งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

rid. go. th/webbudget/main_budget

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "rid. go. th/webbudget/main_budget"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://waterm. rid. go. th/webbudget/main_budget
การลงระบบ “cost sheet”

2 1 ปีงบประมาณให้ เลือก 2554 เลือกพื้นที่ Pxxx

3 2 เริ่มทำรายการผูกพัน (การกัน เงิน)
คลิก

4 3 ……………คลิก……………….. เลือกสำนัก/กอง ที่ ทำรายการ

5 4 ................คลิก................... เพิ่มรายการ( new )
เพื่อทำรายการผูกพัน

6 .......คลิก......... เพื่อเลือกประเภท เอกสารในการทำ รายการผูกพัน
5 คลิก เพื่อเลือกประเภท เอกสารในการทำ รายการผูกพัน

7 แล้วคลิกเพื่อ หารายการ พิมพ์ขออนุมัติ ล่วงเวลา
6 ลงเลขที่ เอกสาร ลงเลขที่ เอกสาร พิมพ์ชื่อ....หรือ ผู้ขาย แล้วคลิกเพื่อ หารายการ พิมพ์ขออนุมัติ ล่วงเวลา ค้นหารายการ งบประมาณ ใส่รายละเอียด ต่างๆให้ครบ ใส่จำนวนเงิน การผูกพันตาม เอกสาร

8 การค้นหารายการงบประมาณ

9 กรอกตัวเลขอ้างอิงตามที่ เลือกรายการเพื่อทำการ ค้นหา แล้วจะเห็นรหัส GF ที่ ต้องการ
เลือกรายการที่จะทำการ ค้นหาตามความถนัด คลิก ตกลง

10 จะปรากฎ รายการที่ ทำไปเพิ่ม อีกบรรทัด
7 คลิก Refresh จะปรากฎ รายการที่ ทำไปเพิ่ม อีกบรรทัด

11 การเปลี่ยน พด.01 เป็นสัญญา
8 การเปลี่ยน พด.01 เป็นสัญญา

12 9 7.1 เลือกสำนัก/กองที่ต้องการทำรายการ
7.2 คลิกเพิ่มรายการ 7.1 เลือกสำนัก/กองที่ต้องการทำรายการ คลิก

13 1. คลิกเพื่อค้นหา เลขที่ พด.01 ที่ ต้องการ เปลี่ยนเป็นสัญญา
10 1. คลิกเพื่อค้นหา เลขที่ พด.01 ที่ ต้องการ เปลี่ยนเป็นสัญญา 4. ใส่เลขที่ สัญญาและ ชื่อสัญญา วันที่ลงนาม หรือมีหมาย เหตุต่างๆ 2. คลิกเพื่อ ค้นหาผู้ขาย 3. กรณีไม่มีผู้ขาย ให้พิมพ์เข้าไปแล้ว บันทึก save 6. ตรวจสอบ รายละเอียดทุก อย่างให้เรียบร้อย คลิก บันทึก 5. ใส่จำนวนเงินตาม สัญญา แล้วแต่ว่าเป็น จ้างเหมาหรือดำเนินการ เอง ให้เลือก

14 คลิก Refresh รายการที่ได้ที่บันทึกจะปรากฏในรายบรรทัด ดังกล่าว

15 การล้างข้อผูกพัน/ การเบิกจ่าย
11

16 12 1.เลือกสำนัก/ กอง เหมือนเคย 2. คลิก เพิ่มรายการ (new)

17 13 1. เลือกประเภท เอกสาร 2. ค้นหาเลขที่ ผูกพันที่จะทำ การเบิกจ่าย

18 14 ไม่จำเป็นยังไม่ต้องปิด ยอดเพราะจะแก้ไข ไม่ได้
1. คลิกเพิ่ม รายการจะปรากฏ บรรทัด แล้วให้ เติมรายการต่างๆ ให้ครบ รวมถึง คลิก ส่ง ตรวจสอบ เพื่อให้ตรวจสอบ ทำ ขอเบิก 2. ตรวจสอบ เรียบร้อยแล้วให้ คลิกบันทึก ไม่จำเป็นยังไม่ต้องปิด ยอดเพราะจะแก้ไข ไม่ได้

19 การใส่รายละเอียดเพื่อเบิกจ่าย
15 การใส่รายละเอียดเพื่อเบิกจ่าย 1. ให้ลงจำนวนเงินเบิกจ่ายได้เลย ในช่อง ดำเนินการเองกรณีที่เป็นดำเนินการเอง …. 2. กรณีที่เป็นบิลใบสำคัญที่มี เลขที่ PO ให้เลขที่ PO ด้วย 3. กรณีที่มี รหัสงานระหว่างทำให้ ใส่ 4. .แล้วคลิกส่งตรวจสอบ กด บันทึก 5. เมื่อ ขบ. กลับมาหา ให้ใส่เลขที่ ขบ. และวันที่ ขบ… .

20 16 ให้คลิกถังขยะเมื่อ ต้องการลบรายการ ดังกล่าวทิ้ง
การบันทึกเลขที่ขอเบิก หลังจากได้รับเลขที่ขอเบิกจากระบบ GFMIS แล้ว หรือการลบรายการออกจากระบบ เมื่อ มี ขบ. เข้ามาให้คลิก edit เพื่อ ทำการกลับไปใส่เลขที่ ขบ. แล้วกด บันทึก หรือแม้แต่การแก้ไขอื่นๆ ก็ทำ เช่นเดียวกัน ให้คลิก edit แล้วกด บันทึก ให้คลิกถังขยะเมื่อ ต้องการลบรายการ ดังกล่าวทิ้ง

21 การเรียกดูกระดาษทำการ cost sheet
17 การเรียกดูกระดาษทำการ cost sheet

22 2. คลิก ตรงรายการบรรทัด ตามรหัส GF ที่จะดู cost sheet แล้วกด
18 2. คลิก ตรงรายการบรรทัด ตามรหัส GF ที่จะดู cost sheet แล้วกด 1. เลือกดูว่างบอะไร

23 กระดาษทำการ cost sheet
19 กระดาษทำการ cost sheet

24 รายงาน สท.2 (บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง)
20 รายงาน สท.2 (บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง)

25 เลือกบรรทัดรายการสินทรัพย์ สามารถบันทึกชื่อผู้ลงนามได้
21 เลือกบรรทัดรายการสินทรัพย์ สามารถบันทึกชื่อผู้ลงนามได้

26 22 รายงาน สท.2

27 รายงาน GL 23

28 เลือกรายการ GL ปีงบประมาณ เลือกรหัสพื้นที่ ฯลฯ 24

29 25

30 การบันทึกรายการเพื่อโอนเป็นเงินกัน
26 การบันทึกรายการเพื่อโอนเป็นเงินกัน ตัดเป็นเงินกัน

31 รายการที่ปรากฏในส่วนโอนเงินงบประมาณ เงินกันเหลื่อมปี
27 รายการที่ปรากฏในส่วนโอนเงินงบประมาณ เงินกันเหลื่อมปี

32 แถม

33 การเก็บบันทึก cost sheet ให้เป็นปัจจุบัน ในรูปแบบfile PDF

34 2. คลิกขวา คลิก print

35 3.ซึ่งจะได้

36 4. ให้เลือก PDF Creator แล้วดู Preferences ทำตามขั้นตอน แล้ว กด Print
ให้เปลี่ยน เป็น แนวนอน กด OK

37 5. เมื่อ กด print จะ ปรากฏ ให้เลือกเก็บใน drive ที่ต้องการ

38 ตัวอย่าง การเก็บ ใน Drive D

39

40 สร้าง folder ของ cost sheet สำนัก กองก่อน
เปลี่ยนชื่อ ตาม รหัส GF ตามที่ ต้องการเช่น แล้วกด save

41 ขอขอบคุณ &ขออภัยหากบกพร่องมานะที่นี้ด้วยคะ
พิมพินันท์ คำเขื่อน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ : ผู้บรรยาย งานงบประมาณ 1 ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี โทร 2248


ดาวน์โหลด ppt rid. go. th/webbudget/main_budget

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google