งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการบันทึกรายการของ คำสั่งงาน ZJ9_C01 กรณี : บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณในงบทดลองมียอดสูงกว่าข้อเท็จจริง คำอธิบายเพิ่มเติม : บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณในงบทดลอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการบันทึกรายการของ คำสั่งงาน ZJ9_C01 กรณี : บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณในงบทดลองมียอดสูงกว่าข้อเท็จจริง คำอธิบายเพิ่มเติม : บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณในงบทดลอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการบันทึกรายการของ คำสั่งงาน ZJ9_C01 กรณี : บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณในงบทดลองมียอดสูงกว่าข้อเท็จจริง คำอธิบายเพิ่มเติม : บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณในงบทดลอง 131,399,820.01 บาทมียอดสูงกว่าข้อเท็จจริง เนื่องจากยังไม่บันทึกล้างเงิน ยืม ยอดที่ถูกต้อง 31,468,551.- บาท มีคู่บัญชีที่ต้องปรับปรุง คือ รหัสบัญชี กรมที่ดิน (1505) ชื่อบัญชี บาท 310201010 2 Dr. บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 94,931,269.01 110201010 1 Cr. ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 94,931,269.01

2 ตัวอย่างการบันทึกในระบบ

3

4

5

6

7

8


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการบันทึกรายการของ คำสั่งงาน ZJ9_C01 กรณี : บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณในงบทดลองมียอดสูงกว่าข้อเท็จจริง คำอธิบายเพิ่มเติม : บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณในงบทดลอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google