งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ไฟฟ้า จาก แสงอาทิตย์ นาย ชาย ชีวะเกตุ KMUTT. 2 ระบบไฟฟ้า Power System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ไฟฟ้า จาก แสงอาทิตย์ นาย ชาย ชีวะเกตุ KMUTT. 2 ระบบไฟฟ้า Power System."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ไฟฟ้า จาก แสงอาทิตย์ นาย ชาย ชีวะเกตุ KMUTT

2 2 ระบบไฟฟ้า Power System

3 3 ที่มา : กฟผ. KMUTT 3

4 4 เงินลงทุนทั้งหมด =478,055 บาท เงินอุดหนุนจาก สพช.=219,905 บาท (46%) เงินผู้ร่วมโครงการ =258,150 บาท ค่าบำรุงรักษาตลอด 25 ปี =1,200 บาท / ปี กำลังผลิต ต่อ หลัง =2.25 กิโลวัตต์ ผลิตไฟฟ้าโดยเฉลี่ย =1,200 หน่วย / กิโลวัตต์ / ปี ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย = เงินลงทุนทั้งหมด – เงินอุดหนุน + ค่าบำรุงรักษา หน่วยที่ผลิตได้ต่อ 25 ปี ในกรณีของโครงการบ้าน 10 หลัง (@2.25 กิโลวัตต์ ) ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย = 258,150 + (1,200 x 25) 1,200 x 2.25 x 25  4.27 บาท KMUTT

5 5 เงินลงทุนทั้งหมด =478,055 บาท เงินอุดหนุนจาก สพช.=219,905 บาท (46%) เงินผู้เข้าร่วมโครงการ =258,150 บาท + อัตราดอกเบี้ย 7% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% / ปี.(25 ปี )=234,607 บาท ค่าบำรุงรักษาตลอด 25 ปี =1,200 บาท / ปี กำลังผลิตต่อหลัง =2.25 กิโลวัตต์ ผลิตไฟฟ้าโดยเฉลี่ย =1,200 หน่วย / กิโลวัตต์ / ปี ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย = เงินลงทุนทั้งหมด – เงินอุดหนุน + ค่าบำรุงรักษา หน่วยที่ผลิตได้ต่อ 25 ปี ในกรณีผู้ร่วมโครงการต้องกู้เงินส่วนต่าง ดอกเบี้ย 7% ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย = (258,150 + 234,607) + (1,200 x 25) 1,200 x 2.25 x 25  7.74 บาท KMUTT

6 6 ในกรณีผู้ร่วมโครงการต้องกู้เงินส่วนต่าง ดอกเบี้ย 7% ในกรณีของโครงการบ้าน 10 หลัง (@2.25 กิโลวัตต์ ) แสดงว่ามาตรการจูงใจ เช่น เงินกู้ปลอด ดอก / ดอกเบี้ยต่ำ มีความสำคัญมากในการส่งเสริมโครงการ เซลล์แสงอาทิตย์ ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย = เงินลงทุนทั้งหมด – เงินอุดหนุน + ค่าบำรุงรักษา หน่วยที่ผลิตได้ต่อ 25 ปี ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย = 258,150 + (1,200 x 25) 1,200 x 2.25 x 25  4.27 บาทค่าไฟฟ้าต่อหน่วย = (258,150 + 234,607) + (1,200 x 25) 1,200 x 2.25 x 25  7.74 บาท KMUTT

7 7 ช่วงปี ค. ศ. 1980 - 2020 ผลกระทบการขยายตลาดต่อราคาเซลล์ แสงอาทิตย์ ราคา ( ดอล ล่าร์ / วัตต์ ) ที่มา : Heliotronics Inc. KMUTT อัตราเพิ่ม (%) ต่อปี $ 1.25\ Watt 15 % Growth 20 % Growth 25 % Growth 30 % Growth 50 % Growth

8 8 ประเทศไทย ( โครงการ Rooftop ของ สนพ.) ดอกเบี้ยเงินกู้ ที่มา : US. NREL by Christy Herig ความสัมพันธ์ ระหว่าง ต้นทุน ค่า ไฟฟ้า และดอกเบี้ย เงินกู้ ของระบบเซลล์ แสงอาทิตย์ แบบ ต่อเชื่อมระบบ KMUTT ค่าไฟฟ้า ( เซ็นต์ ต่อ กิโลวัตต์ - ชั่วโมง ) ปี ค. ศ. 1997

9 9 KMUTT Electricity from the Sun ocean  T solar collector electricity Heat engine clean renewable fuel Solar cells wind SUN Direct conversion Direct solar radiation

10 10 Main World’s energy resources

11 11 5.3-5.5 กิโลวัตต์ - ชม./ ตร. ม./ วัน (14%) 5.0-5.3 กิโลวัตต์ - ชม./ ตร. ม./ วัน (50%) 4.4-5.0 กิโลวัตต์ - ชม./ ตร. ม./ วัน (36%) พลังงานแสงอาทิตย์ เฉลี่ยทั้งปี กิโลวัตต์ - ชม./ ตร. ม./ วัน ที่มา : กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนฯ แผนที่แสงอาทิตย์ ใน ประเทศไทย KMUTT

12 12

13 13

14 14 With present growth trend “parity to grid” may be possible around 2015-2016 KMUTT

15 15 KB:rftcstbd 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Module 57% Invertor 16% other BOS 26% Installation 48% Price of Component (Thousand Yen / kW) Fiscal Year 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 800 700 650 630 590 520 600 300 230 170 150 130 100 95 230 100 170 80 70 60 270 170 130 120 110 2,000 1,446 1,160 1,030 1,010 960 880 785 Total Price x1000Yen/kW Grid Connected Roof Top Price in Japan ( Thousand Yen / kW ) KMUTT ที่มา : Yoshino Consultant …2006 660 (33% of 1994)

16 16

17 17

18 18

19 19


ดาวน์โหลด ppt 1 ไฟฟ้า จาก แสงอาทิตย์ นาย ชาย ชีวะเกตุ KMUTT. 2 ระบบไฟฟ้า Power System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google