งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินแม่วัตถุประสงค์ เพื่อประเมิน เพื่อประเมิน - ความตั้งใจของแม่ - ความตั้งใจของแม่ - ความรู้ของแม่เกี่ยวกับความสำคัญ ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การทำงานของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินแม่วัตถุประสงค์ เพื่อประเมิน เพื่อประเมิน - ความตั้งใจของแม่ - ความตั้งใจของแม่ - ความรู้ของแม่เกี่ยวกับความสำคัญ ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การทำงานของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินแม่วัตถุประสงค์ เพื่อประเมิน เพื่อประเมิน - ความตั้งใจของแม่ - ความตั้งใจของแม่ - ความรู้ของแม่เกี่ยวกับความสำคัญ ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การทำงานของ เต้านม การปฏิบัติตนของแม่ใน โรงพยาบาลในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จพร้อมทั้งเหตุผล - ความรู้ของแม่เกี่ยวกับความสำคัญ ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การทำงานของ เต้านม การปฏิบัติตนของแม่ใน โรงพยาบาลในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จพร้อมทั้งเหตุผล - ความสามารถของแม่ในทาง ปฏิบัติ - ความสามารถของแม่ในทาง ปฏิบัติ

2 การประเมินแม่หลังคลอด ท่าให้ลูกกิน นมของแม่ และลูก ท่าให้ลูกกิน นมของแม่ และลูก - ท่านั่ง - ท่านั่ง - ท่านอน - ท่านอน การอมหัวนม ของลูก การอมหัวนม ของลูก การดูดนม ของลูก การดูดนม ของลูก จะช่วยให้ ลูกดูดนม อย่างไร จะช่วยให้ ลูกดูดนม อย่างไร การบีบ น้ำนม การบีบ น้ำนม

3 การประเมินเจ้าหน้าที่ ความรู้ - มี ความรู้ ลึกซึ้ง เพียงพอ ทักษะ ในทาง ปฏิบัติ - สามารถสอน แม่ได้ อย่างถูกต้อง นุ่มนวล - ไม่ควร ประเมินจาก หุ่น - ไม่ควร ประเมินจาก หุ่น

4 การประเมินเจ้าหน้าที่ 1. สาธิตโดยให้ลองสอน แม่ วิธีการช่วยให้ดูดนม วิธีการช่วยให้ดูดนม - การจัดท่าแม่-ลูก - การจัดท่าแม่-ลูก - การจับเต้านม - การเอาลูกอมหัวนม - วิธีการเข้าหาแม่ การอมหัวนม การอมหัวนม การดูดนม การดูดนม 2. ชี้ให้ดูแม่ภาพในท่า อุ้มของแม่และลูก ภาพต่างๆของ - ท่านั่ง - ท่านอน - ท่านั่ง - ท่านอน 3. ลองสอนกับตุ๊กตา แม่คน + เต้านม แม่คน + เต้านม ลูก - ตุ๊กตา ลูก - ตุ๊กตา

5 การซักถามแม่ 1.การเริ่มต้นBF - เริ่มโอบกอดลูกเมื่อใด - เริ่มให้ลูกดูดนมครั้งแรกเมื่อใด - เริ่มให้ลูกดูดนมครั้งแรกเมื่อใด - 3วันแรกให้นมลูกอย่างไร - 3วันแรกให้นมลูกอย่างไร 2.จำกัดเวลาให้นมหรือไม่ - จำนวนครั้ง/วัน - นานเท่าไร/ครั้ง - นานเท่าไร/ครั้ง3.Rooming-in - หลังคลอดนานเท่าไรลูกจึงมาอยู่กับแม่ - หลังคลอดนานเท่าไรลูกจึงมาอยู่กับแม่ - ลูกเคยถูกแยกไปเกิน1ชั่วโมง? - ลูกเคยถูกแยกไปเกิน1ชั่วโมง?

6 4. ได้นมผสมหรืออาหารอื่น? 5. เคยดูดนมขวดหรือหัวนมหลอก? 6. เมื่อกลับบ้าน - ได้รับคำแนะนำหรือไม่ถ้าเกิดปัญหาจะไปที่ไหน - ได้รับคำแนะนำหรือไม่ถ้าเกิดปัญหาจะไปที่ไหน - ได้รับเอกสารข้อมูลแหล่งที่จะไปปรึกษา? - ได้รับเอกสารข้อมูลแหล่งที่จะไปปรึกษา? การซักถามแม่

7 ท่าให้ลูกกินนมของแม่และลูก/ลูกดูดนม ท่านั่ง -ท่าฟุตบอล ท่านั่ง -ท่าฟุตบอล - ท่านอนขวางบนตักประยุกต์ - ท่านอนขวางบนตักประยุกต์ -ท่านอนขวางบนตัก -ท่านอนขวางบนตัก ท่านอน ท่านอน

8 การประเมินในห้องหลังคลอด ประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ - ทักษะของเจ้าหน้าที่ในการสอนแม่ - ทักษะของเจ้าหน้าที่ในการสอนแม่ประเมินแม่ - แม่สามารถให้ลูกดูดนมแม่ได้อย่างถูกต้อง และมั่นใจทั้งท่านั่งและท่านอน - แม่สามารถให้ลูกดูดนมแม่ได้อย่างถูกต้อง และมั่นใจทั้งท่านั่งและท่านอน - แม่บีบนมได้อย่างถูกต้อง - แม่บีบนมได้อย่างถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt การประเมินแม่วัตถุประสงค์ เพื่อประเมิน เพื่อประเมิน - ความตั้งใจของแม่ - ความตั้งใจของแม่ - ความรู้ของแม่เกี่ยวกับความสำคัญ ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การทำงานของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google