งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมที่ดิน (1505) ชื่อบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมที่ดิน (1505) ชื่อบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมที่ดิน (1505) ชื่อบัญชี
ตัวอย่างการบันทึกรายการของคำสั่งงาน ZJ9_C01 กรณี : บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณในงบทดลองมียอดสูงกว่าข้อเท็จจริง คำอธิบายเพิ่มเติม : บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณในงบทดลอง 131,399, บาทมียอดสูงกว่าข้อเท็จจริง เนื่องจากยังไม่บันทึกล้างเงินยืม ยอดที่ถูกต้อง 31,468,551.- บาท มีคู่บัญชีที่ต้องปรับปรุง คือ รหัสบัญชี กรมที่ดิน (1505) ชื่อบัญชี บาท Dr. บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 94,931,269.01 Cr. ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

2 ตัวอย่างการบันทึกในระบบ

3

4

5

6

7

8


ดาวน์โหลด ppt กรมที่ดิน (1505) ชื่อบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google