งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ไฟฟ้า จาก แสงอาทิตย์ นาย ชาย ชีวะเกตุ KMUTT. 2 ระบบไฟฟ้า Power System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ไฟฟ้า จาก แสงอาทิตย์ นาย ชาย ชีวะเกตุ KMUTT. 2 ระบบไฟฟ้า Power System."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ไฟฟ้า จาก แสงอาทิตย์ นาย ชาย ชีวะเกตุ KMUTT

2 2 ระบบไฟฟ้า Power System

3 3 ที่มา : กฟผ. KMUTT 3

4 4 เงินลงทุนทั้งหมด =478,055 บาท เงินอุดหนุนจาก สพช.=219,905 บาท (46%) เงินผู้ร่วมโครงการ =258,150 บาท ค่าบำรุงรักษาตลอด 25 ปี =1,200 บาท / ปี กำลังผลิต ต่อ หลัง =2.25 กิโลวัตต์ ผลิตไฟฟ้าโดยเฉลี่ย =1,200 หน่วย / กิโลวัตต์ / ปี ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย = เงินลงทุนทั้งหมด – เงินอุดหนุน + ค่าบำรุงรักษา หน่วยที่ผลิตได้ต่อ 25 ปี ในกรณีของโครงการบ้าน 10 หลัง กิโลวัตต์ ) ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย = 258,150 + (1,200 x 25) 1,200 x 2.25 x 25  4.27 บาท KMUTT

5 5 เงินลงทุนทั้งหมด =478,055 บาท เงินอุดหนุนจาก สพช.=219,905 บาท (46%) เงินผู้เข้าร่วมโครงการ =258,150 บาท + อัตราดอกเบี้ย 7% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% / ปี.(25 ปี )=234,607 บาท ค่าบำรุงรักษาตลอด 25 ปี =1,200 บาท / ปี กำลังผลิตต่อหลัง =2.25 กิโลวัตต์ ผลิตไฟฟ้าโดยเฉลี่ย =1,200 หน่วย / กิโลวัตต์ / ปี ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย = เงินลงทุนทั้งหมด – เงินอุดหนุน + ค่าบำรุงรักษา หน่วยที่ผลิตได้ต่อ 25 ปี ในกรณีผู้ร่วมโครงการต้องกู้เงินส่วนต่าง ดอกเบี้ย 7% ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย = (258, ,607) + (1,200 x 25) 1,200 x 2.25 x 25  7.74 บาท KMUTT

6 6 ในกรณีผู้ร่วมโครงการต้องกู้เงินส่วนต่าง ดอกเบี้ย 7% ในกรณีของโครงการบ้าน 10 หลัง กิโลวัตต์ ) แสดงว่ามาตรการจูงใจ เช่น เงินกู้ปลอด ดอก / ดอกเบี้ยต่ำ มีความสำคัญมากในการส่งเสริมโครงการ เซลล์แสงอาทิตย์ ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย = เงินลงทุนทั้งหมด – เงินอุดหนุน + ค่าบำรุงรักษา หน่วยที่ผลิตได้ต่อ 25 ปี ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย = 258,150 + (1,200 x 25) 1,200 x 2.25 x 25  4.27 บาทค่าไฟฟ้าต่อหน่วย = (258, ,607) + (1,200 x 25) 1,200 x 2.25 x 25  7.74 บาท KMUTT

7 7 ช่วงปี ค. ศ ผลกระทบการขยายตลาดต่อราคาเซลล์ แสงอาทิตย์ ราคา ( ดอล ล่าร์ / วัตต์ ) ที่มา : Heliotronics Inc. KMUTT อัตราเพิ่ม (%) ต่อปี $ 1.25\ Watt 15 % Growth 20 % Growth 25 % Growth 30 % Growth 50 % Growth

8 8 ประเทศไทย ( โครงการ Rooftop ของ สนพ.) ดอกเบี้ยเงินกู้ ที่มา : US. NREL by Christy Herig ความสัมพันธ์ ระหว่าง ต้นทุน ค่า ไฟฟ้า และดอกเบี้ย เงินกู้ ของระบบเซลล์ แสงอาทิตย์ แบบ ต่อเชื่อมระบบ KMUTT ค่าไฟฟ้า ( เซ็นต์ ต่อ กิโลวัตต์ - ชั่วโมง ) ปี ค. ศ. 1997

9 9 KMUTT Electricity from the Sun ocean  T solar collector electricity Heat engine clean renewable fuel Solar cells wind SUN Direct conversion Direct solar radiation

10 10 Main World’s energy resources

11 กิโลวัตต์ - ชม./ ตร. ม./ วัน (14%) กิโลวัตต์ - ชม./ ตร. ม./ วัน (50%) กิโลวัตต์ - ชม./ ตร. ม./ วัน (36%) พลังงานแสงอาทิตย์ เฉลี่ยทั้งปี กิโลวัตต์ - ชม./ ตร. ม./ วัน ที่มา : กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนฯ แผนที่แสงอาทิตย์ ใน ประเทศไทย KMUTT

12 12

13 13

14 14 With present growth trend “parity to grid” may be possible around KMUTT

15 15 KB:rftcstbd Module 57% Invertor 16% other BOS 26% Installation 48% Price of Component (Thousand Yen / kW) Fiscal Year ,000 1,446 1,160 1,030 1, Total Price x1000Yen/kW Grid Connected Roof Top Price in Japan ( Thousand Yen / kW ) KMUTT ที่มา : Yoshino Consultant … (33% of 1994)

16 16

17 17

18 18

19 19


ดาวน์โหลด ppt 1 ไฟฟ้า จาก แสงอาทิตย์ นาย ชาย ชีวะเกตุ KMUTT. 2 ระบบไฟฟ้า Power System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google