งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

6. อย่าได้ยึดถือโดยการคาดคะเน การ คาดการณ์ตามประวัติศาสตร์ ตาม สถิติ ความน่าจะเป็น ซึ่งอาจจะผิดก็ ได้ เพราะเห็นแค่ร้อย อย่าเหมาว่าที่ ร้อยเอ็ดจะเป็นไปด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "6. อย่าได้ยึดถือโดยการคาดคะเน การ คาดการณ์ตามประวัติศาสตร์ ตาม สถิติ ความน่าจะเป็น ซึ่งอาจจะผิดก็ ได้ เพราะเห็นแค่ร้อย อย่าเหมาว่าที่ ร้อยเอ็ดจะเป็นไปด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 6. อย่าได้ยึดถือโดยการคาดคะเน การ คาดการณ์ตามประวัติศาสตร์ ตาม สถิติ ความน่าจะเป็น ซึ่งอาจจะผิดก็ ได้ เพราะเห็นแค่ร้อย อย่าเหมาว่าที่ ร้อยเอ็ดจะเป็นไปด้วย นาย ปาฏิหาริย์ ชาญผาติ ม.5/11 เลขที่ 3

2 ดร. สมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการมูลนิธิเตือนภัย พิบัติแห่งชาติ บรรยายพิเศษเรื่อง “ ภัยพิบัติทาง ธรรมชาติและสถานการณ์ภัยพิบัติของโลกในอนาคต ” ในการประชุมวิชาการ รพ. ราชวิถี ตอนหนึ่งว่า โลกมีชั้น บรรยากาศโอโซนอยู่สูงจากโลกประมาณ 40-50 กม. ทำให้มนุษย์ปลอดภัยจากแสงอุลตราไวโอ เลต นอกจากนี้ยังมี สนามแม่เหล็กป้องกันอุกาบาตรที่ จะมากระทบผิวโลก

3 ดร. สมิทธ กล่าวต่อว่า ที่น่าห่วง และอาจจะกระทบกับ ประเทศไทย คือ การระเบิดของภูเขาไฟใต้มหาสมุทรที่ มองไม่เห็น หากมีขนาดใหญ่มากจะดันให้เปลือกโลก ใต้มหาสมุทรยกตัว และอีกข้อมูลที่เริ่มมีการพูดถึงกัน คือ พายุสุริยะจากการระเบิดของผิวดวงอาทิตย์ หาก สนามแม่เหล็กไม่สามารถต้านทานได้จะเกิดผลกระทบ กับโลก นอกจากนี้การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกรุนแรง จะทำให้เกิดแผ่นดินไหว ประเทศไทยมีรอยเลื่อนอยู่ 13 รอยส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และ ภาคใต้ โดยภาคเหนือไล่ตั้งแต่ เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ ภาคตะวันตกก็น่าเป็นห่วง เขื่อนศรีนครินทร์ที่ ไปสร้างเขื่อนทับรอยเลื่อนและเคยเกิดแผ่นดินไหว หลายครั้งบริเวณรอยเลื่อน การที่เขื่อนดังกล่าวเก็บกัก น้ำไว้ถึง 17,000 ล้านลูกบาศก์เมตรไปทับรอยเลื่อนจะ ทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ง่าย

4 ดร. สมิทธ กล่าวว่า กรุงเทพฯตั้งอยู่บนดินเหลวเหมือน เม็กซิโก หากมีแผ่นดินไหวห่างออกไป 200-300 กม. แผ่นดินจะมีการขยายตัวได้ ดังนั้นถ้าเกิดแผ่นดินไหว ห่างกรุงเทพฯ 200-300 กม. อาจส่งผลกระทบกับตึก รามบ้านช่อง ทาวเฮาส์ ที่โครงสร้างไม่แข็งแรง “ น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา ความจริงมีพายุเข้าเพียงลูก เดียว ส่วนอีก 3-4 ลูกเป็นหางพายุที่มีน้ำปริมาณน้ำฝน มากกว่าปกติ โดยพายุสุริยะเข้ามากระทบทำให้เกิด ความชื้นสูง ฝนจึงตกมาก ปริมาณน้ำในเขื่อนสูงมาก และปล่อยน้ำออกมาพร้อมกันทำให้น้ำท่วม ” ดร. สมิทธ กล่าว

5 ที่มา http://www.dailynews.co.th/thailand/14262 ดร. สมิทธ กล่าวด้วยว่า ในอนาคตขอทำทายว่า จะเกิด สินามิแน่นอน จุดที่เกิดมี 2 จุด คือ ระหว่างหมู่เกาะอัน ดามันไปจนถึงปากแม่น้ำอิรวดี และบริเวณอ่าวไทย ส่งผลให้จังหวัดทางภาคใต้ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้หาก จะมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น รัฐบาลจะต้องออกมาตรการ เตือนภัยผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจอย่างน้อย ล่วงหน้า 2-3 วัน ส่วนภาวะโลกร้อนนั้นประเทศไทยเคย มีอุณภูมิสูงสุด 42.5 องศาที่ จ. ลำปางในปีที่แล้ว และ มีสถิติ 16 รายเสียชีวิตจากภาวะโลกร้อนแต่ปีนี้ไม่รู้ว่า จะมีภาวะโลกร้อนหรือไม่ แต่ที่แน่ ๆ ภาวะโลกร้อนทำ ให้น้ำทะเลร้อนขึ้นและมีพายุเกิดขึ้นมาก


ดาวน์โหลด ppt 6. อย่าได้ยึดถือโดยการคาดคะเน การ คาดการณ์ตามประวัติศาสตร์ ตาม สถิติ ความน่าจะเป็น ซึ่งอาจจะผิดก็ ได้ เพราะเห็นแค่ร้อย อย่าเหมาว่าที่ ร้อยเอ็ดจะเป็นไปด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google