งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T. Nurse แผลกดทับเป็นปัญหาใหญ่ของผู้ป่วย ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและ จิตใจต่อผู้ป่วย ความเจ็บปวด การติดเชื้อรุนแรงทำให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T. Nurse แผลกดทับเป็นปัญหาใหญ่ของผู้ป่วย ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและ จิตใจต่อผู้ป่วย ความเจ็บปวด การติดเชื้อรุนแรงทำให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T. Nurse

3

4 แผลกดทับเป็นปัญหาใหญ่ของผู้ป่วย ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและ จิตใจต่อผู้ป่วย ความเจ็บปวด การติดเชื้อรุนแรงทำให้ เสียชีวิตได้ จำนวนวันนอนในโรงพยาบาล เพิ่มเวลาและ ค่าใช้จ่ายในการทำแผลแต่ละครั้งการ รักษาพยาบาลที่ต้องมาพบแพทย์ตามนัด ผลลัพธ์เชิงคุณภาพทางการพยาบาล การสูญเสียภาพลักษณ์ของผู้ป่วย ญาติและผู้ดูแลต้องเอาใจใส่ในการพลิกตัว ทุก 2 ชั่วโมง เมื่อเกิดแผลกดทับแล้วจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการทำแผลเช่นวัสดุในการปิดแผลและ อุปกรณ์ในการทำแผล

5 พยาบาล E.T. Nurse และพยาบาลห้อง ตรวจโรคศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จ พระปิ่นเกล้า ที่ทำแผลผู้ป่วยแผลกดทับใน แต่ละครั้ง นอกจากการประเมินแผล ทำ ความสะอาดแผลแล้ว การให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติเรื่อง การดูแล แผลกดทับเป็นบทบาทหนึ่งที่ช่วยให้แผลกด ทับหายเร็วขึ้น ( แรงกดทับ 32mmHg ติดต่อนานกว่า 2 ชั่วโมงทำให้เกิดแผลกด ทับ ดร. ยุวดี เกตสัมพันธ์ และคณะ 2552) ผู้ป่วยที่มีอาการทางสมองเป็นอัมพาตหรือ ผู้ป่วยสูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จากปัญหาของผู้ป่วยไม่สามารถจัดซื้อที่ นอนลมได้เนื่องจากมีราคาแพง เพราะผลิต จากต่างประเทศ

6 การคิดนวัตกรรม ( NAVY WATER BED 2012 ) เพื่อช่วยในการลดแรงกดทับก็เป็นอีก วิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันการเกิดแผลกด ทับ เมื่อเกิดแผลกดทับแล้วจะช่วยให้การ หายของแผลเร็วขึ้น เวลานอนรู้สึกเย็นสบาย โดยน้อมนำแนวคิดเศรษกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการทำใช้ฝีมือในการตัดเย็บจากภูมิ ปัญญาชาวบ้าน และ ลูกโป่งที่มี ขาย ทั่วไป ราคาไม่แพง

7 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ 2. เพื่อช่วยลดแรงกดทับทำให้แผลกด ทับหายเร็วขึ้น 3. เย็นสบายในขณะนอน วิธีดำเนินการ พยาบาล E.T. Nurse และพยาบาล ห้องตรวจโรคศัลยกรรมได้สอบถาม ปัญหาผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ ในขณะ นอนว่ามีอุปกรณ์ที่ช่วยลดแรงกดทับ หรือไม่ จากปัญหาในการจัดซื้อใน ราคาแพงผู้ป่วยไม่สามารถจัดซื้อได้

8 อุปกรณ์ที่ใช้ เบาะขนาด 84 Cm X 84 Cm จำนวน 10 ชุด ราคา 150X10 ราคา 1,500 บาท ถุงผ้าขนาด 90 Cm X 200 Cm ราคา 300 บาท ลูกโป่ง เบอร์ 5 160 ลูก ราคา 510 บาท น้ำ รวมทั้งหมด 2,0310 บาท

9 วิธีทำ นำผ้าใบกันน้ำมาเย็บขนาดกว้าง 42 เซนติเมตร ยาว 42 เซนติเมตร หนา 10 เซนติเมตร แบ่งเย็บภายในเป็นช่องๆละ 10 เซนติเมตร จำนวน 4 ช่อง

10 2. นำลูกโป่งเบอร์ 5 เติมน้ำ ประมาณ 800 กรัม ผูกให้แน่นประมาณ 2 รอบ จำนวน 16 ลูก ( ลูกโป่งหนึ่งลูกสามารถ รับแรงกดได้ 45 กิโลกรัมโดยไม่แตก )

11 3. นำลูกโป่งที่ใส่น้ำแล้ว บรรจุในถุงผ้าในแต่ ละช่องๆละ 4 ลูก รวม 16 ลูก 4. น้ำหนักโดยรวม 13,400 กรัม

12 ใช้จำนวน 10 ชุด กว้าง 90 ซ. ม. ยาว /200 ซ. ม.

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T. Nurse แผลกดทับเป็นปัญหาใหญ่ของผู้ป่วย ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและ จิตใจต่อผู้ป่วย ความเจ็บปวด การติดเชื้อรุนแรงทำให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google