งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย เสน อ.... โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน เดิมชื่อโรงเรียนบ้าน ป่าเห็ว ( อภิวงศ์ประชานุกูล ) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2465 โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย เสน อ.... โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน เดิมชื่อโรงเรียนบ้าน ป่าเห็ว ( อภิวงศ์ประชานุกูล ) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2465 โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย เสน อ...

2 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน เดิมชื่อโรงเรียนบ้าน ป่าเห็ว ( อภิวงศ์ประชานุกูล ) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2465 โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่ ศึกษาเล่าเรียน ตั้งชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล ตำบลอุโมงค์ เป็นโรงเรียนแห่งแรกของ ตำบลอุโมงค์ เปิดเรียนครั้งแรกเริ่มจากชั้น ประถมศึกษา โดยใช้เสื่อปูนั่งกับพื้นเรียนต่อมา จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นประกอบกับ ต้องขยายชั้นเรียน พระครูคำอ้าย อภิวโส เจ้า อาวาสวัดป่าเห็ว ได้มองเห็นว่าที่ดินของ โรงเรียนปัจจุบันเป็นที่ว่างเปล่าคล้ายวัดร้าง

3 จึงได้ร่วมกับพระครูอธิการสุวรรณ สุวณโณเจ้า อาวาสวัดสุวรรณาราม ( ป่าลาน ) และพระครูดวง แก้ว มณิวณโณ เจ้าอาวาสวัดกอม่วง ซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติมได้เนื้อที่ ทั้งหมด 3 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา และได้ ชักชวนคณะศรัทธาผู้ปกครองนักเรียนทำการ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 2 ชั้น มีมุขตรงกลาง ขนาด 6  9 เมตร จำนวน 10 ห้องเรียน สิ้นค่า ก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 11,250 บาท ได้ทำพิธีเปิดป้ายเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พุทธศักราช 2484 เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียน บ้านป่าเห็ว ( อภิวงศ์ประชานุกูล )

4 ทิศเหนือติดต่อกับตำบลสารภี อำเภอ สารภี จังหวัดเชียงใหม่ ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลหนอง ช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

5 การเดินทางตามเส้นทางคมนาคมใน ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่และเขตติดต่อกับ สำนักงานส่วนราชการต่างๆตลอดจน อำเภอและจังหวัดใกล้เคียงสะดวกสบาย เพราะโรงเรียนตั้งอยู่ติดกับถนนลำพูน - เชียงใหม่และถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำพูน - เชียงใหม่ นอกจากนี้ตามตรอก ซอย ยังเป็น ถนนลาดยางและคอนกรีต อีกทั้งยังมีทาง รถไฟคู่ขนานกับถนนลำพูน - เชียงใหม่อีก เส้นทางหนึ่งการคมนาคมจึงสะดวกเดินทาง โดยทางรถยนต์และทางรถไฟ

6 ระยะทางจากโรงเรียนถึงสถานที่ราชการต่างๆมีดังนี้ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน ระยะทาง 13 กิโลเมตร สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองลำพูน ระยะทาง 9.50 กิโลเมตร ศาลากลางจังหวัดลำพูน ระยะทาง 9 กิโลเมตร สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ ระยะทาง 150 เมตร โรงเรียนวัดชัยสถาน ระยะทาง 2 กิโลเมตร โรงเรียนบ้านป่าเส้า รายะทาง 1.5 กิโลเมตร โรงเรียนเชตวันหนองหมู ระยะทาง 800 เมตร โรงเรียนบ้านอุโมงค์ ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร โรงเรียนวัดฮ่องกอก ระยะทาง 2 กิโลเมตร

7


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย เสน อ.... โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน เดิมชื่อโรงเรียนบ้าน ป่าเห็ว ( อภิวงศ์ประชานุกูล ) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2465 โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google