งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NAVY WATER BED 2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NAVY WATER BED 2012."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NAVY WATER BED

2 นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T. Nurse

3 NAVY WATER BED

4 NAVY WATER BED 2012 แผลกดทับเป็นปัญหาใหญ่ของผู้ป่วย
ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจต่อผู้ป่วย ความเจ็บปวด การติดเชื้อรุนแรงทำให้เสียชีวิตได้ จำนวนวันนอนในโรงพยาบาล เพิ่มเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำแผลแต่ละ ครั้งการรักษาพยาบาลที่ต้องมาพบแพทย์ตามนัด ผลลัพธ์เชิงคุณภาพทางการพยาบาล การสูญเสียภาพลักษณ์ของผู้ป่วย ญาติและผู้ดูแลต้องเอาใจใส่ในการพลิกตัวทุก 2 ชั่วโมง เมื่อเกิดแผลกดทับแล้วจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำแผลเช่นวัสดุในการ ปิดแผลและอุปกรณ์ในการทำแผล

5 NAVY WATER BED 2012 พยาบาล E.T. Nurse และพยาบาลห้องตรวจโรคศัลยกรรม โรงพยาบาล สมเด็จพระปิ่นเกล้า ที่ทำแผลผู้ป่วยแผลกดทับในแต่ละครั้ง นอกจากการ ประเมินแผล ทำความสะอาดแผลแล้ว การให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติเรื่อง การดูแลแผลกดทับเป็นบทบาทหนึ่งที่ ช่วยให้แผลกดทับหายเร็วขึ้น (แรงกดทับ 32mmHg ติดต่อนานกว่า 2 ชั่วโมงทำให้เกิดแผลกดทับ ดร. ยุวดี เกตสัมพันธ์ และคณะ 2552) ผู้ป่วยที่มีอาการทางสมองเป็นอัมพาตหรือผู้ป่วยสูงอายุที่ช่วยเหลือ ตนเองไม่ได้ จากปัญหาของผู้ป่วยไม่สามารถจัดซื้อที่นอนลมได้เนื่องจากมีราคาแพง เพราะผลิตจากต่างประเทศ

6 NAVY WATER BED 2012 การคิดนวัตกรรม ( NAVY WATER BED 2012 )
เพื่อช่วยในการลดแรงกดทับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันการ เกิดแผลกดทับ เมื่อเกิดแผลกดทับแล้วจะช่วยให้การหายของแผลเร็วขึ้น เวลานอนรู้สึกเย็นสบาย โดยน้อมนำแนวคิดเศรษกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการทำใช้ฝีมือในการตัดเย็บจากภูมิปัญญาชาวบ้าน และ ลูกโป่งที่มี ขายทั่วไป ราคาไม่แพง

7 NAVY WATER BED 2012 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ
2.เพื่อช่วยลดแรงกดทับทำให้แผลกดทับหายเร็วขึ้น 3.เย็นสบายในขณะนอน วิธีดำเนินการ พยาบาล E.T. Nurseและพยาบาลห้องตรวจโรคศัลยกรรมได้ สอบถามปัญหาผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ ในขณะนอนว่ามีอุปกรณ์ที่ ช่วยลดแรงกดทับหรือไม่ จากปัญหาในการจัดซื้อในราคาแพง ผู้ป่วยไม่สามารถจัดซื้อได้

8 NAVY WATER BED 2012 อุปกรณ์ที่ใช้
เบาะขนาด 84 Cm X 84 Cm จำนวน 10 ชุด ราคา 150X10 ราคา 1,500 บาท ถุงผ้าขนาด 90 Cm X 200 Cm ราคา บาท ลูกโป่ง เบอร์ ลูก ราคา บาท น้ำ รวมทั้งหมด ,0310 บาท

9 NAVY WATER BED 2012 วิธีทำ นำผ้าใบกันน้ำมาเย็บขนาดกว้าง 42 เซนติเมตร ยาว 42 เซนติเมตร หนา 10 เซนติเมตร แบ่งเย็บภายในเป็นช่องๆละ 10 เซนติเมตร จำนวน 4 ช่อง

10 NAVY WATER BED 2012 2.นำลูกโป่งเบอร์ 5 เติมน้ำ ประมาณ 800 กรัม ผูกให้แน่นประมาณ 2 รอบจำนวน 16 ลูก (ลูกโป่งหนึ่งลูกสามารถรับแรงกดได้ 45 กิโลกรัมโดยไม่แตก)

11 NAVY WATER BED 2012 3. นำลูกโป่งที่ใส่น้ำแล้ว บรรจุในถุงผ้าในแต่ละช่องๆละ 4 ลูก รวม 16 ลูก 4. น้ำหนักโดยรวม ,400 กรัม

12 NAVY WATER BED 2012 กว้าง 90ซ.ม. ยาว/200ซ.ม. ใช้จำนวน10ชุด

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt NAVY WATER BED 2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google