งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลงระบบ “cost sheet”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลงระบบ “cost sheet”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://waterm.rid.go.th/webbudget/main_budget.asp การลงระบบ “cost sheet”

2 ปีงบประมาณให้ เลือก 2554 เลือกพื้นที่ Pxxx

3 เริ่มทำรายการผูกพัน ( การกัน เงิน )................ คลิก...................

4 …………… คลิก ……………….. เลือกสำนัก / กอง ที่ ทำรายการ

5 ................ คลิก................... เพิ่มรายการ ( new ) เพื่อทำรายการผูกพัน

6 ....... คลิก......... เพื่อเลือกประเภท เอกสารในการทำ รายการผูกพัน

7 ลงเลขที่ เอกสาร พิมพ์ขออนุมัติ ล่วงเวลา พิมพ์ชื่อ.... หรือผู้ขาย แล้วคลิกเพื่อ หารายการ ค้นหารายการ งบประมาณ ใส่จำนวนเงิน การผูกพันตาม เอกสาร ใส่รายละเอียด ต่างๆให้ครบ

8 การค้นหารายการ งบประมาณ

9 กรอกตัวเลขอ้างอิงตามที่ เลือกรายการเพื่อทำการ ค้นหา แล้วจะเห็นรหัส GF ที่ ต้องการ เลือกรายการที่จะทำการ ค้นหาตามความถนัด คลิก...... ตกลง

10 คลิก Refresh จะปรากฎ รายการที่ ทำไปเพิ่ม อีกบรรทัด

11 การเปลี่ยน พด.01 เป็นสัญญา

12 7.1 เลือกสำนัก / กองที่ ต้องการทำรายการ.................... คลิก.................... 7.2 คลิกเพิ่ม รายการ

13 1. คลิกเพื่อ ค้นหาเลขที่ พด.01 ที่ต้องการ เปลี่ยนเป็นสัญญา 2. คลิกเพื่อ ค้นหาผู้ขาย 3. กรณีไม่มีผู้ขาย ให้พิมพ์เข้าไปแล้ว บันทึก save 4. ใส่เลขที่ สัญญาและ ชื่อสัญญา วันที่ลงนาม........ หรือมีหมาย เหตุต่างๆ 5. ใส่จำนวนเงินตาม สัญญา แล้วแต่ว่าเป็นจ้าง เหมาหรือดำเนินการเอง ให้เลือก 6. ตรวจสอบ รายละเอียดทุก อย่างให้เรียบร้อย คลิก บันทึก

14 คลิก Refresh รายการที่ ได้ที่บันทึกจะปรากฏ ในรายบรรทัด ดังกล่าว

15 การล้างข้อผูกพัน / การ เบิกจ่าย

16 1. เลือกสำนัก / กอง เหมือนเคย 2. คลิก เพิ่มรายการ ( new )

17 1. เลือกประเภท เอกสาร 2. ค้นหาเลขที่ ผูกพันที่จะทำ การเบิกจ่าย

18 1. คลิกเพิ่ม รายการจะ ปรากฏบรรทัด แล้วให้เติม รายการต่างๆให้ ครบ รวมถึงคลิก ส่งตรวจสอบ เพื่อให้ตรวจสอบ ทำ ขอเบิก 2. ตรวจสอบ เรียบร้อยแล้วให้ คลิกบันทึก ไม่จำเป็นยังไม่ต้อง ปิด ยอด เพราะจะ แก้ไขไม่ได้

19 การใส่รายละเอียดเพื่อเบิกจ่าย 1. ให้ลงจำนวนเงินเบิกจ่ายได้เลย ใน ช่องดำเนินการเองกรณีที่เป็น ดำเนินการเอง …. 2. กรณีที่เป็นบิลใบสำคัญที่มี เลขที่ P O ให้เลขที่ P O ด้วย 3. กรณีที่มี รหัสงานระหว่างทำให้ ใส่ 4.. แล้วคลิกส่งตรวจสอบ กด บันทึก.... 5. เมื่อ ขบ. กลับมาหา ให้ใส่เลขที่ ขบ. และวันที่ ขบ ….

20 การบันทึกเลขที่ขอเบิก หลังจากได้รับเลขที่ขอเบิกจากระบบ GFMIS แล้ว หรือการลบรายการออกจากระบบ เมื่อ มี ขบ. เข้ามาให้คลิก edit เพื่อ ทำการกลับไปใส่เลขที่ ขบ. แล้ว กดบันทึก หรือแม้แต่การแก้ไขอื่นๆ ก็ทำ เช่นเดียวกัน ให้คลิก edit แล้วกด บันทึก ให้คลิกถังขยะ เมื่อต้องการ ลบรายการ ดังกล่าวทิ้ง

21 การเรียกดูกระดาษทำการ cost sheet

22 1. เลือกดูว่างบ อะไร 2. คลิก ตรงรายการ บรรทัด ตามรหัส GF ที่จะดู cost sheet แล้วกด

23 กระดาษทำการ cost sheet

24 รายงาน สท.2 ( บัญชีพักงาน ระหว่างก่อสร้าง )

25

26 รายงาน สท. 2

27 รายงาน GL

28 เลือกรายการ GL ปีงบประมาณ เลือกรหัสพื้นที่ ฯลฯ

29

30 การบันทึกรายการเพื่อโอน เป็นเงินกัน ตัด เป็น เงินกัน

31 รายการที่ปรากฏในส่วนโอนเงินงบประมาณ เงินกันเหลื่อมปี

32

33 การเก็บบันทึก cost sheet ให้เป็นปัจจุบัน ใน รูปแบบ file PDF 1. เมื่อเปิด cost sheet ได้แล้ว

34 2. คลิกขวา คลิก print

35 3. ซึ่งจะ ได้

36 4. ให้เลือก PDF Creator แล้วดู Preferences ทำตาม ขั้นตอน แล้ว กด Print คลิก Preferences จะได้ ให้เปลี่ยน เป็น แนวนอน กด OK

37 5. เมื่อ กด print จะ ปรากฏ ให้เลือกเก็บใน drive ที่ต้องการ

38 ตัวอย่าง การเก็บ ใน Drive D

39

40 สร้าง folder ของ cost sheet สำนัก กองก่อน เปลี่ยนชื่อ ตาม รหัส GF ตามที่ ต้องการเช่น........ แล้วกด save

41 ขอขอบคุณ & ขออภัยหากบกพร่องมานะที่นี้ ด้วยคะ งานงบประมาณ 1 ฝ่ายควบคุม งบประมาณ กองการเงินและบัญชี โทร 2248 พิมพินันท์ คำเขื่อน นักวิชาการเงินและ บัญชีชำนาญการ : ผู้บรรยาย pim_a13@hotm ail.com


ดาวน์โหลด ppt การลงระบบ “cost sheet”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google