งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Situation of Asbestos Use in Thailand By Dr.Kamjad Ramakul Bureau of Occupational and Environmental Disease.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Situation of Asbestos Use in Thailand By Dr.Kamjad Ramakul Bureau of Occupational and Environmental Disease."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Situation of Asbestos Use in Thailand By Dr.Kamjad Ramakul Bureau of Occupational and Environmental Disease

2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแร่ใยหิน

3 ประโยชน์ของแร่ใยหิน ประโยชน์ คือ แร่ใยหินมีคุณสมบัติ พิเศษ คือ มีความเหนียว ทนทานต่อ แรงดึงได้สูง ทนความร้อนได้ดี และมี ความทนทานต่อกรด ด่าง และสารเคมี หลายชนิด นำแร่ใยหินมาใช้เป็นส่วนผสมใน ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ฉนวนกันความ ร้อน กระเบื้องมุงหลังคา หรือท่อน้ำกัน ความร้อน กระเบื้องยาง ปูพื้น เบรค และคลัทช์

4 โทษของแร่ใยหิน โทษ คือ ก่อให้เกิดโรคแอสเบสโตสิส มะเร็งปอด และมะเร็งเยื่อหุ้มปอด และเยื่อบุช่องท้อง ปัญหาที่เกิดจากแร่ใยหินนี้มิใช่เป็นเพียงปัญหา สุขภาพของลูกจ้างภายในสถานประกอบกิจการ เท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาของสังคมและประชาชน ทั่วไปด้วย องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้เตือนภัย ว่าทุกปีทั่วโลกจะมีคนประมาณ 100,000 คน เสียชีวิตเนื่องจากโรคจากการทำงานกับแร่ใยหิน การประชุมใหญ่ของ ILO มีมติให้ประเทศสมาชิกต่างๆ ขจัดการใช้แร่ใยหิน และส่งเสริม ช่วยเหลือ ประเทศ สมาชิกอื่นๆ ให้บรรจุมาตรการต่างๆ ไว้ในแผนงานความ ปลอดภัยเพื่อการคุ้มครองคนทำงาน

5 ปัจจุบัน EPA (Environmental Protection Agency) CPSC (Consumer Product Safety Commission) และประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 40 ประเทศ ได้หลีกเลี่ยงการใช้แร่ใยหิน และห้าม การใช้แร่ใยหินดังกล่าว ประเทศที่มีการห้ามใช้แร่ใยหินแล้ว ส่วนใหญ่จะ เป็นประเทศในแถบยุโรป เช่น อังกฤษ ออสเตเรีย ฝรั่งเศส สวีเดน นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน เบลเยี่ยม ลักเซมเบอร์ก ฯลฯ และประเทศที่ พัฒนาแล้วใน แถบเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น สถานการณ์การใช้แร่ใยหินของต่างประเทศ

6 ประเทศที่ Ban แร่ใยหิน (National Asbestos Bans) Revised 26,June 2007 Compiled by Laurie Kazan-Allen Argentina Australia Austria Belgium Chile Cyprus* Czech Republic* Denmark Estonia* Finland France Gabon Germany Greece* Honduras Hungary* Iceland Ireland Italy Japan: Major restrictions on asbestos use were introduced in October, Total ban announced in 2008 Kuwait Latvia Lithuania* Luxembourg Malta* Netherlands Norway Poland Portugal* Saudi Arabia Seychelles Slovakia* Slovenia Spain Sweden Switzerland United Kingdom ( including England, Scotland, Wales and Northern Ireland) Uruguay  Not yet implemented

7

8 Asbestos consumption tonskg/capita/year tons kg/capita/year Russia Iran China Turkey Brazil Malaysia India Kyrgyzstan Thailand Spain Japan United States Vietnam South Africa Ukraine Nigeria Indonesia Colombia Kazakhstan Romania South Korea Zimbabwe Mexico Canada Belorussia Others WORLD Source: US Geological Survey

9 - ยังไม่มีการห้ามการใช้แร่ใยหิน - มีการใช้แร่ใยหินมากเป็น อันดับ 3 ในแถบเอเชีย ( อันดับหนึ่ง คือ จีน รองลงมา คือ อินเดีย ) และเป็นอันดับ 5 ของโลก ( รัสเซีย จีน บราซิล อินเดีย และไทย ) - ประเทศไทยมีการนำเข้าแร่ใยหินจาก ประเทศรัสเซียมากที่สุด รองลงมา คือ บราซิล และแคนาดา สถานการณ์การใช้แร่ใยหินของประเทศไทย

10 สถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้าแร่ใยหินปี พ. ศ – 2550 ปี พ. ศ. ปริมาณนำเข้า ( กิโลกรัม ) มูลค่า ( บาท ) ,123,729 60,092, ,423, ,563, ,915, ,348, ,483, ,074, ,977, ,861,289 86,525,014 2,218,312,612 1,055,751,838 1,500,197,468 1,739,966,858 1,784,582,236 2,145,184,221 1,925,153,929 1,799,637,887 2,029,889,440 1,709,802, ,729,882

11 ปริมาณการนำเข้าแร่ใยหินของประเทศไทย กิโลกรัม

12 - 90 % ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต ประเภทซีเมนต์ กระเบื้อง มุงหลังคา ท่อ ระบายน้ำ - 8% ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตผ้า เบรก คลัตช์ - 2% ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต กระเบื้องปูพื้นไวนิล และอุปกรณ์ป้องกัน ความร้อนต่างๆ สัดส่วนของการ ใช้แร่ใยหิน

13 Observed and Estimated Mesothelioma Mortality in the U.K. EEA, Late Lessons from Early Warnings: The Precautionary Principle , 2001 Asbestos Consumption Mesothelioma Mortality 2006

14 แนวโน้มปัญหาในอนาคต หากประเทศไทยยังไม่มีการออกมาตรการใดๆ เพื่อ กำจัดหรือป้องกันความเสี่ยงอันตรายดังกล่าว ใน อนาคตรัฐบาลไทยอาจถูกผู้เสียหายจากการสูดแร่ใย หินฟ้องร้องและต้องชดใช้ค่าเสียหายในฐานที่ละเลย หรือล่าช้าในการป้องกันความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพ ของคนงานที่ได้รับจากการสูดดมแร่ใยหินได้ ดังเช่น ประเทศฝรั่งเศส อนาคต คาดการณ์ว่าหากประเทศไทยยังไม่มีการเลิก ใช้แร่ใยหินในอีก ปี ข้างหน้า จะพบผู้ป่วยด้วย โรคนี้ประมาณ 1,137 คน / ปี รัฐบาลไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวทาง / มาตรการในการจัดการการใช้แร่ใยหินในประเทศไทย อย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นใน อนาคต ตามหลักการที่ 15 ในเรื่องการป้องกันไว้ก่อน (The Precautionary principle) ของปฏิญญาสากลริ โอ

15 The End


ดาวน์โหลด ppt Situation of Asbestos Use in Thailand By Dr.Kamjad Ramakul Bureau of Occupational and Environmental Disease.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google