โคนชัย จ. บุรีรัมย์, วัด ป่าบ้านโจด จ. ร้อยเอ็ด, และชมรม ผู้สูงอายุโรงพยาบาล ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ ผ่านมา โดยในการศึกษา ดูงานครั้งนี้ได้ มีคณะ อสม. เทศบาลตำบล มะขามร่วมเดินทางเพื่อ อำนวยความสะดวกแก่ ชมรมผู้สูงอายุอีกด้วย นายอุลิศ สุจิระ สกุล นายกเทศมนตรี ตำบลมะขาม / คณะ ผู้บริหาร / สมาชิก สภาฯ / พนักงาน ป้องกันเทศบาลฯ / ออกช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบล มะขาม ในวัน อาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

3 ประชุมสภา เทศบาล ประเพณีตักบาตรเทโว อำเภอมะขาม ประชุมสภาเทศบาล ตำบลมะขามสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ ในวัน พฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙. ๐๐ น. และสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙. ๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบล มะขาม อำเภอมะขาม ร่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอมะขาม ได้แก่ วัด, สำนักสงฆ์, ที่พักสงฆ์ รวม ๓๕ แห่ง พระสงฆ์ ๒๕๐ รูป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอมะขาม และกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาอำเภอมะขาม ได้จัดโครงการ งานประเพณีตักบาตรเทโวอำเภอมะขาม ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณตลอดแนวถนนสุขาภิบาล ๑ ตลาดมะขาม โดยมีนายอุลิศ สุจิระสกุล นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม ให้การดูแลและ ควบคุมงานนี้ และประเพณีนี้จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

4 ถนนคนเดินและมหกรรม อาหาร เทศบาลตำบล มะขามฟู๊ดแฟร์ ๒๐๑๑ เทศบาลตำบลมะขาม โดยการนำของนายอุลิศ สุจิระสกุล นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม จัดงาน ถนนคนเดินและมหกรรมอาหารเทศบาลตำบลมะขามฟู๊ดแฟร์ ๒๐๑๑ เมื่อ วันที่ ๗ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้าน มะขาม อ. มะขาม จ. จันทบุรี ซึ่งพิธีเปิดงานจัด ขึ้นในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดย นายพร หมกฤต ม่วงมงคล นายอำเภอมะขาม เป็น ประธานเปิดงาน พร้อมทั้ง มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการ ประกวดริ้วขบวน งาน ประเพณี ตักบาตร เท โวอำเภอมะขาม ประจำปี ๒๕๕๔ วันปิย มหาราช นายอุลิศ สุจิระสกุล นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม / คณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาฯ / พนักงานเทศบาลฯ เขาร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวัน ” ปิยมหาราช ” ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลาประชาคมอำเภอมะขาม จ. จันทบุรี

5 สำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม จัดทำโดย : สำนักปลัดเทศบาล งานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ ๐ - ๓๙๓๘ - ๙๑๓๙ โทรสาร ๐ - ๓๙๓๘ - ๙๐๒๑ เชิญ เที่ยวงาน


ดาวน์โหลด ppt ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑๑ ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๕๔ TO BE NUMBER ONE FUTSAL CUP โครงการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคประจำปี นายอุลิศ สุจิระสกุล นายกเทศมนตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google