งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินแม่ วัตถุประสงค์ เพื่อประเมิน - ความตั้งใจของแม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินแม่ วัตถุประสงค์ เพื่อประเมิน - ความตั้งใจของแม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินแม่ วัตถุประสงค์ เพื่อประเมิน - ความตั้งใจของแม่
- ความรู้ของแม่เกี่ยวกับความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การทำงานของเต้านม การปฏิบัติตนของแม่ในโรงพยาบาลในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อให้ประสบผลสำเร็จพร้อมทั้งเหตุผล - ความสามารถของแม่ในทางปฏิบัติ

2 การประเมินแม่หลังคลอด
ท่าให้ลูกกินนมของแม่และลูก - ท่านั่ง - ท่านอน การอมหัวนมของลูก การดูดนมของลูก จะช่วยให้ลูกดูดนมอย่างไร การบีบน้ำนม

3 การประเมินเจ้าหน้าที่
ความรู้ - มีความรู้ลึกซึ้งเพียงพอ ทักษะในทางปฏิบัติ สามารถสอนแม่ได้ อย่างถูกต้อง นุ่มนวล - ไม่ควรประเมินจากหุ่น

4 การประเมินเจ้าหน้าที่
1. สาธิตโดยให้ลองสอนแม่ วิธีการช่วยให้ดูดนม - การจัดท่าแม่-ลูก การจับเต้านม การเอาลูกอมหัวนม วิธีการเข้าหาแม่ การอมหัวนม การดูดนม 2. ชี้ให้ดูแม่ภาพในท่าอุ้มของแม่และลูก ภาพต่างๆของ - ท่านั่ง ท่านอน 3. ลองสอนกับตุ๊กตา แม่คน+เต้านม ลูก-ตุ๊กตา

5 การซักถามแม่ 1.การเริ่มต้นBF - เริ่มโอบกอดลูกเมื่อใด
- เริ่มให้ลูกดูดนมครั้งแรกเมื่อใด - 3วันแรกให้นมลูกอย่างไร 2.จำกัดเวลาให้นมหรือไม่ - จำนวนครั้ง/วัน - นานเท่าไร/ครั้ง 3.Rooming-in - หลังคลอดนานเท่าไรลูกจึงมาอยู่กับแม่ - ลูกเคยถูกแยกไปเกิน1ชั่วโมง?

6 การซักถามแม่ 4. ได้นมผสมหรืออาหารอื่น? 5. เคยดูดนมขวดหรือหัวนมหลอก?
6. เมื่อกลับบ้าน - ได้รับคำแนะนำหรือไม่ถ้าเกิดปัญหาจะไปที่ไหน - ได้รับเอกสารข้อมูลแหล่งที่จะไปปรึกษา?

7 ท่าให้ลูกกินนมของแม่และลูก/ลูกดูดนม
ท่านั่ง -ท่าฟุตบอล - ท่านอนขวางบนตักประยุกต์ -ท่านอนขวางบนตัก ท่านอน

8 การประเมินในห้องหลังคลอด
ประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ - ทักษะของเจ้าหน้าที่ในการสอนแม่ ประเมินแม่ - แม่สามารถให้ลูกดูดนมแม่ได้อย่างถูกต้อง และมั่นใจทั้งท่านั่งและท่านอน - แม่บีบนมได้อย่างถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt การประเมินแม่ วัตถุประสงค์ เพื่อประเมิน - ความตั้งใจของแม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google