งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณพวงเพชร ตั้งสัจจะกุล สาธิตการ ป้อนนมแม่ด้วยถ้วย ที่สถานีอนามัย ต. หนองบัว 18 เม. ย.2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณพวงเพชร ตั้งสัจจะกุล สาธิตการ ป้อนนมแม่ด้วยถ้วย ที่สถานีอนามัย ต. หนองบัว 18 เม. ย.2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณพวงเพชร ตั้งสัจจะกุล สาธิตการ ป้อนนมแม่ด้วยถ้วย ที่สถานีอนามัย ต. หนองบัว 18 เม. ย.2549

2 “ ผมทั้งซักผ้าเลี้ยงลูกคนโต ทำอาหารให้ ภรรยาและไม่เที่ยวเตร่ ช่วยดูแลลูกเมื่อร้อง กวนและสุดท้ายให้กำลังใจในการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ครับ ” ตอบถูกใจกรรมการจัง

3 เด็กๆในกลุ่มก็ตอบได้ต้องให้นมแม่อย่าง เดียวอย่างน้อย 6 เดือน ครับ

4 กับนายกอ. บ. ต. ต. เกาะขวาง “ ขอความ ร่วมมือแม่อาสาค่ายตากสินเป็น พี่เลี้ยงในการก่อตั้งแม่อาสาที่ชุมชน ต. เกาะ ขวางของ จ. จันทบุรี ”

5 ที่สถานีอนามัยคลองนารายณ์ 10 พ. ค.2549 กับเพลงแหล่นมแม่

6 คุณนันทินี เพิ่มศิลป์ และคุณวิไลวัลย์ แผ่นสุวรรณ อธิบายแก่ผู้สนใจนิทรรศการ ” การเกิด กลุ่มแม่อาสาค่ายตากสิน ”

7 การทำกลุ่มกับแม่หลังคลอดและเด็กๆ ต้องมีสิ่งที่ทำให้กลุ่มสงบและตั้งใจฟัง กับของขวัญขนมอร่อยที่อาสามาแจก

8 นำเสนอผลงานเพื่อเป็นแนวทางในการก่อตั้งแม่ อาสาให้แก่บุคลากรสาธารณสุข 11 โรงพยาบาล ชุมชน ใน จ. จันทบุรี รพ. สิริเวช ร. พ. กรุงเทพพัทยา 15 พ. ค., 22. พ. ค.2549

9 โรงพยาบาลพระปกเกล้า ร่วมกับอ. บ. ต. ตำบล เกาะขวางจัดโครงการสายใยรักที่อบต. เกาะ ขวาง 11 ส. ค.2549

10 การสนับสนุนงานโดยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า นายแพทย์ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์


ดาวน์โหลด ppt คุณพวงเพชร ตั้งสัจจะกุล สาธิตการ ป้อนนมแม่ด้วยถ้วย ที่สถานีอนามัย ต. หนองบัว 18 เม. ย.2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google