งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปแบบตัวอย่าง สำรวจค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวัน ผู้ใช้แรงงาน ระหว่าง วันที่ 8 – 31 สิงหาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปแบบตัวอย่าง สำรวจค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวัน ผู้ใช้แรงงาน ระหว่าง วันที่ 8 – 31 สิงหาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปแบบตัวอย่าง สำรวจค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวัน ผู้ใช้แรงงาน ระหว่าง วันที่ 8 – 31 สิงหาคม 2554

2  เครือข่ายองค์กรแรงงาน ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ สมานฉันท์แรงงานไทย, สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ, สภา แรงงาน, สหพันธ์แรงงาน, กลุ่มสหภาพแรงงาน,แรงงานนอก ระบบ,ได้มีการออกแบบสำรวจตัวอย่างเพื่อประกอบการผลักดัน ค่าจ้างที่เป็นธรรม โดยเป็นแบบสำรวจที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายจริงในการดำรงชีพของลูกจ้าง 1 คน ต่อวัน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคอื่นๆที่ต้องจ่ายจริงต่อเดือน และข้อมูลค่าจ้างขั้นต่ำต่อวันที่ควรจะเป็น ซึ่งจากการเก็บ ข้อมูลของแบบสำรวจดังกล่าว 3,660 ชุด จากคนงานกลุ่มต่างๆ ทำให้ทราบข้อมูลดังต่อไปนี้

3 ภูเก็ตสมุทรปราการระยอง นครปฐมสมุทรสาครชลบุรี กรุงเทพฯสงขลา นครราชสีมา อยุธยา นนทบุรี สระบุรี ฉะเชิงเทราอ่างทองปราจีน ปทุมธานี จังหวัดที่สอบถาม

4 ปัจจุบันคนงานได้รับค่าจ้าง มากกว่า 300 บาท %  ผู้ตอบแบบสำรวจ 3,660 คน  ข้อมูลจาก 16 จังหวัด ต่ำกว่า 300 บาท % ไม่ตอบ %

5 ค่าใช้จ่ายรายวันของผู้ใช้แรงงานคนเดียว ไม่รวมค่าใช้จ่ายบุตร ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่ารักษาพยาบาล รายการ รายวัน (บาท)รายเดือน 1 อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น ค่าเดินทาง ( ) ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าที่อยู่อาศัย(เช่าบ้าน) ค่าโทรศัพท์ ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน เสื้อผ้า 501, ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ประกันสังคม, ผ้าป่า) รวมค่าใช้จ่าย

6 ค่าใช้จ่าย ประจำเดือน รายการ รายวัน (บาท)รายเดือน 1อาหารเช้า , อาหารกลางวัน ,659 3อาหารเย็น , ค่าเดินทาง , ค่ายารักษาโรค ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าที่อยู่อาศัย(เช่าบ้าน) , ค่าโทรศัพท์ ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน รวมค่าใช้จ่าย ,853.84

7  ค่าใช้จ่ายรายวันของผู้ใช้ แรงงานคนเดียว  ไม่รวมค่าใช้จ่ายบุตร ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่ารักษาพยาบาล บาท  ค่าใช้จ่ายรายวันของผู้ใช้แรงงาน และครอบครัวรวม 3 คน บาท (การสำรวจเมื่อปี 2552 คือ 421 บาท ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น บาท คิดเป็น 25.1%)

8 ส่งเงินไปให้ พ่อ,แม่, ค่าเลี้ยงดูและค่าเล่า เรียนบุตร, ค่าเครื่องสำอาง, ผ่อนบัตร เครดิต,ค่าผ่อนรถ ผ่อนบ้าน,เสื้อผ้า รอง เท้า,ค่าทำบุญ, ค่าใช้จ่ายกิจกรรมบันเทิง ดู หนังฟังเพลง หนังสือพิมพ์ หาความรู้ เพิ่มเติม, เงินออมสำหรับอนาคต ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่ยังไม่ได้นำมาคำนวณในที่นี้

9  ค่าจ้างขั้นต่ำตามหลักการตาม อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง ประเทศจะต้องเป็นค่าจ้างที่เพียงพอ สำหรับการดำรงชีพอย่างมีศักดิ์ศรีของ แรงงานและสมาชิกในครอบครัวอีกสอง คน  ฉะนั้นค่าจ้างขั้นต่ำที่แท้จริงจะต้องสูง กว่านี้ ค่าจ้างขั้นต่ำที่แท้จริง

10  ต้องปรับเป็นโครงสร้างค่าจ้าง กล่าวคือ เมื่อคนงานทำงานมาแล้ว 1ปี ต้องปรับค่าจ้างประจำปีให้กับ คนงาน  นักศึกษาจบ ป.ตรี ต้องเริ่มต้นที่ 15,000 บาท ค่าแรงที่เป็นธรรม

11 รณรงค์เพื่อค่าแรงที่เป็นธรรม เท่ากัน


ดาวน์โหลด ppt สรุปแบบตัวอย่าง สำรวจค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวัน ผู้ใช้แรงงาน ระหว่าง วันที่ 8 – 31 สิงหาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google