งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียน จดหมาย 1. รู้จักสินค้าหรือบริการที่ จะขาย 2. รู้จักตลาดของสินค้า 3. รู้จักลูกค้า 4. เหตุจูงใจให้ซื้อสินค้า จดหมายเสนอ ขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียน จดหมาย 1. รู้จักสินค้าหรือบริการที่ จะขาย 2. รู้จักตลาดของสินค้า 3. รู้จักลูกค้า 4. เหตุจูงใจให้ซื้อสินค้า จดหมายเสนอ ขาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเขียน จดหมาย

3 1. รู้จักสินค้าหรือบริการที่ จะขาย 2. รู้จักตลาดของสินค้า 3. รู้จักลูกค้า 4. เหตุจูงใจให้ซื้อสินค้า จดหมายเสนอ ขาย

4 1. เหตุการณ์ที่ น่าสนใจในปัจจุบัน 2.. เสนอสินค้าหรือ บริการที่จะขาย 3. คำพังเพยหรือ สุภาษิต ข้อความเรียกร้อง ความสนใจ

5 4. อ้างอิงชื่อบุคคลที่มี ชื่อเสียง 5. เริ่มด้วยคำถาม 6. เริ่มด้วยคำสั่ง 7. เริ่มด้วยคำท้าทาย ข้อความเรียกร้อง ความสนใจ

6 ข้อความที่ก่อให้เกิด ความพอใจและต้องการ ต้องชี้ให้เขาเห็น ประโยชน์ที่จะได้รับ “ จงดื่มโอวัลตินร้อนๆหนึ่ง ถ้วยก่อนนอน ท่านจะหลับ สนิทและตื่นขึ้นอย่างสดชื่น ในตอนเช้า ” ข้อความเรียกร้อง ความสนใจ

7 ข้อความที่ให้ความ กระจ่างแก่ผู้ซื้อ 1. อ้างถึงข้อมูลที่เป็น ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้า “ สบู่หอมนกแก้วรับใช้ท่าน มากว่า 30 ปีแล้ว ด้วย คุณภาพที่ได้มาตราฐาน เสมอมา ” ข้อความเรียกร้อง ความสนใจ

8 ข้อความที่ให้ความ กระจ่างแก่ผู้ซื้อ 2. ให้ผู้อ่านได้ทดลองใช้ สินค้าฟรี 3. อ้างถึงหนังสือรับรองของ ผู้ใช้สินค้านั้นแล้วเกิดความ พอใจ 4. ให้ชมสินค้าตัวอย่าง ข้อความเรียกร้อง ความสนใจ

9 ข้อความที่ให้ความ กระจ่างแก่ผู้ซื้อ 5. อ้างถึงการรับประกัน “ เครื่องซักผ้าชาร์ป บริษัท รับรองคุณภาพและ รับประกัน 1 ปีเต็ม ” ข้อความเรียกร้อง ความสนใจ

10 ข้อความที่ให้ความ กระจ่างแก่ผู้ซื้อ 6. แนะนำวิธีประหยัด “ ตามรายงานปรากฏว่า แต่ ละบ้านสามารถประหยัดเงิน ค่าหุงต้มได้เดือนละ ประมาณ 50 บาท เพราะ ใช้เตาหุงต้มชาร์ป ” ข้อความเรียกร้อง ความสนใจ

11 1. บอกกำหนดเวลา 2. ชี้ให้เห็นว่าราคาสูงขึ้นไปอีก 3. ย้ำว่าสินค้านั้นมีจำนวน จำกัด ข้อความเรียกร้อง ความสนใจ ข้อความที่ยั่วยุหรือเร่งเร้าให้ตัดสินใจซื้อ

12 4. ให้ซื้อโดยวิธีผ่อนชำระ 5. ให้ทดลองด้วยตนเอง 6. ให้ของแถม 7. ลดราคาให้เป็นพิเศษ ข้อความเรียกร้อง ความสนใจ ข้อความที่ยั่วยุหรือเร่งเร้าให้ตัดสินใจซื้อ

13 จดหมาย โฆษณา - จดหมายที่เสนอ สินค้าและบริการโดย แจ้งรายละเอียดต่างๆ - มีวัตถุประสงค์เพื่อ โน้มน้าวจิตใจลูกค้าให้ เกิดความต้องการซื้อ สินค้า

14 จดหมาย โฆษณา ผู้เขียนจดหมายโฆษณาขาย สินค้าและบริการ 1. รู้จักตัวสินค้าและบริการ เป็นอย่างดี 2. รู้จักตลาด 3. รู้จักลูกค้า 4. รู้เหตุจูงใจลูกค้า

15 ขั้นตอนการเขียนจดหมาย 1. เสนอสินค้าและบริการ 2. เขียนข้อความที่ผู้อ่านจะเกิด ความต้องการซื้อ 3. เขียนข้อความที่ผู้อ่านจะเกิด ความเชื่อมั่น 4. เขียนข้อความที่ยั่วยุให้เกิด การปฏิบัติ จดหมาย โฆษณา

16 จดหมาย สอบถาม - จดหมายที่ข้องใจ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ - ผู้ขายหรือลูกค้า เขียนมาเพื่อสอบถาม รายละเอียดต่างๆ

17 จดหมาย สอบถาม 1. อารัมบท 2. รายละเอียดที่ สอบถาม 3. ข้อความ ตอนท้าย

18 จดหมายตอบ สอบถาม - จดหมายที่ตอบ จดหมายสอบถามมีมี มายังตน - ต้องตอบข้อข้องใจ ทุกข้อให้ชัดเจน โดย คำนึงถึงประโยชน์ที่ ตนจะได้รับ

19 1. อารัมบท 2. ตอบรายละเอียดที่ สอบถาม 3. แทรกโฆษณาสินค้า 4. ข้อความตอนท้าย จดหมายตอบ สอบถาม

20 จดหมายทวงหนี้ - จดหมายที่เขียนใน ลักษณะเตือนลูกหนี้ว่า ครบกำหนดชำระหนี้แล้ว - อาจจะแนบบัญชี แจ้งหนี้เพื่อให้ลูกหนี้ ตรวจสอบและลงชื่อ รับรองการเป็นหนี้

21 ลักษณะของ จดหมายทวงหนี้ 1. ใช้ข้อความที่แนบ เนียบ 2. ใช้ข้อความสุภาพ 3. คำนึงถึงความรู้สึก ของผู้อ่าน

22 ชนิดของ จดหมายทวงหนี้ 1. จดหมายทวงหนี้ 2. จดหมายผ่อนผันหนี้ 3. จดหมายทวงหนี้

23 จดหมายต่อว่า - จดหมายที่ลูกค้าต่อว่า ผู้ขายในกรณีที่ซื้อสินค้า แล้วมีความผิดพลาด - วัตถุประสงค์ที่จะให้ ผู้ขายรับรู้ข้อบกพร่องที่ เกิดขึ้น เพื่อ แก้ไข ปรับปรุงต่อไป

24 1. อารัมภบท 2. บอกสาเหตุที่ต้องต่อว่า 3. บอกข้อเรียกร้อง ขั้นตอนการเขียน

25 จดหมายปรับ ความเข้าใจ - จดหมายที่ปรับความ เข้าใจในเรื่องที่ลูกค้าต่อ ว่ามา - เพื่อรักษาความสัมพันธ์ อันดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า

26 1. อารัมภบท 2. บอกสาเหตุ ข้อบกพร่อง หรือชี้แจงให้ เข้าใจ 3. สรุป ขั้นตอนการเขียน


ดาวน์โหลด ppt การเขียน จดหมาย 1. รู้จักสินค้าหรือบริการที่ จะขาย 2. รู้จักตลาดของสินค้า 3. รู้จักลูกค้า 4. เหตุจูงใจให้ซื้อสินค้า จดหมายเสนอ ขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google