งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัสดุคงคลัง กลุ่มงานบัญชี กองการเงินและบัญชี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัสดุคงคลัง กลุ่มงานบัญชี กองการเงินและบัญชี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัสดุคงคลัง กลุ่มงานบัญชี กองการเงินและบัญชี

2 วัสดุคงคลัง ชื่อบัญชีที่ใช้ วัสดุคงคลัง 1105010105
ซื้อวัสดุ-ภายนอก เดิม ชื่อใช้ไป ปรับลดเหลือบัญชีเดียว

3 วัสดุคงคลัง รายงานวัสดุคงคลัง (ZGL_R02)
เรียกรายงานตรวจสอบก่อนปรับปรุงเสมอ เรียกที่ Terminal เท่านั้น กรณีไม่มีเครื่อง Terminal ** แจ้งหน่วยงานส่วนกลาง (กลุ่มงานบัญชี) หรือ คลังจังหวัด

4 วัสดุคงคลัง การปรับปรุงข้อมูลเก่า กรณีเบิกโดยไม่ใส่ หมวดพัสดุแปดหลัก
กรณีปรับปรุงวัสดุโดยไม่ใส่หมวดพัสดุแปดหลัก กรมบัญชีกลางจะใส่หมวดพัสดุ ไว้ ** จะต้องปรับปรุงให้หมดไปภายในปี งบประมาณ 2551 *** **ประเภทเอกสารที่ใช้ ZGL_JO ดำเนินการได้เฉพาะ Terminal ส่วนกลาง เท่านั้น ***โดยส่งแบบบช 01ประเภทเอกสาร JO ให้กลุ่มงานบัญชีดำเนินการ***

5 วัสดุคงคลัง การปรับปรุงข้อมูลเก่า ประเภทเอกสาร JO
1. กรณียอดวัสดุคงคลังมีดุล ด้าน เดบิต 1.1 ปรับปรุงหมวดวัสดุ ให้เป็น ศูนย์ โดย เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด เครดิต วัสดุคงคลัง (ระบุหมวดวัสดุ ) รหัสศูนย์ต้นทุน คือ XXX รหัสแหล่งเงิน คือ XX31300 รหัสกิจกรรมหลัก คือ PXXXX (รหัสจังหวัด) รหัสงบประมาณ คือ 07003

6 วัสดุคงคลัง การปรับปรุงข้อมูลเก่า ประเภทเอกสาร JO
1. กรณียอดวัสดุคงคลังมีดุล ด้าน เดบิต 1.2 ปรับปรุงหมวดวัสดุ ให้ถูกต้อง โดย เดบิต วัสดุคงคลัง (ระบุหมวดวัสดุ xxxxxxxx ที่ถูกต้อง) เครดิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด รหัสศูนย์ต้นทุน คือ XXX รหัสแหล่งเงิน คือ XX31300 รหัสกิจกรรมหลัก คือ PXXXX (รหัสจังหวัด) รหัสงบประมาณ คือ 07003

7 วัสดุคงคลัง รหัสศูนย์ต้นทุน คือ 0700300XXX
การปรับปรุงข้อมูลเก่า ประเภทเอกสาร JO 2. กรณียอดวัสดุคงคลังมีดุล ด้าน เครดิต 2.1 ปรับปรุงหมวดวัสดุ ให้เป็น ศูนย์ โดย เดบิต วัสดุคงคลัง (ระบุหมวดวัสดุ ) เครดิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด รหัสศูนย์ต้นทุน คือ XXX รหัสแหล่งเงิน คือ XX31300 รหัสกิจกรรมหลัก คือ PXXXX (รหัสจังหวัด) รหัสงบประมาณ คือ

8 นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว
วัสดุคงคลัง 2. กรณียอดวัสดุคงคลังมีดุลย์ ด้าน เครดิต 2.2 ปรับปรุงหมวดวัสดุ ให้ถูกต้อง โดย เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด เครดิต วัสดุคงคลัง (ระบุหมวดวัสดุ xxxxxxxxที่ถูกต้อง) รหัสศูนย์ต้นทุน คือ XXX รหัสแหล่งเงิน คือ XX31300 รหัสกิจกรรมหลัก คือ PXXXX (รหัสจังหวัด) รหัสงบประมาณ คือ 07003 อัญชลี เสือแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว


ดาวน์โหลด ppt วัสดุคงคลัง กลุ่มงานบัญชี กองการเงินและบัญชี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google