งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถุงพลาสติก... ขยะอันตราย ข้อมูลจาก สำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อม สหรัฐอเมริกา (The United States Environmental Protection Agency) National Geographic News.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถุงพลาสติก... ขยะอันตราย ข้อมูลจาก สำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อม สหรัฐอเมริกา (The United States Environmental Protection Agency) National Geographic News."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถุงพลาสติก... ขยะอันตราย ข้อมูลจาก สำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อม สหรัฐอเมริกา (The United States Environmental Protection Agency) National Geographic News 2 กันยายน 2546 2 กันยายน 2546

2 Christian Science Monitor News Paper น้อยกว่าร้อยละ 1 ของถุงพลาสติกที่ ใช้แล้วเท่านั้น ได้ ถูกนำกลับเข้าสู่ กระบวนการผลิตซ้ำ น้อยกว่าร้อยละ 1 ของถุงพลาสติกที่ ใช้แล้วเท่านั้น ได้ ถูกนำกลับเข้าสู่ กระบวนการผลิตซ้ำ ต้นทุนการนำ กลับมาผลิตซ้ำ แพงกว่าต้นทุน การผลิตใหม่ ต้นทุนการนำ กลับมาผลิตซ้ำ แพงกว่าต้นทุน การผลิตใหม่

3 Jared Blumenfeld (Director of San Francisco's Department of the Environment) ค่าผลิตถุงจากถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว 1,000 กิโลกรัม = $4,000 (140,000 บาท) แต่ราคาซื้อขายได้เพียง $32 (1,120 บาท) แต่ราคาซื้อขายได้เพียง $32 (1,120 บาท)

4 CNN.com/technology November 16, 2007 พลาสติกผลิตจาก น้ำมันดิบ

5 ถุงพลาสติกใช้แล้ว พบได้ที่ไหนบ้าง ?...

6 การศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2528 พบว่าห้วงมหาสมุทร สะสมขยะพลาสติกกว่า 3 ล้านกิโลกรัมต่อปี U.S. National Academy of Sciences

7 ลอย...ลิ่ว...ล่อง...

8 อยู่ ณ ที่ต่าง ๆ

9 ทะเล ทะเลสาป และแม่น้ำของเรา

10 CNN.com/technology November 16, 2007 ท่อระบายน้ำ... ลงสู่แม่น้ำ ทะเล

11 ทะเลน้ำแข็งขั้วโลกเหนือ และไกลถึง หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ ในอเมริกาใต้ British Antarctic Survey

12 ร้อยละ 10 ของเศษขยะที่ถูกพัดมาที่ ชายฝั่งสหรัฐอเมริกามาจากถุงพลาสติก National Marine Debris Monitoring Program

13 นอกจากเป็นขยะทั่วไปแล้วถุงพลาสติกยังเป็นอันตราย

14 แต่ละวัน ผ่านไป... ถุงพลาสติก ที่ถูกแสงจะ แตกเป็นชิ้น เล็ก ๆที่มี สารเคมีเป็น พิษ CNN.com/technology November 16, 2007

15 เศษพลาสติกเหล่านี้ปะปนอยู่ในดินและ แหล่งน้ำ CNN.com/technology November 16, 2007

16 อยู่ในห่วงโซ่อาหาร CNN.com/technology November 16,2007

17 อาจสร้างหายนะต่อสัตว์ป่า World Wildlife Fund Report 2005

18 World Wildlife Fund Report 2005 นกถูกรัดจนตาย

19 สัตว์ทะเลกว่า 200 สายพันธุ์ เช่น ปลาวาฬ โลมา แมวน้ำ และเต่า ตายด้วยถุงพลาสติก World Wildlife Fund Report 2005

20 สัตว์ทะเลตายเพราะคิดว่า ถุงพลาสติกเป็นอาหาร World Wildlife Fund Report 2005

21 คุณช่วยได้ อย่างไร?...

22 ถ้าใช้ถุงผ้า คุณจะช่วยลดถุงพลาสติก 6 ถุงต่อสัปดาห์

23 24 ถุงต่อเดือน 24 ถุงต่อเดือน

24 288 ถุงต่อปี

25 22,176 ถุง ในช่วงชีวิตคุณ

26 “ ถ้า ” 1 ใน 5 ของคนไทย งดใช้จะสามารถลด ถุงพลาสติก “2 แสนล้าน” ถุง “ ถ้า ” 1 ใน 5 ของคนไทย งดใช้จะสามารถลด ถุงพลาสติก “2 แสนล้าน” ถุง

27 MSNBC.com March 8, 2007 บังคลาเทศ เลิกใช้ถุงพลาสติก

28 จีนงดแจกถุงพลาสติก CNN.com/asia January 9, 2008

29 BBC News August 20, 2002 ปี พ.ศ. 2545 เกาะไอร์แลนด์เก็บภาษี ถุงพลาสติก ทำให้การใช้ลดลง 90%

30 Associated Press ปี พ.ศ. 2548 รวันดา(อัฟริกา) ห้ามใช้ ถุงพลาสติก ปี พ.ศ. 2548 รวันดา(อัฟริกา) ห้ามใช้ ถุงพลาสติก

31 PlanetSave.com February 16, 2008 อิสราเอล คานาดา อินเดียตะวันตก บอสวานา เคนยา แทนซาเนีย อัฟริกาใต้ ไต้หวัน และสิงคโปร์ มีการเคลื่อนไหว งดใช้ถุงพลาสติก

32 NPR.org (National Public Radio) มีนาคม พ.ศ. 2549 ซานฟรานซิสโก เป็นมลรัฐแรกใน สหรัฐอเมริกา ที่ ห้ามใช้ถุงพลาสติก

33 โอคแลนด์ และ บอสตัน กำลัง พิจารณา ห้าม !! The Boston Globe May 20, 2007

34 “เมืองปลอดถุงพลาสติก” เริ่ม... ทันที !!! หยุดใช้ถุงพลาสติก ภูมิใจร่วมกันสร้าง ปฏิเสธใช้ถุงพลาสติก

35 ชมรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเมืองหาดใหญ่ ชวนกัน ลด.. ปฏิเสธ.. และหยุด..ใช้ ถุงพลาสติก


ดาวน์โหลด ppt ถุงพลาสติก... ขยะอันตราย ข้อมูลจาก สำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อม สหรัฐอเมริกา (The United States Environmental Protection Agency) National Geographic News.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google